Pēdējā pārbaude: 05/07/2022

Saprātīgi pielāgojumi

ES noteikumos prasīts, ka darba devējiem ir jānodrošina saprātīgi pielāgojumi darbiniekiem, kam ir invaliditāte. Izmaiņām un ar tām saistītajām izmaksām jābūt reālistiskām, un tās nedrīkst radīt pārmērīgu slogu uzņēmumam.

Kas ir saprātīgs pielāgojums?

Tie ir jebkādas darba pienākumu vai vides izmaiņas, kas ir nepieciešamas, lai invalīds varētu pieteikties darbā, strādāt, darbā progresēt vai piedalīties mācībās.

Saprātīgi pielāgojumi paredzēti ikvienam darbiniekam ar invaliditāti. Tiesības uz saprātīgiem pielāgojumiem pastāv visās ar ES tiesību aktiem regulētajās darba attiecībās: sākot no pieteikšanās darbā līdz pat darba attiecību izbeigšanai. Šīs tiesības pastāv arī attiecībā uz darba apstākļiem un papildu atvieglojumiem.

Saprātīgu pielāgojumu veidi un piemēri

Tehniski risinājumi

Darba organizācija

Mācību pasākumi

Informētības uzlabošanas pasākumi

Plašāku informāciju un piekļuvi valstu portāliem meklējiet sadaļā par vienlīdzīgu attieksmi darbā.

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: