Pēdējā pārbaude: 07/10/2020

Ekodizaina prasības

Vai jūs skar “Brexit”?

Dažiem produktiem ir jāatbilst obligātajām prasībām energoefektivitātes jomā. Tās sauc par ekodizaina jeb eko projektēšanas prasībām, un to mērķis ir mazināt negatīvo ietekmi uz vidi visā ražojuma dzīves ciklā.

Pirms šāda veida ražojumu laišanas ES tirgū ir jānodrošina, ka tie atbilst šiem noteikumiem.

Patlaban šie noteikumi attiecas uz tāda veida ražojumiem, kuri izmanto enerģiju (karstā ūdens katli, datori, sadzīves tehnika u. tml.). Skatiet pilnu sarakstu zemāk.

Ražojumi, uz kuriem attiecas ekodizaina prasības

Mājas apgaismojuma un rūpnieciskās apgaismojuma ierīces

 • Virzītas un kliedētas gaismas lampas (tostarp ultravioletais starojums)
 • Luminiscences lampas (bez integrētas droseles)
 • Augstas intensitātes gāzizlādes lampas
 • Droseles un apgaismes iekārtas, ko izmanto šādu lampu ekspluatācijā

Elektriskās ierīces

 • Datori un serveri
 • Spēļu konsoles
 • Vienkāršās televizora papildierīces
 • Tīklam pieslēgtu iekārtu rezerves iekārtas
 • Televizori

Mājsaimniecības ierīces

 • Plītis
 • Trauku mazgājamās mašīnas
 • Saldētavas
 • Ledusskapji
 • Veļas žāvētāji
 • Veļas mazgājamās mašīnas
 • Putekļsūcēji

Apkures un dzesēšanas ierīces

 • Gaisa kondicionētāji
 • Sildītāji
 • Komforta ventilatori
 • Sildītāji
 • Rūpnieciskie ventilatori
 • Lokālie telpu sildītāji
 • Cietā kurināmā lokālie telpu sildītāji
 • Cietā kurināmā katli
 • Ventilācijas iekārtas
 • Ūdens sildītāji

Citi ražojumi

 • Cirkulācijas sūkņi
 • Elektrodzinēji
 • Elektroenerģijas patēriņš gatavības un izslēgtā režīmā
 • Ārējie barošanas avoti
 • Attēlveidošanas ierīces
 • Jaudas transformatori
 • Profesionālās aukstumiekārtas
 • Ūdens sūkņi

Ja vēlaties uzzināt ekodizaina noteikumus konkrētām precēm, varat skatīt saites atsauču sadaļā lapas apakšā.

Prasību veidi

Ir divu veidu prasības, ko paredz Ekodizaina direktīva.

Specifiskas prasības

Specifisku prasību gadījumā tiek mērītas precīzas vērtības un tiek sniegta robežvērtība, piemēram, maksimālais enerģijas patēriņš vai minimālais pārstrādāto materiālu daudzums, kas izmantojams ražošanā.

Vispārīgas prasības

Vispārīgajās prasībās nenosaka robežvērtības, bet var tikt noteikts:

Pēc jaunu obligāto prasību ieviešanas var tikt noteikts, ka ES valstīs ir aizliegts pārdot visus ražojumus, kas neatbilst šīm prasībām. Piemērs: kvēlspuldzes, kas no 2009. gada ir pakāpeniski izņemtas no aprites.

Saskaņotie standarti

Saskaņotie standarti ir noteikumi, kurus ir pieņēmušas Eiropas standartizācijas iestādes ( CENELECen un CEN).

Saskaņoto standartu izmantošana palīdz nodrošināt atbilstības prezumpciju. Tas nozīmē, ka tad, kad ražojumu izmēģina saskaņā ar saskaņoto standartu, tiek pieņemts, ka ražojumi atbilst prasībām, ko aptver īstenošanas pasākumi.

Pakāpeniski tiek sagatavoti papildu saskaņotie ES standarti, lai atbalstītu līdz šim pieņemto ekodizaina pasākumu īstenošanu.

Valstu kontaktpunkti

Lai uzzinātu vairāk, varat sazināties ar valstu kontaktpunktiemen , kuru pārziņā ir Ekodizaina direktīvas īstenošana valsts līmenī.

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ekodizaina kontaktpunkti dalībvalstīsen

Informācija par direktīvu, īstenošanas pasākumi un harmonizētie standarti dažādās valstīs

Kopīgot šo lapu: