Pēdējā pārbaude: 07/05/2019

ES finansējuma programmas

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

ES ir vairākas finansēšanas programmas, kurām, iespējams, varat pieteikties, atkarībā no jūsu uzņēmuma vai projekta veida. Šīs programmas ir divu veidu: tiešā finansējuma un netiešā finansējuma.

Tiešais finansējums

Tieša finansējuma piešķiršanu pārvalda ES iestādes. Ir divu veidu finansējums: dotācijas un publiskā iepirkuma līgumi. Eiropas Komisijas pārvaldītājām dotācijām un publiskā iepirkuma līgumiem Jūs varat pieteikties Finansējuma un publiskā iepirkuma portālāen.

Dotācijas

Dotācijas piešķir konkrētiem projektiem, kas saistīti ar ES politiku, parasti pēc publiska paziņojuma, saukta par uzaicinājumu uz konkursu.

Kas var pretendēt?

Dotācijai varat pieteikties, ja vadāt uzņēmumu vai līdzīgu organizāciju (uzņēmumu asociāciju, uzņēmumu atbalsta organizāciju, konsultēšanas organizāciju u.tml.), kas īsteno projektus, kuri atbalsta ES intereses, vai sekmējat ES kādas programmas vai politikas īstenojumu.

Līgumi

Līgumus ES iestādes slēdz par to darbā nepieciešamo pakalpojumu, preču vai būvdarbu iegādi, kā pētījumi, mācību kursi, konferenču rīkošana, IT aprīkojums.

Netiešs finansējums

Netiešo finansējumu pārvalda valsts un reģionālās struktūras, un tas veido turpat 80 % no ES budžeta — pamatā piecu lielu fondu ietvaros, kuri ir apvienoti un tiek saukti par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiemen.

Šie fondi ir:

Pieteikšanās finansējumam

Lai iegūtu ES finansējumu, jāpiesakās attiecīgajās reģionālajās vai valsts iestādēs (sauktas par vadošajām iestādēm) dalībvalstī, kurā esat reģistrēts.

Lauksaimniecības ministrijaen jūsu valstī atbild par finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Lai pieteiktos finansējumam no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, jums ir jāvēršas valstu kontaktpunktospdfen .

Uzziniet vairāk par finansējumu no ESen.
 

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: