Последна проверка: 30/06/2020

Финансова помощ за стажове

Засегнати сте от Брексит?

Обучение и стажове в чужбина по програмата „Еразъм+"

Ако учите във висше учебно заведение, можете да отидете на обмен в чужбина по линия на програмата „ Еразъм+" за част от периода на обучение или пък на стаж в компания.

Професионално образование и обучение

Ако следвате курс на професионално образование или обучение или току-що сте приключили обучението си и искате да развиете своите трудови умения и да подобрите възможността си да намерите работа чрез стаж в чужбина, програмата Erasmus+ на ЕС може да ви предостави финансова помощ.

Често задавани въпроси

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Споделяне на страницата: