Viimati ajakohastatud: 12/04/2017

ELi parkimiskaart puuetega inimestele – Rootsi

Tingimused

ELi parkimiskaart puuetega inimestele vabastab selle omaniku üksnes kohalike liikluseeskirjadega ette nähtud parkimisnõuetest. Kohalikud liikluseeskirjad kehtestab tavaliselt piirkonna ametiasutus ning need tähistatakse vastavate liiklusmärkidega.

Teedel ja tänavatel ning parklates on puuetega inimestele mõeldud parkimiskohad tähistatud sümboliga.

Osades piirkondades on parkimine tasuta neile, kelle sõidukil on ELi parkimiskaart puuetega inimestele.

Parkimine teedel ja tänavatel

Parkimine on kuni kolmeks tunniks lubatud kohas, kus see on kohalike liikluseeskirjade alusel keelatud või lubatud kolmest tunnist lühemaks ajaks.

  • Parkimine on kuni 24 tunniks lubatud kohas, kus see on kohalike liikluseeskirjade alusel lubatud 3–24 tunniks.
  • Jalakäijate alal on parkimine lubatud kuni kolmeks tunniks.
  • Parkimine on lubatud parkimiskohal, mis on kohalike liikluseeskirjade alusel mõeldud ELi parkimiskaarti omavatele füüsilise puudega inimestele. Sellisele parkimiskohale parkides tuleb kinni pidada sellega seotud ajalisest piirangust.
  • Te ei tohi parkida parkimiskohal, mis on mõeldud kasutamiseks konkreetsel otstarbel või konkreetse sõidukiliigi jaoks.

Parkimine parklates

Rubriigis „Parkimine teedel ja tänavatel" nimetatud eeskirjad kehtivad ka parklates. Maaomanikud võivad keelata parkimise kõigile sõidukitele, sealhulgas ka neile, millel on ELi parkimiskaart puuetega inimestele.

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: