Podnikanie
Posledná kontrola: 12/04/2017

Parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím – Švédsko

Platné podmienky

Z uplatňovania miestnych dopravných predpisov, ktorými sa riadi parkovanie, sú vyňatí iba držitelia parkovacích preukazov. Miestne dopravné predpisy a umiestnenie dopravných značiek zvyčajne určuje okresný úrad.

Miesta na parkovanie vyhradené osobitne pre invalidov s parkovacími preukazmi na cestách a parkoviskách sú označené symbolom invalidného vozíka.

Pre vozidlá s parkovacím preukazom je v niektorých okresoch parkovanie bezplatné.

Parkovanie na cestách

Parkovanie na najviac tri hodiny je povolené na miestach, kde je podľa miestnych pravidiel cestnej premávky parkovanie zakázané alebo povolené na čas kratší ako tri hodiny.

  • Parkovanie na najviac 24 hodín je povolené na miestach, kde je podľa miestnych dopravných predpisov parkovanie povolené na čas od troch do 24 hodín.
  • Parkovať na miestach pre chodcov môžete až tri hodiny.
  • Parkovanie je povolené na miestach vyhradených pre invalidov s parkovacím preukazom podľa miestnych pravidiel cestnej premávky. Na týchto miestach sa musí dodržať maximálny čas parkovania.
  • Nemôžete parkovať na miestach určených na osobitný účel alebo pre určitý typ vozidla.

Parkovanie na parkoviskách

Príslušné pravidlá stanovené v časti parkovanie na cestách sa vzťahujú aj na verejné parkoviská. Vlastníci pôdy môžu povoliť alebo zakázať parkovanie, a to aj ľuďom, ktorí majú parkovací preukaz.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: