Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Pēdējā pārbaude : 30/04/2018

Kuģu pasažieru tiesības

Vai zinājāt, ka jums ir zināmas tiesības, Eiropas Savienībā ceļojot ar kuģi?

Pirmkārt, jums nedrīkst prasīt lielāku biļetes cenu pilsonības dēļ vai atkarībā no tā, kur biļeti pērkat.

Otrkārt, jums ir tiesības arī tad, ja kaut kas noiet greizi. Tas attiecas uz aizkavētiem un atceltiem reisiem...

… un ir spēkā:

 • ja izbraukšana paredzēta no ostas Eiropas Savienībā, lai kas arī nebūtu pārvadātājs,
 • ja iebraukšana paredzēta ostā, kas atrodas Eiropas Savienībā, lai kas arī nebūtu pārvadātājs.

Šie noteikumi neattiecas uz

 • kuģiem, kuri var pārvadāt mazāk nekā 13 pasažierus,
 • kuģiem, uz kuriem ir mazāk nekā 3 apkalpes locekļu,
 • kuģiem, kas vienā virzienā veic mazāk nekā 500 metrus,
 • lielāko daļu vēsturisko kuģu,
 • ekskursiju un vietu apskates kuģiem, ja tajos nav telpu izmitināšanai vai ja nakšņošana uz kuģa nav ilgāka par 2 naktīm.

Atcelts vai aizkavējies reiss

Ja pakalpojums ir atcelts vai kavējas, jums vienmēr ir tiesības uz pienācīgu un laicīgu informāciju par to, kas notiek, kamēr gaidāt.

Ja pakalpojums ir atcelts vai izbraukšana aizkavējas ilgāk nekā 90 minūtes, jums piedāvās izvēlēties divas iespējas:

 • vai nu saņemt biļetes cenas kompensāciju un vajadzības gadījumā bezmaksas braucienu atpakaļ uz izbraukšanas vietu — piemēram, ja aizkavētā brauciena dēļ nespējat sasniegt sava brauciena mērķi,
 • vai arī pie pirmās izdevības bez papildu samaksas ar līdzīgiem nosacījumiem tikt aizvestam uz jūsu galamērķi.

Ja ceļojuma sākums aizkavējas ilgāk par 90 minūtēm, parasti jums ir tiesības uz šo:

 • maltītēm un atspirdzinājumiem — proporcionāli gaidīšanas laikam,
 • naktsmītni, ja jums ir jānakšņo uz vietas.

Ja iebraukšana galapunktā aizkavējas ilgāk nekā 1 stundu, jums ir tiesības uz kompensāciju. Atkarībā no kavēšanās ilguma kompensācija ir vai nu 25 %, vai arī 50 % no biļetes cenas.

Kompensāciju nesaņemsit, ja par kavēšanās iemeslu ir bijuši slikti laikapstākļi vai dabas katastrofa.

Sūdzības

Ja uzskatāt, ka nebija ievērotas jūsu tiesības, varat izteikt neapmierinātību pārvadātājam 2 mēnešu laikā no dienas, kad tas notika. Pārvadātājam jāreaģē mēneša laikā un galīgā atbilde jāsniedz 2 mēnešu laikā pēc sūdzības saņemšanas.

Ja ar atbildi neesat apmierināts, varat sazināties ar valsts tiesībaizsardzības iestādi English .

Negadījumi jūrā

Ja gūstat ievainojumu negadījumā jūrā, jums ir tiesības uz kompensāciju no pārvadātāja vai tā apdrošinātāja. Nāves gadījumā kompensāciju var pieprasīt jūsu pēcteči.

Jums ir tiesības no pārvadātāja saņemt kompensāciju arī tad, ja negadījumā jūrā ir pazudusi vai sabojāta jūsu bagāža, transportlīdzekļi vai citas jūsu mantas.

Ja jums ir kustību traucējumi, tad par zaudētu vai sabojātu ratiņkrēslu vai citu līdzīgu aprīkojumu jums pienākas kompensācija, kas pilnībā tā aizstāšanu vai remontu.

Jums ir tiesības no pārvadātāja saņemt avansa maksājumu, lai sektu neatliekamas vajadzības ievainojuma vai nāves gadījumā, ko izraisījusi:

 • kuģa bojāeja,
 • kuģa apgāšanās,
 • kuģa sadursme,
 • kuģa uzskriešana uz sēkļa,
 • sprādziens vai ugunsgrēks uz kuģa,
 • kuģa bojājums.

Sūdzības

Prasību izmaksāt kompensāciju par negadījuma laikā jūrā radušos zaudējumu vai bojājumu varat iesniegt tās valsts tiesā,

 • kur pārvadātājs veic galveno uzņēmējdarbību vai pastāvīgi uzturās,
 • no kuras jūs izbraucāt vai kur ir jūsu galamērķis,
 • kur jūs pastāvīgi dzīvojat, ja vien pārvadātājs tur veic uzņēmējdarbību un ietilpst šīs valsts jurisdikcijā, vai
 • kur ir noslēgts jūsu ceļojuma līgums, ja pārvadātājs tur veic uzņēmējdarbību un tas ir šīs valsts jurisdikcijā.

Ja ir pazaudēta vai sabojāta jūsu bagāža, jums rakstiski jāinformē pārvadātājs. Ideālā gadījumā tas būtu jāizdara līdz izkāpšanai no kuģa vai bagāžas iespējamās izsniegšanas brīdī. Vēlākais, pārvadātājs jāinformē 15 dienu laikā pēc izkāpšanas vai bagāžas izsniegšanas, citādi zaudēsit tiesības uz kompensāciju.

Parasti sūdzība tiesā jāiesniedz 2 gadu laikā pēc incidenta, kaut gan šī perioda sākums var atšķirties atkarībā no zaudējuma vai bojājuma rakstura.

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.