Posledná kontrola : 06/01/2023

Neformálne riešenie sporov spotrebiteľov

Obráťte sa na obchodníka

V prvom rade sa obráťte na oddelenie služieb zákazníkom u obchodníka – kontaktné údaje sú zvyčajne uvedené na webovom sídle obchodníka. Obchodníka informujte o tom, že nedodržal vnútroštátne alebo európske právne predpisy a požiadajte ho, aby problém vyriešil. Môžete sa odvolať na jeho povinnosti, ktoré sú zhrnuté na tejto stránke. Vždy je dobré podložiť vaše tvrdenie dôkazmi (faktúrou, zmluvou atď.). Ak tento postup nefunguje, zvážte ďalšie kroky.

Príklad

Vašu sťažnosť dokážu často vyriešiť tímy zákazníckych služieb

Nemka Jutta nebola spokojná s rýchlosťou svojho internetového pripojenia, ktorá bola nižšia, ako sa uvádza v zmluve.

Sťažovala sa u svojho poskytovateľa internetových služieb, čo ho viedlo k zvýšeniu rýchlosti pripojenia. Jutta nemusela podniknúť žiadne ďalšie kroky.

Ak s obchodníkom nemôžete vyriešiť zmluvný spor priamo, obchodník vás musí informovať o ďalších krokoch, ako sú:

Výber štátu

Obráťte sa na spotrebiteľskú organizáciu alebo regulačný orgán

Spotrebiteľské organizácie vo vašej krajine zvyčajne môžu:

V prípade problémov s poskytovateľom služieb sa môžete obrátiť aj na príslušné vnútroštátne regulačné orgány. Každé odvetvie má svoje vlastné vnútroštátne regulačné orgány, pričom ich konkrétne právomoci sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Mnohé regulačné orgány majú osobitné postupy pre poskytovateľov služieb v ich odvetví a dokážu vyriešiť spory spravodlivo a rýchlo.

Viac informácií o:

Európske spotrebiteľské centrá

Ak máte problémy pri nákupe tovarov alebo služieb zo zahraničia v EÚ, Nórsku alebo na Islande, obráťte sa na niektoré z európskych spotrebiteľských centier (sieť ESC) Otvoriť ako externý odkaz. Tieto centrá môžu:

Európske spotrebiteľské centrá vám môžu pomôcť bezplatne, ak:

Príklad

Sofia z Portugalska si kúpila laptop od španielskeho online maloobchodného predajcu. Po doručení laptopu však zistila, že nefunguje tak, ako by mal. Obchodník jej odporučil, aby ho poslala späť výrobcovi na opravu. Urobila to, ale onedlho sa opäť vyskytol rovnaký problém.

Sofia znova kontaktovala obchodníka a požiadala ho o vrátenie peňazí. Dozvedela sa však, že táto možnosť prichádza do úvahy až po tretej oprave laptopu. Rozhodla sa obrátiť sa na portugalské spotrebiteľské centrum siete ESC so žiadosťou o pomoc. Portugalský úrad oboznámil s týmto prípadom svojho partnera v Španielsku, a ten kontaktoval obchodníka. Po zásahu španielského spotrebiteľského centra siete ESC obchodník vzal laptop späť a poskytol Sofiu plnú refundáciu vo výške 445,92 EUR.

Ak budete kontaktovať obchodníka alebo európske spotrebiteľské centrum, ako už bolo opísané, stále máte právo postúpiť prípad súdu v neskoršej fáze.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: