Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 13/06/2022

Iepirkšanās: ziniet savas tiesības

ES patērētāju aizsardzības noteikumi nodrošina, ka tad, kad pērkat produktus un pakalpojumus ES, jūsu rīcībā ir skaidra informācija par produktu vai pakalpojumu, kuru iegādājaties, tā cenu, transporta un piegādes izmaksām, kā arī par jūsu tiesībām gadījumā, ja rodas problēmas.

Izmēģiniet mūsu viegli izmantojamo rīku, kas jums palīdzēs labāk izprast jūsu tiesības, kad iepērkaties ES.

Vai iegādājāties produktus ES?

ES noteikumi par patērētāju aizsardzību aptver produktus un pakalpojumus, kas ir iegādāti ES. Ja tos iegādājāties tiešsaistē no ārpussavienības tirgotāja, kura darbība ir vērsta uz ES patērētājiem, principā spēkā ir ES noteikumi, bet jums, iespējams, būtu grūti aizstāvēt savas tiesības attiecībā pret tirgotāju, kas reģistrēts un darbojas ārpus ES.

Uzziniet vairāk par garantijām un atgriešanu.

Vajadzīga palīdzība?

Vai iegādājāties jaunus vai lietotus produktus?

Ja iegādājaties jaunus produktus no kāda tirgotāja, uz jums attiecas ES noteikumi par patērētāju aizsardzību, kas paredz vismaz 2 gadu juridisko garantiju tad, ja tie izrādās defektīvi.

Kur jūs iegādājāties produktus?

Lietotus produktus, kas iegādāti no kāda tirgotāja, tāpat aptver ES noteikumi par patērētāju aizsardzību, jo īpaši attiecībā uz minimālo divu gadu garantiju un 14 dienu pārdomu periodu. Dažās ES valstīs pircējs un pārdevējs var vienoties par garantiju, kuras ilgums ir mazāks par diviem gadiem, bet tas nedrīkst būt mazāks par vienu gadu. Tam jābūt skaidram, kad veicat pirkumu.

Kur jūs iegādājāties produktus?

Lietotus produktus, kas iegādāti no privātpersonas, neaptver ES noteikumi par patērētāju aizsardzību. Tomēr, ja fiziska persona vai izsoļu tīmekļa vietne darbojas kā uzņēmums, piemēram, gūstot ienākumus no lietotu mobilo telefonu remonta un tirgošanas, to uzskata par profesionālu tirgotāju un attiecīgos produktus aptver ES noteikumi par patērētāju aizsardzību.

Uzziniet vairāk par garantijām un atgriešanu.

Vajadzīga palīdzība?

Kad saņēmāt produktus?

Kur tieši ir problēma?

Kur tieši ir problēma?

Kur tieši ir problēma?

Nav ES noteikumu par veikalā iegādātu produktu atgriešanu gadījumā, ja pircējs ir vienkārši pārdomājis.

Tomēr daudzi veikali ļauj klientiem atgriezt vai apmainīt produktus kādā noteiktā laika periodā, uzrādot kases čeku. Pārbaudiet čeku vai noteikumus, kas tiek piemēroti veikalā, kurā veicāt savu pirkumu, ja vēlēties uzzināt vairāk.

Vairāk par jūsu tiesībām, jums iepērkoties

Vajadzīga palīdzība?

Jums ir tiesības anulēt un atgriezt jūsu pasūtījumu 14 dienu laikā, lai kāds arī būtu motīvs un bez pamatojuma. Šis pārdomu periods beidzas 14 dienas pēc produktu saņemšanas (vai pakalpojumu līguma noslēgšanas).

Tomēr šis 14 dienu pārdomu periods neattiecas uz visiem pirkumiem. Ir izņēmumi, jo īpaši:

Ņemiet vērā, ka šis saraksts nav izsmeļošs.

Uzziniet vairāk par to, kā atcelt pirkumu 14 dienu laikā un saņemt kompensāciju.

Vajadzīga palīdzība?

Ja jūsu ES iegādātie produkti izrādās defektīvi vai neizskatās vai nedarbojas tā, kā norādīts reklāmā, pārdevējam tie par velti ir jāsalabo vai jānomaina, vai jāpiedāvā jums atlaide vai jāatgriež pilnīgi visa samaksātā nauda. Parasti jūs varat prasīt pilnu vai daļēju atmaksu tikai tad, ja preci nav iespējams salabot vai aizstāt ar citu.

Saskaņā ar ES noteikumiem par patērētāju aizsardzību jums vienmēr ir tiesības uz divu gadu minimālo bezmaksas garantiju neatkarīgi no tā, vai esat veicis savus iepirkumus tiešsaistē, veikalā vai tālpārdošanā, kā pasūtījumu no kataloga vai pa tālruni. Šī divu gadu garantija ir jūsu minimālās tiesības, bet jūsu valsts noteikumi var jums piedāvāt papildu aizsardzību.

Uzziniet vairāk par garantijām un atgriešanu jūsu valstī.

Uzmanību

Ja problēma ir niecīga, kā ieskrāpēta kompaktdiska kārbiņa, iespējams, jums nav tiesību uz samaksātās naudas atlīdzinājumu.

Visu veidu remonts vai nomaiņa ir jāveic saprātīgā termiņā un bez būtiskām neērtībām jums.

Papildu garantijas (komercgarantijas)

Veikali vai ražotāji dažkārt piedāvā papildu komercgarantiju, kas jau ir vai nav iekļauta preces cenā. Šī garantija var piedāvāt labāku aizsardzību, bet nekādā gadījumā nevar aizstāt vai samazināt minimālo divgadīgo garantiju, uz kuru jums vienmēr ir tiesības saskaņā ar ES noteikumiem.

Tāpat, ja veikals jums lētāk pārdod jaunu preci, norādot, ka jums nepienākas nekāda garantija, tas nozīmē tikai to, ka jums nav papildu aizsardzības. Jums vienmēr ir tiesības uz divus gadus ilgu bezmaksas garantiju, ja produkts izrādās defektīvs vai neatbilst savam aprakstam.

Kad atklājās jūsu produkta defekts?

Ja produkts pārstāj darboties pirmo sešu mēnešu laikā, tiek pieņemts, ka problēma pastāvēja jau tad, kad tos saņēmāt, ja vien tirgotājs nespēj pierādīt pretējo. Līdz ar to jums ir tiesības uz bezmaksas remontu vai apmaiņu. Ja šis risinājums izrādās pārlieku sarežģīts vai dārgs, tirgotājs jums var piedāvāt (sākotnējā pirkuma) cenas atlaidi vai atgriezt jūsu samaksāto naudu.

Dažās valstīs jums ir tiesības brīvi izvēlēties starp šīm divām opcijām. Tirgotājam vienmēr ir jāpiedāvā risinājums. Dažās ES valstīs jums ir tiesības prasīt risinājumu arī no ražotāja.

Uzziniet vairāk par garantijām un atgriešanu jūsu valstī.

Vajadzīga palīdzība?

Jums joprojām ir tiesības uz bezmaksas remontu vai nomaiņu vai — attiecīgā gadījumā — uz (jūsu sākotnējā pirkuma) cenas samazinājumu vai samaksātās naudas summas atlīdzinājumu. Tomēr jums, iespējams, būs jāpierāda, ka problēma pastāvēja, kad saņēmāt produktu, piemēram, parādot, ka tā ir saistīta ar izmantoto materiālu slikto kvalitāti.

Tirgotājam tad būs jāpiedāvā risinājums. Dažās ES valstīs jums ir tiesības prasīt risinājumu arī no ražotāja.

Uzziniet vairāk par garantijām un atgriešanu jūsu valstī

Vajadzīga palīdzība?

Jūsu gadījumu neaptver patērētāju tiesību aizsardzība saskaņā ar ES tiesību aktiem. Tomēr var būt lietderīgi sazināties ar pārdevēju vai ražotāju, jo viņi, iespējams, vēlēsies jums palīdzēt.

Dažās ES valstīs patērētājam ir papildu tiesības, kā ilgāki garantiju termiņi, saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Uzziniet vairāk par garantijām un atgriešanu jūsu valstī.

Vajadzīga palīdzība?

Produktiem, kurus saņemat, jāatbilst informācijai reklāmā vai nolīgumā ar pārdevēju un jāapmierina jūsu kā pircēja cerības. Ja tie nav tas, ko jūs pasūtījāt (nepareiza krāsa, nepareizs izmērs vai iztrūkstošas funkcionālas iespējas, piemēram), jums ir tiesības uz bezmaksas remontu vai aizstāšanu vai, ja tas nav iespējams, (uz sākotnējā pirkuma) cenas samazinājumu vai samaksātās naudas summas atlīdzinājumu.

Dažkārt ir tā, ka patērētājs tūlīt neatklāj, ka produkti neatbilst tiem, kurus viņš pasūtījis. Piemēram, jūs tiešsaistē esat iegādājies jaunu klēpjdatoru un tikai dažus mēnešus vēlāk atskārstat, ka atmiņas ietilpība neatbilst tam, ko pasūtījāt. Tādos gadījumos jums joprojām ir tiesības uz remontu vai nomaiņu, lai panāktu produktu atbilstību tiem, ko pasūtījāt, vai, ja tas nav iespējams, uz cenas samazinājumu vai samaksātās summas atlīdzinājumu.

Šie risinājumi ir minimālās tiesības, taču jūsu valsts tiesību akti var jums piedāvāt papildu aizsardzību.

Uzziniet vairāk par garantijām un atgriešanu jūsu valstī.

Vajadzīga palīdzība?

Produktiem, kurus saņemat, jāatbilst informācijai reklāmā vai nolīgumā ar pārdevēju un jāapmierina jūsu kā pircēja cerības. Ja tie neatbilst tam, ko pasūtījāt (nepareiza krāsa, nepareizs izmērs vai iztrūkstošas funkcionālas iespējas, piemēram), jums ir tiesības uz bezmaksas remontu vai aizstāšanu vai, ja tas nav iespējams, (uz sākotnējā pirkuma) cenas samazinājumu vai samaksātās naudas summas atlīdzinājumu.

Ja iegādājat produktus ārpus veikala (piemēram, tiešsaistē vai pēc kataloga), jums vienmēr ir tiesības tos atgriezt, attiecīgā gadījumā, 14 dienu pārdomu perioda laikā vienkārši tāpēc, ka pārdomājāt. Tas nozīmē, ka jums ir tiesības uz pilnu samaksātās naudas atlīdzinājumu. Tomēr jums, iespējams, būs jāsamaksā jūsu pirkuma atpakaļnosūtīšanas izdevumi.

Uzziniet vairāk par anulēšanu un pasūtījuma atpakaļnosūtīšanu.

Dažkārt ir tā, ka patērētājs tūlīt neatskārst, ka produkti neatbilst tiem, kurus viņš pasūtījis. Piemēram, jūs tiešsaistē esat iegādājies jaunu klēpjdatoru un tikai dažus mēnešus vēlāk atskārstat, ka atmiņas ietilpība neatbilst tam, ko pasūtījāt. Tādos gadījumos jums joprojām ir tiesības uz remontu vai nomaiņu, lai panāktu produktu atbilstību tiem, ko pasūtījāt, vai, ja tas nav iespējams, uz cenas samazinājumu vai samaksātās summas atlīdzinājumu.

Šie risinājumi ir minimālās tiesības, taču jūsu valsts tiesību akti var jums piedāvāt papildu aizsardzību.

Uzziniet vairāk par garantijām un atgriešanu jūsu valstī.

Vajadzīga palīdzība?

Ja savu pirkumu nesaņemat pa tiešo veikalā vai esat pasūtījis tā piegādi mājās, tirgotājam piegāde ir jāveic 30 dienu laikā, ja vien neesat skaidri vienojušies par citu piegādes termiņu.

Ja neesat saņēmis savu pasūtījumu 30 dienu laikā vai ar tirgotāju saskaņotajā termiņā, jums tas ir jānorāda tirgotājam un jānosaka viņam papildu, saprātīgs termiņš piegādes veikšanai.

Ja tirgotājs joprojām neveic piegādi pat termiņa pagarinājumā, jums ir tiesības izbeigt līgumu un, cik iespējams drīz, saņemt atpakaļ samaksāto naudu. Jums nav jādod tirgotājam papildu laiks, ja viņš atsakās veikt piegādi vai ja saskaņotajam piegādes laikam ir izšķirīga nozīme, piemēram, ja jums ir vajadzīgi produkti kādam īpašam gadījumam, kā kāzu kleita.

Vairāk par transportu un piegādi.

Vajadzīga palīdzība?

Ja savu pirkumu nesaņemat pa tiešo veikalā vai esat pasūtījis tā piegādi mājās, tirgotājam piegāde ir jāveic 30 dienu laikā, ja vien neesat skaidri vienojušies par citu piegādes termiņu.

Ja neesat saņēmis savas preces 30 dienu laikā vai saskaņotajā termiņā, jums tas ir jānorāda tirgotājam un jānosaka viņam pieņemams piegādes termiņa pagarinājums.

Ja tirgotājs joprojām neveic piegādi pat termiņa pagarinājumā, jums ir tiesības izbeigt līgumu un, cik iespējams drīz, saņemt atpakaļ samaksāto naudu Jums nav jādod tirgotājam papildu laiks, ja viņš atsakās veikt piegādi vai ja saskaņotajam piegādes laikam ir izšķirīga nozīme, piemēram, ja jums ir vajadzīgi produkti kādam īpašam gadījumam, kā kāzu kleita

Vairāk par transportu un piegādi.

Vajadzīga palīdzība?

Tirgotājs ir atbildīgs par visiem kaitējumiem, kas nodarīti produktiem no nosūtīšanas brīža līdz saņemšanas brīdim.

Līdz ar to, ja konstatējat veikalā veikta pasūtījuma saņemšanas brīdī, ka produkti ir defektīvi vai nedarbojas, kā tiem būtu jādarbojas, jums ir tiesības prasīt bezmaksas remontu vai apmaiņu vai, ja neviens no šiem diviem risinājumiem nav iespējams, samaksātās naudas atlīdzinājumu vai atlaidi.

Atcerieties, ka jums vienmēr ir tiesības uz divu gadu minimālo garantiju bez papildu izmaksām. Šī divu gadu garantija ir jūsu minimālās tiesības. Jūsu valsts tiesību akti tomēr var jums piedāvāt papildu aizsardzību.

Uzziniet vairāk par garantijām un atgriešanu jūsu valstī.

Vajadzīga palīdzība?

Tirgotājs ir atbildīgs par visiem kaitējumiem, kas nodarīti produktiem no nosūtīšanas brīža līdz saņemšanas brīdim.

Līdz ar to, ja konstatējat tiešsaistē, no kataloga vai pa tālruni pasūtīta produkta saņemšanas brīdī, ka tas ir defektīvs vai nedarbojas, kā tam būtu jādarbojas, jums ir tiesības prasīt bezmaksas remontu vai apmaiņu vai, ja neviens no šiem diviem risinājumiem nav iespējams, samaksātās naudas atlīdzinājumu vai atlaidi.

Atcerieties, ka jums vienmēr ir tiesības uz divu gadu minimālo garantiju bez papildu izmaksām Šī divu gadu garantija ir jūsu minimālās tiesības. Jūsu valsts tiesību akti tomēr jums piedāvāt papildu aizsardzību.

Uzziniet vairāk par garantijām un atgriešanu jūsu valstī.

Vajadzīga palīdzība?

Ja jums ir problēma ar kādu produktu vai pakalpojumu, ko esat iegādājies, jums vispirms jāsazinās ar tirgotāju, kurš jums to ir pārdevis. Ja jums saziņā ar kādu tirgotāju ir problēmas pastāvēt uz savām tiesībām, varat sazināties ar patērētāju apvienību vai kādu no šādiem palīdzības dienestiem:

Ir arī ES strīdu izšķiršanas instrumenti, kas var palīdzēt atrisināt problēmas ar tirgotāju, pat ja tirgotājs atrodas citā ES valstī.

Uzziniet vairāk par patēriņa strīdu izšķiršanu.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: