Последна проверка: 26/03/2021

Маркировка за ОЕЕО

Какво представлява маркировката за ОЕЕО?

Символът показва, че продуктът не трябва да бъде изхвърлен като несортиран отпадък, а да бъде изпратен в пункт за разделно събиране на отпадъци с цел оползотворяване и рециклиране. Маркировката за ОЕЕО трябва да присъства върху всяко електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара в ЕС.

Маркировка за ОЕЕО

Задължителна ли е?

С няколко изключения, върху по-голямата част от електрическото и електронното оборудване, продавано в ЕС, трябва да се поставя специфична маркировка. Маркировката за ОЕЕО е задължителна за следните категории продукти:

Подробен списък на уредите във всяка категория се съдържа в приложение към директивата на ЕСhren .

Как трябва да поставите маркировката?

Трябва да поставите върху вашето електрическо и електронно оборудване:

Ако продуктът ви е пуснат на пазара след 13 август 2005 г., можете да:

Маркировката и надписите трябва да бъдат отпечатани върху самия продукт по видим, четлив и незаличим начин. Маркировката може да бъде отпечатана върху опаковката, инструкциите или гаранционната карта вместо върху самия продукт само ако той е с много малък размер или ако функционирането му ще бъде засегнато от маркировката.

Какви са разходите, свързани с маркировката за ОЕЕО?

Регистрацията и докладването до националния регистър са безплатни. Съществуват обаче финансови задължения, свързани с отговорностите по отношение на отпадъците, като може да има разлики между отделните държави от ЕС.

Отговорности по отношение на отпадъците

Освен до регистрацията и поставянето на маркировката за ОЕЕО задълженията ви се отнасят и до края на жизнения цикъл на вашите продукти.

Прочетете повече за процеса на регистрация и за вашите отговорности по отношение на електрическото и електронното оборудване.

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Засегнати сте от Брексит?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: