Pēdējā pārbaude: 22/05/2019

PVN noteikumi un likmes

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

ES ir vispārēji noteikumi par PVN, bet šos noteikumus dažādās valstīs var piemērot dažādi. PVN principā attiecas uz visu veidu preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu, ieskaitot pārdošanu galapatērētājiem. Tas ietver arī atsevišķas ražošanas procesa fāzes, kā komponentu iegādi, montāžu, piegādāšanu utt.

Ja jūsu uzņēmums atrodas ES, par gandrīz visiem ES iekšienē īstenotiem pirkumiem un pārdoto produkciju vai pakalpojumiem būs jāmaksā PVN.

PVN nav iekasējams par eksportu uz ārpussavienības valstīm. Šajā gadījumā PVN ir jāmaksā importa valstī. Jums būs jāsniedz pierādījums, ka preces tika eksportētas uz valsti ārpus ES.

Vairāk par PVN noteikumiem konkrētās valstīs uzzināsiet, noklikšķinot uz izvēlētās valsts.

Izvēlieties valsti:

 • Latvijalvlv
 • Lietuvaltlten
 • Luksemburgaludefren
 • Maltamten
 • Norvēģijanoenen
 • Polijaplen
 • Portugāle*pt
 • Rumānijaroen
 • Slovākijasksken

Ja jūsu uzņēmums ir reģistrēts, PVN deklarāciju varat iesniegt tiešsaistē (lielākajā daļā reģionu) šādās ES dalībvalstīs:

Izvēlieties valsti:

 • Itālijaiten
 • Kipracyelen
 • Lietuvaltlten
 • Maltamten
 • Nīderlandenlen
 • Polija*pl
 • Portugāle*pt
 • Rumānijaroen
 • Slovākijasken
 • Slovēnija*si
 • Somijafifien
 • Ungārija*hu
 • Vācijadedeen
 • Zviedrijaseen
 • Īrijaieen

Lai gan PVN ir maksājams visā ES, katra dalībvalsts pēc saviem ieskatiem nosaka šā nodokļa likmes. Tās ir norādītas zemāk redzamajā tabulā. Tomēr, lai būtu drošs, ka jums ir jaunākā informācija par spēkā esošajām likmēm, ieteicams vērsties vietējā PVN birojā.

ES dalībvalstīs piemēroto PVN likmju saraksts

ES dalībvalstīs piemēroto PVN likmju saraksts(tiek atjaunots divreiz gadā: janvārī un jūlijā)
Dalībvalsts Valsts kods Parastā likme Samazinātā likme Īpaši samazinātā likme Starplikme
Austrija AT 20 10 / 13 - 13
Beļģija BE 21 6 / 12 - 12
Bulgārija BG 20 9 - -
Kipra CY 19 5 / 9 - -
Čehija CZ 21 10 / 15 - -
Vācija DE 19 7 - -
Dānija DK 25 - - -
Igaunija EE 20 9 - -
Grieķija EL 24 6 / 13 - -
Spānija ES 21 10 4 -
Somija FI 24 10 / 14 - -
Francija FR 20 5,5 / 10 2,1 -
Horvātija HR 25 5 / 13 - -
Ungārija HU 27 5 / 18 - -
Īrija IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Itālija IT 22 5 / 10 4 -
Lietuva LT 21 5 / 9 - -
Luksemburga LU 17 8 3 14
Latvija LV 21 12 / 5 - -
Malta MT 18 5 / 7 - -
Nīderlande NL 21 9 - -
Polija PL 23 5 / 8 - -
Portugāle PT 23 6 / 13 - 13
Rumānija RO 19 5 / 9 - -
Zviedrija SE 25 6 / 12 - -
Slovēnija SI 22 9,5 - -
Slovākija SK 20 10 - -
Apvienotā Karaliste UK 20 5 - -

Vairāk informācijas par PVN likmēm atradīsiet Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorātadefren (TAXUD) vietnē.

Atkarībā no preces vai pakalpojuma veida ir vairāki piemērojamo PVN likmju tipi.

Parastā likme

Vairumam preču un pakalpojumu katra valsts piemēro parasto likmi. Šī likme nevar būt zemāka par 15 %.

Samazinātā likme

Samazinātas (lielākais 2 reizes) likmes var piemērot atsevišķu pārdevumu veidiem. Parasti tās nevar būt zemākas par 5 %.

Īpašas likmes

Atsevišķas valstis var piemērot īpašas likmes atsevišķiem pārdevumiem.

Īpaši samazināta likme

Atsevišķas valstis konkrētiem pārdevumiem piemēro samazinātu likmi, kas ir zemāka par 5 %, t.s., stipri samazināto likmi. Piemēram, Spānijā īpaši samazinātu likmi (4 %) piemēro konkrētiem pakalpojumiem, tādiem kā invalīdu transportlīdzekļu apkope un pielāgošana.

Nulles likme

Atsevišķas valstis konkrētiem pārdevumiem piemēro nulles likmi. Ja tiek piemērota nulles likme, patērētājs nemaksā PVN. Toties jums ir tiesības atskaitīt PVN, ko samaksājāt par pirkumiem, kas tieši saistīti ar šo pārdevumu (piemēram, par eksportu vai konkrētiem finanšu pakalpojumiem, kas domāti klientiem ārpussavienības valstīs).

Starplikme (jeb pagaidu likme)

Starplikme attiecas uz konkrētām precēm un pakalpojumiem, kuri patlaban neatbilst nosacījumiem, lai piemērotu samazināto likmi, bet kuriem dažās ES valstīs 1991. gada 1. janvārī tika piemērota samazinātā likme. Attiecīgās valstis var turpināt piemērot samazinātu likmi, nevis parasto likmi, ar nosacījumu, ka šī likme nav zemāka par 12 %.

Šīs īpašās likmes sākumā bija domātas kā pārejas pasākumi, kuru mērķis bija nodrošināt netraucētu pāreju uz vienotā tirgus noteikumiem, kas stājās spēkā 1993. gada 1. janvārī. Tās pakāpeniski bija jāatceļ.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: