Pēdējā pārbaude: 03/01/2023

Kuģu pasažieru tiesības

Tiesības, ja brauciens kavējas vai ir atcelts

ES noteikumi par kuģu pasažieru tiesībām parasti piemērojami gadījumos, kad pa jūru vai iekšzemes ūdensceļiem (upēm, ezeriem vai kanāliem) braucat ar lielāko daļu prāmju un kruīzu kuģu, ja jūs:

Šie noteikumi neattiecas uz:

Jūsu brauciena gaitā operatoram ir pienākums sniegt skaidru un pareizu informāciju par pakalpojumu un jūsu kā pasažieru tiesībām, tostarp par invalīdiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem nodrošinātajām piekļuves iespējām. Ir jābūt iespējai šo informāciju saņemt arī invalīdiem pieejamā formātā.

Tiesības, ja noticis negadījums jūrā

ES noteikumi jūs, jūsu bagāžu, transportlīdzekli un (ja jums tāds ir) pārvietošanās aprīkojumu aizsargā arī tad, ja noticis negadījums jūrā. Šajos noteikumos arī izklāstīti pārvadātāja pienākumi gadījumā, ja noticis negadījums. Šie noteikumi attiecas gan uz vietējiem, gan starptautiskiem jūrasbraucieniem, ja

Pirms jūsu brauciena pārvadātājam brīdī, kad pērkat biļeti kādā ES valstī vai vēlākais pirms izbraukšanas (ja izbraucat no ārpussavienības valsts), ir pienākums sniegt jums skaidru un pienācīgu informāciju par jūsu tiesībām.

Kas noticis?

Kā pieprasīt, lai tiek ievērotas jūsu tiesības

Jūsu brauciens ar kuģi ir atcelts

Ja brauciens ar prāmi vai kruīza brauciens, kuru esat rezervējis, ir aizkavējies vai atcelts, pārvadātājam vai struktūrai, kas pārvalda termināli, ir jūs 30 minūšu laikā pirms sākotnējās plānotās izbraukšanas jāinformē par jauno gaidāmo izbraukšanas un iebraukšanas laiku. Tiem ir arī pienākums sniegt informāciju par jūsu kā pasažiera tiesībām.

Ja reiss atcelts, pārvadātājam ir jums jāpiedāvā šāda izvēle:

vai

Ja atcelšanas dēļ nevarat laikā ierasties, lai izmantotu citu pārvadāšanas pakalpojumu (savienojumu), pārvadātājam ir jādara viss iespējamais, lai jūs informētu par alternatīviem savienojumiem.

Jums ir tiesības arī uz šāda veida palīdzību:

Jums nav tiesību uz naktsmītni, ja brauciens atcelts sliktu laikapstākļu dēļ.

Jūsu brauciens ar kuģi ir aizkavējies

Ja brauciens ar prāmi vai kruīza brauciens, kuru esat rezervējis, ir aizkavējies vai atcelts, pārvadātājam vai struktūrai, kas pārvalda termināli, ir jūs 30 minūšu laikā pirms sākotnējās plānotās izbraukšanas jāinformē par jauno gaidāmo izbraukšanas un iebraukšanas laiku. Tiem ir arī pienākums sniegt informāciju par jūsu kā pasažiera tiesībām.

Ja izbraukšana aizkavējas ilgāk nekā 90 minūtes, jums piedāvās šādu izvēli:

vai

Jums ir tiesības arī uz šāda veida palīdzību:

Jums nav tiesību uz naktsmītni, ja brauciens atcelts sliktu laikapstākļu dēļ.

Kuģis jūsu galamērķi pienāca ar nokavēšanos

Ja iebraukšana jūsu galamērķī aizkavējas ilgāk nekā par stundu, jums ir tiesības uz kompensāciju. Tās summa ir atkarīga no aizkavēšanās ilguma: minimālais kompensācijas apjoms ir 25 %, bet maksimālais — 50 % no biļetes cenas.

Uzmanību

Jums nav tiesību uz kompensāciju, ja aizkavēšanās iemesls ir slikti laikapstākļi vai ārkārtas apstākļi, tādi kā dabas katastrofas (ugunsgrēki vai zemestrīces) vai draudi drošībai.

Jūsu bagāža jūrā notikušā negadījumā ir nozaudēta, aizkavējusies vai sabojāta

Ja jūsu bagāža un/vai pārvietošanās līdzeklis ir pazaudēti, aizkavējušies vai sabojāti kuģošanas negadījumā, jums ir tiesības uz kompensāciju no pārvadātāja līdz pat apmēram 2700 eiro par rokas bagāžu un 15 500 eiro par pārvietošanās līdzekli (šajā summā ir iekļauta arī kompensācija par transportlīdzeklī esošo bagāžu). Jums nav tiesību uz kompensāciju, ja pārvadātājs var pierādīt, ka viņš nav vainīgs. Ja pazaudētas vai sabojātas citas vērtīgas lietas (piemēram, nauda, juvelierizstrādājumi, mākslas darbi u. tml.), jums ir tiesības uz kompensāciju apmēram 4100 eiro apmērā, ja bijāt šos priekšmetus nodevis glabāšanā pārvadātāja seifā.

Ja ir sabojāts vai pazaudēts jūsu ratiņkrēsls vai cits pārvietošanās palīglīdzeklis, jums ir tiesības uz kompensāciju, kas sedz jauna priekšmeta iegādi vai sabojātā priekšmeta salabošanu.

Uzmanību

Ir spēkā īpaši noteikumi, ja pazaudēta vai sabojāta nauda, neapgrozāmi vērtspapīri, zelts, sudrabs, juvelierizstrādājumi, citi dekoratīvi izstrādājumi, mākslas darbi vai citas vērtslietas.

Jūrā notikušā negadījumā esat savainots

Ja jūrā notikušā negadījumā esat savainots, jums ir tiesības uz kompensāciju (apmēram 300 000 eiro apmērā) no pārvadātāja vai tā apdrošinātāja. Ja zaudējums vai kaitējums pārsniedz šo summu, kompensāciju var palielināt, bet ne vairāk kā līdz apmēram 490 000 eiro. Jums ir arī tiesības uz avansa maksājumu (proporcionālu zaudējumiem), kas sedz tūlītējas vajadzības, ja jūsu ievainojums gūts tāpēc, ka kuģis avarējis, apgāzies, sadūries ar citu objektu, uzskrējis uz sēkļa, vai ja uz kuģa noticis sprādziens vai ugunsgrēks vai kuģis bijis bojāts.

Uzmanību

Tomēr jums nav tiesību uz kompensāciju, ja pārvadātājs var pierādīt, ka negadījumu izraisījuši ārkārtēji apstākļi, kurus viņš nevar ietekmēt, piemēram, dabas katastrofa vai draudi drošībai.

Jūs esat persona, kas bijusi jūrā notikušā negadījumā bojāgājuša cilvēka apgādībā

Ja bijāt negadījumā jūrā bojāgājušas personas apgādībā, jums ir tiesības uz kompensāciju (apmēram 300 000 eiro apmērā) no pārvadātāja vai tā apdrošinātāja. Dažos gadījumos kompensāciju var palielināt, bet ne vairāk kā līdz apmēram 490 000 eiro. Jums ir arī tiesības uz avansa maksājumu (ne mazāk kā 21 000 eiro), kas sedz tūlītējas vajadzības, ja upuris gājis bojā tāpēc, ka kuģis avarējis, apgāzies, sadūries ar citu objektu, uzskrējis uz sēkļa, vai ja uz kuģa noticis sprādziens vai ugunsgrēks vai kuģis bijis bojāts.

Uzmanību

Tomēr jums nav tiesību uz kompensāciju, ja pārvadātājs var pierādīt, ka negadījumu izraisījuši ārkārtēji apstākļi, kurus viņš nevar ietekmēt, piemēram, dabas katastrofa vai draudi drošībai.

Prasības, kas saistītas ar brauciena aizkavēšanos vai atcelšanu

Ja uzskatāt, ka nav ievērotas jūsu tiesības, jums ir jāiesniedz sūdzība pārvadātājam 2 mēnešu laikā pēc reisa, kurā radās problēma. Pārvadātājam jāreaģē mēneša laikā un galīgā atbilde jāsniedz ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc jūsu sūdzības saņemšanas. Ja neesat apmierināts ar atbildi, varat iesniegt sūdzību kompetentajām savas valsts iestādēm en . Valsts iestādei ir jāsniedz nesaistošs juridisks atzinums par to, kā ir jārīkojas saistībā ar jūsu sūdzību.

Varat arī mēģināt strīdu atrisināt, izmantojot ārpustiesas procedūras, ko īsteno alternatīvas strīdu izšķiršanas organizācijas. Ja biļeti nopirkāt tiešsaistē, varat iesniegt sūdzību vietnē, kas īpaši izveidota strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT platforma). Strīdu alternatīvas izšķiršana un SIT platforma ir pieejamas tikai ES iedzīvotājiem.

Visbeidzot, varat arī iesniegt prasību tiesā un prasīt kompensāciju saskaņā ar ES noteikumiem par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Varat vērsties arī tās valsts tiesā, kurā ir reģistrēts attiecīgais pārvadātājs. Termiņi prasības iesniegšanai pret pārvadātāju valsts tiesā ir katrā ES valstī noteikti saskaņā ar tās noteikumiem par termiņu ierobežojumiem.

Varat arī vērsties savas valsts Eiropas Patērētāju centrā, lai saņemtu palīdzību un padomu tad, ja rodas problēmas, kas saistītas ar kuģu pasažieru tiesībām.

Prasības, kas saistītas ar negadījumiem jūrā

Pazaudēta vai sabojāta bagāža vai transportlīdzekļi

Ja kuģošanas negadījumā jūsu bagāža un/vai pārvietošanās līdzeklis ir pazaudēti vai sabojāti, jums par to ir rakstiski jāinformē pārvadātājs vai viņa aģents. Ideālā gadījumā tas būtu jāizdara, pirms nokāpjat no kuģa vai bagāžas izsniegšanas brīdī. Vēlākais, pārvadātājs jāinformē 15 dienu laikā pēc nokāpšanas no kuģa vai bagāžas izsniegšanas, citādi zaudēsit tiesības uz kompensāciju.

Prasība tiesai jums ir jāiesniedz 2 gadu laikā no izkāpšanas datuma vai 2 gadu laikā no dienas, kad izkāpšanai būtu bijis jānotiek, — atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir vēlāks.

Prasību izmaksāt kompensāciju par jūrā notikuša negadījuma dēļ radušos zaudējumu vai bojājumu varat iesniegt tās valsts tiesā,

  • kur pārvadātājs veic galveno uzņēmējdarbību vai pastāvīgi uzturas, vai
  • no kuras jūs izbraucāt vai kur bija jūsu galamērķis,
  • kur jūs pastāvīgi dzīvojat, ja vien pārvadātājs tur veic uzņēmējdarbību un ir šīs valsts jurisdikcijā, vai
  • kur ir noslēgts jūsu ceļojuma līgums, ja pārvadātājs tur veic uzņēmējdarbību un ir šīs valsts jurisdikcijā.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: