Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 19/03/2018

Neformálne riešenie sporov pre spotrebiteľov

Obráťte sa na obchodníka

V prvom rade sa obráťte u obchodníka na oddelenie služieb zákazníkom – kontaktné údaje sú zvyčajne uvedené na webovom sídle obchodníka. Obchodníka informujte o tom, že nedodržal vnútroštátne alebo európske právne predpisy a požiadajte ho, aby problém vyriešil. Môžete sa odvolať na jeho povinnosti, ktoré sú zhrnuté na tejto stránke. Vždy je dobré podložiť vaše tvrdenie dôkazmi (faktúrou, zmluvou atď.). Ak tento postup nefunguje, zvážte ďalšie kroky.

Príklad

Nemka Jutta nebola spokojná s rýchlosťou svojho internetového pripojenia, ktorá bola nižšia, ako sa uvádza v zmluve.

Sťažovala sa u svojho poskytovateľa internetových služieb, čo ho viedlo k zvýšeniu rýchlosti pripojenia. Jutta nemusela podniknúť žiadne ďalšie kroky.

Ak s obchodníkom nemôžete vyriešiť váš zmluvný spor priamo, obchodník vás musí informovať o ďalších krokoch, ako sú:

Obráťte sa na spotrebiteľskú organizáciu alebo regulačný orgán

Spotrebiteľské organizácieEnglish vo vašej krajine zvyčajne môžu:

 • poskytnúť viac informácií o vašich právach,
 • podniknúť kroky na pomoc pri ich presadzovaní.

V prípade problémov s poskytovateľom služieb sa môžete obrátiť aj na príslušné vnútroštátne regulačné orgány. Každé odvetvie má svoje vlastné vnútroštátne regulačné orgány, pričom ich konkrétne právomoci sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Mnohé regulačné orgány majú osobitné postupy pre poskytovateľov služieb v ich odvetví a dokážu vyriešiť spory spravodlivo a rýchlo.

Viac informácií o:

 • vnútroštátnych regulačných orgánoch v odvetví elektronických komunikáciíEnglish,
 • vnútroštátnych regulačných orgánoch/ombudsmanoch v odvetví energetikyEnglish,
 • vnútroštátnych regulačných orgánoch vo finančnom sektoreEnglish.

Európske spotrebiteľské centrá

Ak máte problémy pri nákupe tovarov alebo služieb zo zahraničia v EÚ, Nórsku alebo na Islande, obráťte sa na niektoré z európskych spotrebiteľských centier . Ich úlohou je:

 • informovať vás o vašich právach podľa európskych a vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa,
 • poskytnúť poradenstvo o možných spôsoboch ďalšieho riešenia vašej sťažnosti,
 • pomôcť vám dosiahnuť priateľskú dohodu s obchodníkmi v zahraničí, od ktorých ste si zakúpili tovar alebo služby, či už online alebo osobne,
 • nasmerovať vás na príslušný orgán v prípade, že vám nedokáže pomôcť sieť ESC.

Európske spotrebiteľské centrá vám môžu pomôcť bezplatne, ak:

 • máte problémy s obchodníkom so sídlom v inej krajine EÚ,
 • už ste obchodníkovi poslali sťažnosť v písomnej forme,
 • sa sťažujete ako jednotlivec, nie v mene spoločnosti.

Príklad

Triona z írskeho Donegalu si kúpila laptop prostredníctvom webového sídla v Spojenom kráľovstve. Po jeho doručení však zistila, že nefunguje tak ako má. Obchodník jej odporučil, aby ho poslala späť výrobcovi na opravu. Urobila to, ale onedlho sa opäť vyskytol problém.

Triona znova kontaktovala obchodníka a požiadala ho o vrátenie peňazí. Dozvedela sa však, že táto možnosť prichádza do úvahy až po tretej oprave laptopu. Vtedy sa obrátila na európske spotrebiteľské centrum v Írsku. Írsky úrad oboznámil s prípadom svojho partnera v Spojenom kráľovstve, ktorý kontaktoval obchodníka. Intervencia ESC v Spojenom kráľovstve bola úspešná. Obchodník si vzal späť laptop a Trione vrátil plnú sumu vo výške 445,92 EUR.

Ak budete kontaktovať obchodníka alebo európske spotrebiteľské centrum, ako už bolo opísané, stále máte právo postúpiť prípad súdu v neskoršej fáze.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo

  Pomoc a poradenstvo