Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 20/05/2019

Produkti, par kuriem jāmaksā akcīzes nodoklis

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Pamatnoteikumi

Ja jūsu uzņēmums ražo vai pārdod akcīzes preces (alkoholu, alkoholiskos dzērienus, energoproduktus, elektrību, tabakas izstrādājumus), jums jāiepazīstas ar spēkā esošajiem noteikumiem par akcīzes nodokļa maksāšanu.

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju


Vairākās ES valstīs par šīm precēm var iekasēt arī citus nodokļus.

Piezīme: ES noteikumi par akcīzes nodokli nav spēkā zemāk uzskaitītajos ES reģionos.

Reģioni

 • Kanāriju Salas
 • Francijas aizjūras departamentifr
 • Normandijas Salas
 • Ālandu Salas
 • Helgolandes Sala
 • Bīzingenas teritorija
 • Seuta
 • Melilja
 • Livinjo
 • Itālijas pašvaldība Kampione
 • Lugāno ezera Itālijas ūdeņi

Dažos gadījumos samaksātā akcīzes nodokļa pamatā ir citas valsts likmes.

Apliekamie produkti

Alkohols un alkoholiskie dzērieni

Samazinātās likmes un atvieglojumi

ES noteikumi paredz minimālās likmes akcīzes nodoklim par alkoholu un alkoholiskajiem dzērieniem. Skatiet visu sarakstu ar Eiropas Savienībā alkoholam un alkoholiskajiem dzērieniempdfen piemērotajām akcīzes nodokļa likmēm.

Dažās valstīs ir arī daži papildu noteikumi.

 • Mazās alusdarītavas ( kuras gadā saražo augstākais 200 000 hl alus) un spirta rūpnīcas (kuras gadā saražo ne vairāk kā 10 hl tīra alkohola) var saņemt atlaidi līdz pat 50 % no standarta nodokļa.
 • Atlaides vai atbrīvojumus var saņemt arī mazie vīna ražotāji, kuri gadā saražo mazāk par 1000 hl.
 • Akcīzes nodoklis nav jāmaksā par mājās gatavotiem produktiem, kuri nav paredzēti komerciāliem mērķiem, izņemot stipros alkoholiskos dzērienus.
 • Samazinātas akcīzes nodokļa likmes var tikt piemērotas vīnam un raudzētiem dzērieniem, kuros alkohola saturs nepārsniedz 8,5 %.

Energoprodukti un elektroenerģija

Šīs preces ir apliekamas ar nodokli, ja tās izmanto

Šī direktīva neattiecas uz energoproduktiem, kurus izmanto par izejvielām, ķīmiskai reducēšanai vai elektrolītiskos un metalurģijas procesos. Tas nozīmē, ka dalībvalstis var izlemt, vai par šādu lietojumu iekasēt nodokli.

Nodokli piemēro galvenokārt šīm precēm:

Samazinātās likmes un atvieglojumi

Obligāti atbrīvoti no nodokļiem:

 • enerergoprodukti un elektroenerģija, ko izmanto elektrības ražošanā (bet par tiem var iekasēt vides nodokli);
 • energoprodukti, kurus paredzēts lietot par degvielu lidojumos, izņemot privātā, nekomerciālā aviācijā;
 • energoprodukti, kurus paredzēts lietot par degvielu kuģošanā pa ES ūdeņiem, izņemot privātā, nekomerciālā kuģošanā.

Pēc izvēles no nodokļa var atbrīvot vai to var samazināt zem ES minimālajām nodokļa likmēm:

 • "zaļajai" elektroenerģijai;
 • elektroenerģijai, kas iegūta augstas efektivitātes kombinētā siltuma un elektroenerģijas ražošanā;
 • energoproduktiem, kurus izmanto koģenerācijā (kombinētā siltuma un elektroenerģijas ražošanā);
 • kuģošanai pa iekšējiem ūdensceļiem;
 • elektroenerģijai, dabasgāzei, akmeņoglēm un cietajam kurināmajam, ko patērē mājsaimniecības;
 • energoietilpīgiem uzņēmumiem (jāievēro īpaši noteikumi);
 • biodegvielai (jāievēro īpaši noteikumi).

Pēc izvēles nodokļa likmi var diferencēt virs ES minimālajām nodokļa likmēm:

 • sabiedriskajam transportam;
 • neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnām;
 • gāzeļļas komerciālai izmantošanai (lielām kravas automašīnām);
 • diferencēšana atbilstīgi energoprodukta kvalitātei un daudzumam (piemēram, sēra saturs degvielā).

ES noteikumi paredz minimālās likmes akcīzes nodoklim par energoproduktiem. Skatiet visu sarakstu ar Eiropas Savienībā energoproduktiempdfen piemērotajām akcīzes nodokļa likmēm.

Tabakas izstrādājumi

ES tiesību aktos par akcīzes nodokli, ko piemēro tabakas izstrādājumiemfrdeen, ir noteiktas šādas ar akcīzes nodokli apliekamās kategorijas:

ES tiesību aktos ir noteikti nodokļa piemērošanas principi un minimālās likmes.

Skatiet visu sarakstu ar Eiropas Savienībā tabakas izstrādājumiempdfen piemērojamām akcīzes nodokļa likmēm.

Citi atbrīvojumi

Akcīzes preces parasti ir atbrīvotas no nodokļa, ja tās izmanto:

 • diplomātiskajās vai konsulārajās attiecībās;
 • bruņotie spēki kādā NATO dalībvalstī;
 • starptautiskas organizācijas.

Ja akcīzes preces tiek sūtītas šādām vajadzībām, tām jābūt līdzi pievienotam atbrīvojuma sertifikātam.

ES dalībvalstis akcīzes preces no akcīzes nodokļa var atbrīvot arī tad, ja tās tiek pārdotas:

 • beznodokļu veikalos (tax-free) un ceļotāja privātajā bagāžā izvestas uz ārpussavienības valsti vai uz kādu vietu ES teritorijā, kur nav spēkā ES mēroga noteikumi par akcīzes nodokli;
 • lidmašīnā vai uz kuģa, ja reisa galamērķis vai izbraukšanas vieta ir ārpussavienības valsts vai kāda vieta ES teritorijā, kur nav spēkā ES mēroga noteikumi par akcīzes nodokli.

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: