Последна проверка: 02/04/2022

Финансова помощ за стажове

Обучение и стажове в чужбина по програмата „Еразъм "

Ако учите във висше учебно заведение, можете да отидете на обмен в чужбина по линия на програмата „ Еразъм " за част от периода на обучение или пък на стаж в компания.

Професионално образование и обучение

Ако следвате курс на професионално образование или обучение или току-що сте приключили обучението си и искате да развиете своите трудови умения и да подобрите възможността си да намерите работа чрез стаж в чужбина, програмата Erasmus на ЕС може да ви предостави финансова помощ.

Често задавани въпроси

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: