Pēdējā pārbaude: 19/04/2022

Preces, kam piemēro akcīzes nodokli

Šīs tiek uzskatītas par akcīzes precēm:

Kad tās tiek saražotas vai pārdotas, par tām jāsamaksā akcīzes nodoklis. ES nosaka maksājamā akcīzes nodokļa minimālo summu katrai precei, un ES valstis (Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis) var noteikt arī citus nodokļus.

Lasiet vēl par noteikumiem katrā ES valstī.

Izvēlieties valsti

Izvēlieties no alternatīvām zemāk un uzziniet vairāk, kā akcīzes nodoklis tiek piemērots konkrētām precēm.

Vēlos uzzināt vairāk par

Alkohols un alkoholiskie dzērieni

Akcīzes nodokli piemēro šāda veida alkoholam un alkoholiskajiem dzērieniem:

Skatiet visu sarakstu ar Eiropas Savienībā alkoholam un alkoholiskajiem dzērieniem de en fr piemērotajām akcīzes nodokļa likmēm. 

Samazinātās likmes un atbrīvojumi

Dažas ES var izvēlēties samazināt maksājamo nodokļa likmi vai pieņemt atbrīvojumus no nodokļa samaksas.

Samazinātas likmes

Atbrīvojumi

Akcīzes nodoklis nav jāmaksā par lielāko daļu mājās gatavoto produktu, kuri nav paredzēti komerciāliem mērķiem, izņemot stipros alkoholiskos dzērienus.

Alkohols, ko izmanto, lai pagatavotu citus produktus, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā vai kas, tam pievienojot vienu vai vairākus ķīmiskus produktus (denaturantus), ir padarīts par nederīgu lietošanai pārtikā.

Energoprodukti un elektrība

Energoproduktiem un elektrībai akcīzes nodokli piemēro tad, ja tos izmanto:

Energoprodukti, kam akcīzes nodokli nepiemēro

Šie noteikumi neattiecas uz energoproduktiem, kurus izmanto par izejvielām, ķīmiskai reducēšanai vai elektrolītiskos un metalurģijas procesos.

Šajos gadījumos katra ES valsts var nolemt, vai par to lietošanu vēlas iekasēt nodokli.

ES valstis var izvēlēties piemērot nodokli galvenokārt šādiem produktiem:

Skatiet visu sarakstu ar Eiropas Savienībā energoproduktiem de en fi piemērojamām akcīzes nodokļa likmēm.

Augstākas likmes, samazinātas likmes un atbrīvojumi

ES valstis var nolemt izvēlēties nodokļu likmi, kas ir augstāka par ES minimālo slieksni, samazināt maksājamā nodokļa summu vai pieņemt atbrīvojumus no nodokļu samaksas.

Augstākas likmes

ES valstis var izvēlēties augstāku likmi šādiem lietojumiem:

Samazinātas likmes

ES valstis var piešķirt nodokļa samazinājumus vai atbrīvojumus no nodokļa šādiem lietojumiem:

Atbrīvojumi no nodokļiem

Atbrīvojumi no nodokļa jāpiešķir par šādām precēm:

Tabakas izstrādājumi

Akcīzes nodokli piemēro šāda veida tabakas izstrādājumiem:

Skatiet visu sarakstu ar Eiropas Savienībā tabakas izstrādājumiem de en fr piemērojamām akcīzes nodokļa likmēm.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: