Последна проверка: 13/09/2022

Маркировка за ОЕЕО

Какво представлява маркировката за ОЕЕО?

Символът показва, че продуктът не трябва да бъде изхвърлен като несортиран отпадък, а да бъде изпратен в пункт за разделно събиране на отпадъци с цел оползотворяване и рециклиране. Маркировката за ОЕЕО трябва да присъства върху всяко електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара в ЕС.

Маркировка за ОЕЕО

Задължителна ли е?

С няколко изключения, върху по-голямата част от електрическото и електронното оборудване, продавано в ЕС, трябва да се поставя специфична маркировка. Маркировката за ОЕЕО е задължителна за следните категории продукти:

Подробен списък на уредите във всяка категория се съдържа в приложение към директивата на ЕС en hr .

Как трябва да поставите маркировката?

Трябва да поставите върху вашето електрическо и електронно оборудване:

Ако продуктът ви е пуснат на пазара след 13 август 2005 г., можете да:

Маркировката и надписите трябва да бъдат отпечатани върху самия продукт по видим, четлив и незаличим начин. Маркировката може да бъде отпечатана върху опаковката, инструкциите или гаранционната карта вместо върху самия продукт само ако той е с много малък размер или ако функционирането му ще бъде засегнато от маркировката.

Какви са разходите, свързани с маркировката за ОЕЕО?

Регистрацията и докладването до националния регистър са безплатни. Съществуват обаче финансови задължения, свързани с отговорностите по отношение на отпадъците, като може да има разлики между отделните държави от ЕС.

Отговорности по отношение на отпадъците

Освен до регистрацията и поставянето на маркировката за ОЕЕО задълженията ви се отнасят и до края на жизнения цикъл на вашите продукти.

Прочетете повече за процеса на регистрация и за вашите отговорности по отношение на електрическото и електронното оборудване.

Вижте също

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: