Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Σουηδία

Ισχύοντες όροι

Οι κάρτες στάθμευσης απαλλάσσουν τους κατόχους τους μόνο από τους τοπικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας που διέπουν τη στάθμευση. Οι τοπικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας συνήθως ορίζονται από την περιφερειακή αρχή και επισημαίνονται με πινακίδες στους δρόμους.

Οι θέσεις στάθμευσης στον δρόμο και σε χώρους στάθμευσης, οι οποίες προορίζονται για τα άτομα με σωματική αναπηρία που διαθέτουν κάρτα στάθμευσης, επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας.

Σε ορισμένες περιοχές η στάθμευση είναι δωρεάν για τους κατόχους της κάρτας στάθμευσης.

Στάθμευση στον δρόμο

Η στάθμευση για διάστημα μέχρι και τρεις ώρες επιτρέπεται σε χώρους όπου συνήθως απαγορεύεται, ή επιτρέπεται για διάστημα μικρότερο των τριών ωρών βάσει τοπικών κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

  • Η στάθμευση για διάστημα μέχρι και 24 ώρες επιτρέπεται σε χώρους όπου συνήθως επιτρέπεται για διαστήματα μεταξύ τριών και 24 ωρών βάσει τοπικών κανόνων οδικής κυκλοφορίας.
  • Η στάθμευση σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών επιτρέπεται για τρεις ώρες το πολύ.
  • Η στάθμευση επιτρέπεται σε θέσεις στάθμευσης που προορίζονται για τα άτομα με σωματική αναπηρία τα οποία διαθέτουν κάρτα στάθμευσης βάσει των τοπικών κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Η μέγιστη διάρκεια της στάθμευσης στις εν λόγω θέσεις πρέπει να τηρείται.
  • Δεν μπορείτε να σταθμεύετε σε θέσεις στάθμευσης που προορίζονται για συγκεκριμένο σκοπό ή είδος οχήματος.

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Οι κανόνες που περιέχονται παραπάνω στην ενότητα Στάθμευση στον δρόμο ισχύουν επίσης για τους χώρους στάθμευσης. Οι ιδιοκτήτες των χώρων αυτών μπορούν να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν τη στάθμευση, ακόμη και στους κατόχους της κάρτας στάθμευσης.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: