Развиване на бизнес
Последна проверка: 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Швеция

Приложими условия

Притежателите на карта за паркиране за хора с увреждания са освободени от спазване само на местните правила за паркиране. Местните правила за движение по пътищата обикновено се определят от районния орган и се отбелязват с пътни знаци.

Паркоместата, запазени за хората с физически увреждания, притежаващи карти за паркиране, са обозначени със символа за инвалидна количка.

В някои райони паркирането е безплатно за превозни средства, в които е поставена карта за паркиране.

Паркиране по пътищата

На места, където според местните правила за движение паркирането е забранено или разрешено за периоди, по-кратки от три часа, можете да паркирате до три часа.

  • На места, където според местните правила за движение паркирането е разрешено за периоди между 3 и 24 часа, можете да паркирате до 24 часа.
  • Паркирането в пешеходни зони е разрешено за максимум три часа.
  • Паркирането на места, запазени за хора с физически увреждания, е разрешено за превозни средства, в които е поставена картата за паркиране, в съответствие с местните правила за движение по пътищата. Максималната продължителност на паркиране на тези паркоместа трябва да се спазва.
  • Не можете да паркирате на места, предназначени за специален вид превозно средство или използвани за специфична цел.

Паркиране на паркинги

Правилата за паркиране по пътищата по-горе важат и за публичните паркинги. Собствениците на недвижимо имущество могат да разрешават или забраняват паркирането на територията на тяхната собственост, включително на хората, които притежават карта за паркиране.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: