Göra affärer
Senast kontrollerat: 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Sverige

Allmänt

Parkeringstillstånd ger dig endast dispens från lokala parkeringsföreskrifter. Lokala trafikföreskrifter fastställs av kommunen och anges med vägmärken.

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol.

I vissa kommuner är parkering gratis för dig med parkeringstillstånd.

Parkering på gator

Du får parkera i upp till tre timmar i områden där parkering är förbjuden eller bara tillåts under kortare period än tre timmar enligt lokala trafikföreskrifter.

  • Du får parkera i upp till 24 timmar i områden där parkering är tillåten i mellan 3 och 24 timmar enligt lokala trafikföreskrifter.
  • Du får parkera på gågator i upp till tre timmar.
  • Du får parkera på parkeringsplatser som är reserverade för fysiskt funktionsnedsatta personer med parkeringstillstånd enligt lokala trafikföreskrifter. Du måste dock hålla dig inom tidsbegränsningen för parkeringsplatsen.
  • Du får inte parkera på parkeringsplatser avsedda för ett särskilt ändamål eller en särskild typ av fordon.

Parkering på bilparkeringar

Reglerna för parkering på gator gäller även för bilparkeringar. Markägare kan införa förbud mot att parkera eller stanna, även för dem som har parkeringstillstånd.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: