Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 02/01/2023

Automašīnas apdrošināšanas segums ārzemēs

Ja ārzemēs iekļūstat satiksmes negadījumā, piemēros tās valsts tiesības, kurā negadījums noticis. Tas nozīmē, ka zaudējumu atlīdzības pieprasīšana var atšķirties no jūsu valstī ierastās kārtības.

Ja esat iesaistīts satiksmes negadījumā ārzemēs, nepametiet notikuma vietu. Aprunājieties ar otru vadītāju un vajadzības gadījumā izsauciet policiju un citus neatliekamās palīdzības dienestus.

Pierakstiet nepieciešamās ziņas par otru negadījumā iesaistīto personu un piefiksējiet negadījuma apstākļus.

Negadījuma deklarēšana

Negadījuma vietā aizpildiet negadījuma pieteikumu.

Apdrošinātājs parasti iedod saskaņotā paziņojuma veidlapu. Dažas apdrošinātāju apvienības ir izstrādājušas kopīgu Eiropas ceļu satiksmes negadījuma paziņojuma veidlapu. Tā palīdzēs ātri apkopot visu vajadzīgo informāciju un atvieglos zaudējumu atlīdzības pieteikuma izskatīšanu.

Ja jums nav līdzi negadījuma pieteikuma vai saskaņotā paziņojuma veidlapas, pierakstiet šādas ziņas:

Ja jūs un otrs vadītājs esat vienisprātis par negadījuma apstākļiem, parakstiet paziņojumu. Tad būs vieglāk nokārtot apdrošināšanas atlīdzību.

Atcerieties – neatzīstiet vainu un parakstiet saskaņoto paziņojumu tikai tad, ja jums ir pilnībā saprotams tā saturs.

Ja nepiekrītat tajā ietvertajām ziņām, jūsu apdrošinātājs izskatīs domstarpības ar otra vadītāja apdrošinātāju. Apdrošinātājs izvērtēs lietu, balstoties uz policijas protokolu, zaudējumu novērtējumu vai citu informāciju.

Atlīdzības pieteikumam vajadzētu pievienot:

Jums par negadījumu jāpaziņo savai apdrošināšanas sabiedrībai pat tad, ja nepieprasāt atlīdzību.

Kāda ir jūsu situācija?

Izvēlieties valsti

Eiropas Komisija neatbild par ārēju vietņu saturu.

Nenāktu par ļaunu pārliecināties, vai jūsu apdrošinātājs piedāvā neierobežotu civiltiesiskās atbildības segumu, īpaši attiecībā uz personu veselībai nodarītiem zaudējumiem.

ES tiesības garantē to, ka jums pienākas visaugstākais pieejamais civiltiesiskās atbildības segums, kā aprakstīts piemērā.

Piemērs

ES tiesības nodrošina maksimālo civiltiesiskās atbildības segumu

Jūsu mītnes valstī ir spēkā ES noteiktais minimālais civiltiesiskās atbildības segums par materiāliem zaudējumiem – 1 120 000 eiro. Jūs izraisāt negadījumu citā ES valstī, kur civiltiesiskās atbildības seguma minimums ir augstāks: 1 200 000 eiro. Negadījuma izraisītie materiālie zaudējumi ir 1 180 000 eiro – par 60 000 eiro vairāk nekā jūsu valstī spēkā esošais segums.

Lai gan ar apdrošinātāju neesat vienojies par augstāku segumu, tas izmaksās atlīdzību par pilnu summu (1 180 000 eiro), jo ES tiesībās ir paredzēts, ka jāpiemēro visizdevīgākais segums. Šajā gadījumā piemēro to segumu, kas ir spēkā negadījuma vietas valstī.

Es neesmu vainīgs

Satiksmes negadījumi, kuros iesaistīts neapdrošināts vadītājs

Paziņojiet policijai, ja esat iekļuvis negadījumā, ko izraisījis neapdrošināts vadītājs, vai ja vadītājs pametis negadījuma vietu. Arī jūsu apdrošināšanas sabiedrība varēs ieteikt, kā rīkoties.

Varat sazināties ar savas valsts kompensācijas iestādi en . Tā iesaistās gadījumos, kad otra vadītāja transportlīdzeklis nav apdrošināts vai tā apdrošinātājs nav nosakāms.

Zaudējumu atlīdzināšanas procedūra

Ja jums negadījuma rezultātā radušies zaudējumi, traumas vai kaitējums, varat iesniegt zaudējumu atlīdzības pieteikumu . Zaudējumu atlīdzības pieteikums parasti jāiesniedz zināmā laikā – noskaidrojiet to pie sava apdrošinātāja.

Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana ārzemēs

Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu vajadzētu iesniegt negadījuma izraisītāja apdrošināšanas sabiedrībā.

Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana pēc atgriešanās mājās

Jums ir divas iespējas.

1. Iesniedziet zaudējumu atlīdzības pieteikumu tās apdrošināšanas sabiedrības pārstāvim jūsu valstī, kura apdrošinājusi personu, kas izraisīja satiksmes negadījumu.

Pārstāvis jūsu valstī pārbaudīs informāciju un darīs visu nepieciešamo, lai nokārtotu jūsu zaudējumu atlīdzības piešķiršanu. Lai noskaidrotu, vai attiecīgajai apdrošināšanas sabiedrībai ir pārstāvis jūsu valstī, sazinieties ar savas valsts Zaļās kartes biroju vai informācijas centru en .

2. Iesniedziet zaudējumu atlīdzības pieteikumu savas valsts kompensācijas iestādē.

Ja apdrošināšanas sabiedrība, kas atrodas citā ES dalībvalstī, jūsu dzīvesvietas valstī nav pārstāvēta, varat nosūtīt atlīdzības pieteikumu savas valsts kompensācijas iestādei en . (Tā palīdzēs arī tad, ja otra vadītāja transportlīdzeklis nav apdrošināts vai ja apdrošinātājs nav nosakāms.)

Piemērs

Pieprasiet zaudējumu atlīdzību tur, kur jums ir ērtāk

Ignasio dzīvo Spānijā. Ceļojuma laikā Vācijā viņš cieta autoavārijā, ko bija izraisījis autovadītājs no Vācijas. Tā kā Ignasio nerunā vāciski, viņam nebūtu bijis viegli iesniegt zaudējumu atlīdzības pieprasījumu Vācijā.

Ignasio nolēma uzreiz pēc atgriešanās Spānijā iesniegt prasību Spānijas kompensāciju centrā. Tā viņš atrisināja problēmu ar svešvalodu un saņēma atlīdzību.

Zaudējumu atlīdzības piedāvājuma vai atbildes saņemšanai – 3 mēneši

Ja vaina nav apstrīdēta un zaudējumi ir novērtēti, jums vajadzētu saņemt pamatotu zaudējumu atlīdzības piedāvājumu 3 mēnešu laikā kopš atlīdzības pieteikuma iesniegšanas.

Ja nav skaidrs, kura vainas dēļ noticis negadījums vai cik liela atlīdzība jums pienākas, jūs saņemsit argumentētu atbildi uz savu pieteikumu.

Ja 3 mēnešu laikā nesaņemat ne atbildi, ne atlīdzības piedāvājumu, jums ir tiesības uz procentiem par atlīdzības summu, ko būs piedāvājis apdrošinātājs vai piespriedusi tiesa.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: