Pēdējā pārbaude: 14/09/2020

PVN: noteikumi un likmes

Vai jūs skar “Brexit”?

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir patēriņa nodoklis, ko piemēro gandrīz visām precēm un pakalpojumiem, kurus pērk un pārdod izmantošanai vai patēriņam ES (Šajā gadījumā ES 28 dalībvalstīs.).

ES ir izstrādājusi vispārējus noteikumus par PVN, bet šos noteikumus dažādās valstīs var piemērot dažādi. Vairumā gadījumu PVN ir jāmaksā par visām precēm un pakalpojumiem visos piegādes ķēdes posmos, ieskaitot pārdošanu galapatērētājam. Tas ietver visu ražošanas procesu no sākuma līdz beigām, piemēram, komponentu iegādi, transportu, montāžu, piegādi, iepakošanu, apdrošināšanu un nosūtīšanu galapatērētājam.

Kad PVN tiek iekasēts?

Ja jūsu uzņēmums atrodas ES, PVN pieskaitāms gandrīz visiem ES iekšienē īstenotiem preču pirkumiem un pārdevumiem. Tādos gadījumos PVN ir piemērojams un iekasējams ES valstī, kurā preces patērē galapatērētājs. Tāpat PVN iekasē par pakalpojumiem to sniegšanas brīdī konkrētajā ES valstī.

PVN nav iekasējams par preču eksportu uz ārpussavienības valstīm. Tādos gadījumos PVN ir piemērojams un iekasējams importētājvalstī, un jums kā eksportētājam nav jādeklarē PVN. Tomēr, kad eksportēsiet preces, jums būs jāiesniedz dokumenti, kas apliecina produktu transportēšanu ārpus ES. Tālab nodokļu iestādei savā valstī varēsiet iesniegt faktūrrēķina, transporta dokumenta vai importu apliecinošā muitas dokumenta kopiju.

Tas jums ļaus pilnībā atskaitīt PVN, ko būsiet samaksājis iepriekšēju, ar šo eksportu saistītu darījumu ietvaros. Ja nevarat iesniegt prasītos dokumentus, jums nebūs tiesību uz PVN atmaksu, kad eksportēsiet produktus.

Nacionālie noteikumi PVN jomā

Noteikumi PVN jomā dažādās ES valstīs var tikt piemēroti atšķirīgi. Vairāk par noteikumiem valstī, kur darbojas jūsu uzņēmums.

Izvēlieties valsti

 • Vācijadedeen
 • Grieķija*gr
 • Ungārijahuen
 • Īrijaieen
 • Itālijaiten
 • Latvijalvlv
 • Lietuvaltlten
 • Luksemburgaludefren
 • Maltamten
 • Nīderlandenlen
 • Norvēģijanolv
 • Polijapllv
 • Portugāle*pt
 • Rumānijaroen
 • Slovākijasksken
 • Slovēnijasislen
 • Spānijaesesen
 • Zviedrijaseen
 • Apvienotā Karalisteuken

PVN deklarācijas iesniegšana tiešsaistē

Ja jūsu uzņēmums ir reģistrēts ES, PVN deklarāciju varat iesniegt tiešsaistē (lielākajā daļā reģionu) šādās ES valstīs:

Izvēlieties valsti

 • Vācijadedeen
 • Grieķija*gr
 • Ungārija*hu
 • Īrijaieen
 • Itālijaiten
 • Latvija*lv
 • Lietuvalten
 • Luksemburga*lu
 • Maltamten
 • Nīderlandenlen
 • Polija*pl
 • Portugāle*pt
 • Rumānijaroen
 • Slovākijasken
 • Slovēnija*si
 • Spānijaesesen
 • Zviedrijaseen
 • Apvienotā Karalisteuken

Lai gan PVN ir maksājams visā ES, katra valsts pati nosaka savas likmes. Tās ir norādītas zemāk redzamajā tabulā. Tomēr, lai uzzinātu jaunāko informāciju par spēkā esošajām likmēm, ieteicams vērsties vietējā PVN birojā.

PVN likmes

ES valstīs piemēro vairāku veidu PVN likmes. Likme ir atkarīga no produkta vai pakalpojuma, uz ko attiecas darījums. Pastāv arī īpašas likmes, kas noteiktas saskaņā ar tām PVN likmēm, kuras tika piemērotas ES valstīs pirms pievienošanās ES.

ES valstīs piemērotās PVN likmes

Lai gan PVN ir maksājams visā ES, katra valsts pati nosaka savas likmes. Pašlaik spēkā esošās likmes ir norādītas tabulā zemāk. Pārliecinieties par jaunākajām likmēm savas valsts nodokļu iestādē.

ES dalībvalstīs piemērotās PVN likmes

ES dalībvalstīs piemēroto PVN likmju saraksts (tiek atjaunots divreiz gadā: janvārī un jūlijā)
Dalībvalsts Valsts kods Standarta likme Samazinātā likme Īpaši samazinātā likme Pagaidu likme
Austrija AT 20 10 / 13 - 13
Beļģija BE 21 6 / 12 - 12
Bulgārija BG 20 9 - -
Kipra CY 19 5 / 9 - -
Čehija CZ 21 10 / 15 - -
Vācija DE 16 5 - -
Dānija DK 25 - - -
Igaunija EE 20 9 - -
Grieķija EL 24 6 / 13 - -
Spānija ES 21 10 4 -
Somija FI 24 10 / 14 - -
Francija FR 20 5,5 / 10 2,1 -
Horvātija HR 25 5 / 13 - -
Ungārija HU 27 5 / 18 - -
Īrija IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Itālija IT 22 5 / 10 4 -
Lietuva LT 21 5 / 9 - -
Luksemburga LU 17 8 3 14
Latvija LV 21 12 / 5 - -
Malta MT 18 5 / 7 - -
Nīderlande NL 21 9 - -
Polija PL 23 5 / 8 - -
Portugāle PT 23 6 / 13 - 13
Rumānija RO 19 5 / 9 - -
Zviedrija SE 25 6 / 12 - -
Slovēnija SI 22 9,5 - -
Slovākija SK 20 10 - -
Apvienotā Karaliste UK 20 5 - -

Standarta likme

Katra ES valsts piemēro standarta likmi vairumam preču un pakalpojumu. Šī likme nevar būt zemāka par 15 %.

Samazinātā likme

Vienu vai divas samazinātas likmes var piemērot īpašu preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai (pamatojoties uz sarakstu PVN direktīvas III pielikumā), bet (parasti) ne attiecībā uz elektroniski sniegtiem pakalpojumiem. Te minētās samazinātās likmes nevar būt zemākas par 5 %.

Īpašās likmes

Dažām ES valstīm ir atļauts piemērot īpašas PVN likmes noteiktām piegādēm. Šīs īpašās likmes izmanto ES valstīs, kuras tās piemēroja 1991. gada 1. janvārī.

Sākotnēji bija paredzēts, ka šīs likmes būs pārejas pasākumi, kuru mērķis ir atvieglot pāreju uz ES noteikumiem PVN jomā, kad 1993. gada 1. janvārī būs stājies spēkā vienotais tirgus, un tās bija paredzēts pakāpeniski atcelt.

Ir 3 veidu īpašās likmes:

Īpaši samazinātās likmes

Īpaši samazinātās likmes, kas zemākas par 5%, tiek piemērotas ierobežota klāsta produktu un pakalpojumu pārdošanai atsevišķās ES valstīs.

Nulles likmes

Dažas ES valstis piemēro nulles likmi atsevišķiem pārdevumiem. Ja tiek piemērota nulles likme, patērētājam nav jāmaksā PVN, bet jums joprojām ir tiesības atskaitīt PVN, ko esat samaksājis par pirkumiem, kas tieši saistīti ar attiecīgo pārdevumu.

Starplikme (jeb pagaidu likme)

Dažas ES valstis piemēro pagaidu likmes atsevišķu tādu preču un pakalpojumu piegādēm, kas nav iekļauti PVN direktīvas III pielikumā. Šīs valstis var turpināt piemērot samazinātas likmes, nevis standarta likmi, ar nosacījumu, ka šīs likmes nav zemākas par 12 %.

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: