Последна проверка: 22/05/2019

Правила и ставки за ДДС

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

В ЕС има стандартни правила за ДДС, но те може да се прилагат по различен начин в отделните страни от Съюза. По принцип трябва да заплащате ДДС върху всички стоки и услуги — включително при продажба на крайния потребител. Това би могло да се отнася за всеки етап от производствения процес, например закупуване на компоненти, монтаж, транспортиране и др.

За предприятия, установени в ЕС, ДДС се начислява за повечето продажби и покупки в рамките на Съюза.

ДДС не се начислява върху износа за страни извън ЕС. В този случай ДДС се заплаща в страната на вноса. Ще трябва да представите доказателство, че стоките са били изнесени в държава извън ЕС.

За повече информация за ДДС на национално равнище изберете страна от списъка по-долу.

Изберете държава:

 • Австрияatdeen
 • Белгияbefrdenlen
 • Българияbgbg
 • Германияdedeen
 • Данияdkdepllten
 • Естонияeeeten
 • Ирландияieen
 • Испанияesesen
 • Италияiten
 • Кипърcyen
 • Латвияlvlven
 • Литваltlten
 • Люксембургludefren
 • Малтаmten
 • Норвегияnoenen
 • Обединено кралствоuken
 • Полшаplen
 • Португалия*pt
 • Румънияroen
 • Словакияsksken
 • Словенияsislen
 • Унгарияhuen
 • Финландияfifisven
 • Францияfrfren
 • Швецияseen

Ако дружеството ви е регистрирано, можете да подадете справка-декларация за ДДС онлайн (в повечето региони) в следните страни от ЕС:

Изберете държава:

 • Белгияbedefrnlen
 • Българияbgbg
 • Германияdedeen
 • Гърция*gr
 • Данияdkdadeen
 • Естонияeeeten
 • Ирландияieen
 • Италияiten
 • Кипърcyelen
 • Литваltlten
 • Малтаmten
 • Нидерландияnlen
 • Обединено кралствоuken
 • Полша*pl
 • Португалия*pt
 • Румънияroen
 • Словакияsken
 • Словения*si
 • Унгария*hu
 • Финландияfifien
 • Францияfrfren
 • Хърватияcrbg
 • Швецияseen

Въпреки че ДДС се начислява в целия ЕС, всяка страна сама определя своите ставки. Можете да видите ставките в таблицата по-долу, но за да сте сигурни, че прилагате правилната ставка, препоръчваме ви да проверите във вашата местна служба по ДДС кои са най-актуалните ставки.

Ставки на ДДС, прилагани в страните от ЕС

Списък със ставките на ДДС в държавите членки (актуализиран два пъти в годината — през януари и юли)
Държава членка Код на държавата Стандартна ставка Намалена ставка Супер намалена ставка Паркинг ставка
Австрия AT 20 10 / 13 - 13
Белгия BE 21 6 / 12 - 12
България BG 20 9 - -
Кипър CY 19 5 / 9 - -
Чехия CZ 21 10 / 15 - -
Германия DE 19 7 - -
Дания DK 25 - - -
Естония EE 20 9 - -
Гърция EL 24 6 / 13 - -
Испания ES 21 10 4 -
Финландия FI 24 10 / 14 - -
Франция FR 20 5,5 / 10 2,1 -
Хърватия HR 25 5 / 13 - -
Унгария HU 27 5 / 18 - -
Ирландия IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Италия IT 22 5 / 10 4 -
Литва LT 21 5 / 9 - -
Люксембург LU 17 8 3 14
Латвия LV 21 12 / 5 - -
Малта MT 18 5 / 7 - -
Нидерландия NL 21 9 - -
Полша PL 23 5 / 8 - -
Португалия PT 23 6 / 13 - 13
Румъния RO 19 5 / 9 - -
Швеция SE 25 6 / 12 - -
Словения SI 22 9,5 - -
Словакия SK 20 10 - -
Обединено кралство UK 20 5 - -

За повече информация относно ДДС и приложимите ставки посетете уебсайта на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз"defren (TAXUD).

Съществуват различни ставки на ДДС в зависимост от продукта или услугата, които се предлагат.

Стандартна ставка

Всяка страна разполага със стандартна ставка, която се начислява за повечето стоки и услуги. Тя не може да е по-ниска от 15 %.

Намалена ставка

Намалени ставки (максимум 2) могат да се начисляват за ограничен брой продажби и обикновено те не могат да са под 5 %.

Специални ставки

Някои държави имат право да прилагат специални ставки за някои видове продажби.

Супер намалена ставка

В някои страни за определени продажби се прилага намалена ставка под 5 %, наречена супер намалена ставка. В Испания например супер намалена ставка от 4 % се прилага за определени услуги, като поддръжка и адаптиране на транспортни средства за хора с увреждания.

Нулева ставка

В някои страни се прилагат нулеви ставки за определени продажби. При прилагане на нулева ставка потребителят не заплаща ДДС, но все още имате право да ви приспаднат ДДС, заплатен за покупки, пряко свързани със съответната продажба, например за износ и някои финансови услуги за потребители извън ЕС.

Паркинг ставка (или междинна ставка)

Паркинг ставки се прилагат за определени стоки и услуги, неподлежащи на намалена ставка, за които в някои страни от ЕС вече са били в сила намалени ставки към 1 януари 1991 г. Тези държави имат право да продължат да прилагат намалени ставки за тези стоки и услуги вместо стандартната ставка, при условие че ставката не е по-ниска от 12 %.

Тези специални ставки са предвидени като преходни мерки за по-лесно преминаване към изпълнение на правилата на вътрешния пазар, влезли в сила на 1 януари 1993 г. Те трябва постепенно да бъдат премахнати.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: