Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 23/04/2018

Енергийни доставки

Като потребител в ЕС освен общите права на потребителите имате и специфични права, свързани с конкретните начини на купуване на стоки и услуги, например онлайн пазаруване.

След отварянето на пазара на енергия в ЕС се ползвате и с права като потребител на енергияEnglish. Това ви дава право на:

  •  включване в електрическа мрежа и използване на електроснабдяване;
  •  ясна информация за вашия договор, по-изгодни условия и проследяване на вашето потребление на енергия;
  •  помощ, ако имате проблеми.

Научете повече за:

Обществени консултации