Podnikanie
Posledná kontrola : 25/04/2022

Parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím

Ak máte zdravotné postihnutie, ktorého dôsledkom je znížená pohyblivosť, môžete mať nárok na parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím vo vašej domovskej krajine, ktorý by mal platiť vo všetkých krajinách EÚ.

Pri cestovaní mimo svojej domovskej krajiny by ste vďaka tomuto parkovaciemu preukazu EÚ mali mať práva na parkovanie a prístup k parkovacím miestam, ktoré sú špecifické pre krajinu, ktorú navštevujete.

Príslušný orgán vo vašej krajine je zodpovedný za vydanie preukazu na základe štandardného vzoru parkovacieho preukazu EÚ a v súlade s postupmi miestnych úradov.

Používanie parkovacieho preukazu EÚ

Preukaz by ste mali mať viditeľne umiestnený v prednej časti vozidla. Predná strana preukazu musí byť zreteľne viditeľná na kontrolné účely.

Keď ho používate v inej krajine EÚ, odporúčame vedľa neho umiestniť aj skladaciu brožúrku en s jazykom danej krajiny na jej viditeľnej strane.

Upozornenie

Pred cestou do inej krajiny EÚ si overte podmienky platné v danej krajine.

Výber štátu
 • Belgickobesk
 • Bulharskobgsk
 • Chorvátskohrsk
 • Cypruscysk
 • Dánskodksk
 • Estónskoeesk
 • Francúzskofrsk
 • Fínskofisk
 • Gréckogrsk
 • Holandskonlsk
 • Island *
 • Lichtenštajnsko *
 • Litvaltsk
 • Lotyšskolvsk
 • Luxemburskolusk
 • Maltamtsk
 • Maďarskohusk
 • Nemeckodesk
 • Nórsko *
 • Portugalskoptsk
 • Poľskoplsk
 • Rakúskoatsk
 • Rumunskorosk
 • Slovenskosksk
 • Slovinskosisk
 • Talianskoitsk
 • Írskoiesk
 • Českoczsk
 • Španielskoessk
 • Švédskosesk

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: