Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 08/12/2017

Финансова помощ за стажове

Обучение и стажове в чужбина по програмата „Еразъм+"

Ако учите във висше учебно заведение, можете да отидете на обмен в чужбина по линия на програмата „ Еразъм+" за част от периода на обучение или пък на стаж в компания.

Професионално образование и обучение

Ако следвате курс на професионално образование или обучение или току-що сте приключили обучението си и искате да развиете своите трудови умения и да подобрите възможността си да намерите работа чрез стаж в чужбина, програмата „Еразъм+" на ЕС може да ви предостави финансова помощ.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети