Живот и пътуване
Последна проверка: 07/07/2022

Правила и ставки за ДДС: стандартни, специални и намалени ставки

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е данък върху потреблението, който се прилага за почти всички стоки и услуги, които се купуват и продават за употреба или консумация в ЕС (В този случай 27-те държави от ЕС).

В ЕС има стандартни правила за ДДС, но те може да се прилагат по различен начин в отделните страни от Съюза. В повечето случаи трябва да заплащате ДДС върху всички стоки и услуги на всички етапи от веригата на доставки, включително при продажба на крайния потребител. Това включва всичко от началото до края на производствения процес, напр. закупуване на компоненти, транспорт, монтаж, съхранение, опаковане, застраховане и доставки до крайния потребител.

Кога се начислява ДДС?

За предприятия, установени в ЕС, ДДС се начислява за повечето продажби и покупки на услуги в рамките на Съюза. В такива случаи ДДС се начислява и дължи в държавата от ЕС, в която стоките се потребяват от крайния потребител. По подобен начин ДДС се начислява върху услугите в момента на тяхното извършване във всяка страна от ЕС.

ДДС не се начислява върху износа на стоки за страни извън ЕС. В тези случаи ДДС се начислява и дължи в страната на вноса и в качеството си на износител няма нужда да декларирате ДДС. Същевременно, когато изнасяте стоки, трябва да предоставите доказателство, че стоките са транспортирани извън ЕС. За целта можете да представите пред данъчната администрация във вашата страна копие от фактура, документ за превоз или митнически документ за внос.

Трябва да представите това доказателство, за да можете напълно да приспаднете ДДС, който сте платили при предишни свързани трансакции, довели до износа. Ако документацията не е пълна, може да нямате право на възстановяване на ДДС, когато изнасяте стоки.

Правила за ДДС на национално равнище

Правилата за ДДС могат да се прилагат по различен начин в отделните държави от ЕС. Прочетете повече за правилата в страната, в която вашето предприятие извършва дейност.

Изберете държава

Подаване на справка-декларация за ДДС онлайн

Ако дружеството ви е регистрирано в ЕС, можете да подавате справка-декларация за ДДС онлайн (в повечето региони) в следните страни от ЕС:

Изберете държава

Въпреки че ДДС се начислява в целия ЕС, всяка държава сама определя своите ставки. Можете да видите ставките в таблицата по-долу, но за да сте сигурни, че прилагате правилната ставка, препоръчваме ви да проверите във вашата местна данъчна администрация какви са актуалните ставки.

Ставки на ДДС

В страните от ЕС се прилагат различни видове ставки на ДДС. Ставката зависи от продукта или услугата, които са обект на сделката. Има също така специални ставки, които са определени в съответствие със ставки на ДДС, които са се прилагали в държавите от ЕС, преди те да се присъединят към Съюза.

Ставки на ДДС, прилагани в страните от ЕС

Въпреки че ДДС се начислява в целия ЕС, всяка държава сама определя своите ставки. Можете да видите ставките, които се прилагат в момента, в таблицата по-долу. Проверете какви са актуалните ставки в данъчната администрация във вашата страна.

Ставки на ДДС, прилагани в страните от ЕС

Списък със ставките на ДДС в държавите от ЕС (последна актуализация от 23 март 2022 г.)
Държава членка Код на държавата Стандартна ставка Намалена ставка Свръхнамалена ставка Паркинг ставка
Австрия AT 20 10 / 13 - 13
Белгия BE 21 6 / 12 - 12
България BG 20 9 - -
Кипър CY 19 5 / 9 - -
Чехия CZ 21 10 / 15 - -
Германия DE 19 7 - -
Дания DK 25 - - -
Естония EE 20 9 - -
Гърция EL 24 6 / 13 - -
Испания ES 21 10 4 -
Финландия FI 24 10 / 14 - -
Франция FR 20 5,5 / 10 2,1 -
Хърватия HR 25 5 / 13 - -
Унгария HU 27 5 / 18 - -
Ирландия IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Италия IT 22 5 / 10 4 -
Литва LT 21 5 / 9 - -
Люксембург LU 17 8 3 14
Латвия LV 21 12 / 5 - -
Малта MT 18 5 / 7 - -
Нидерландия NL 21 9 - -
Полша PL 23 5 / 8 - -
Португалия PT 23 6 / 13 - 13
Румъния RO 19 5 / 9 - -
Швеция SE 25 6 / 12 - -
Словения SI 22 5 / 9,5 - -
Словакия SK 20 10 - -

Стандартна ставка

Всяка държава от ЕС има стандартна ставка, която се прилага при доставка на повечето стоки и услуги. Тя не може да е по-ниска от 15%.

Намалена ставка

Една или две намалени ставки могат да се прилагат при доставка на специфични стоки и услуги (въз основа на списъка в приложение III към Директивата за ДДС), но в повечето случаи – не и по отношение на услугите, предоставяни по електронен път. Споменатите тук намалени ставки не могат да са по-ниски от 5%.

Специални ставки

Някои държави от ЕС имат право да прилагат специални ставки на ДДС за определени доставки. Тези специални ставки се използват в страните от ЕС, които са ги прилагали на 1 януари 1991 г.

Първоначално тези ставки е трябвало да бъдат преходни мерки за по-плавно преминаване към правилата на ЕС за ДДС при влизането в сила на единния пазар на 1 януари 1993 г. и постепенно да бъдат премахнати.

Има 3 вида специални ставки:

Свръхнамалени ставки

Свръхнамалените ставки в размер под 5% се прилагат за продажбата на ограничен списък от стоки и услуги в някои държави от ЕС.

Нулеви ставки

Някои държави от ЕС прилагат нулеви ставки по отношение на определени продажби. При прилагане на нулева ставка потребителите не трябва да заплащат ДДС, но вие имате право на приспадане на ДДС, който сте заплатили при покупки, пряко свързани със съответната продажба.

Паркинг ставки (или междинни ставки)

Паркинг ставките се прилагат от някои държави от ЕС при определени доставки на стоки и услуги, които не са включени в приложение III към Директивата за ДДС. Тези държави имат право да продължат да прилагат намалени ставки на ДДС по отношение на тези доставки вместо стандартната ставка, при условие че ставката не е по-ниска от 12%.

Вижте също

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: