Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 08/11/2017

Hipotekārie kredīti

Paņemot hipotekāro kredītu, jums rodas iespēja iegādāties māju. Hipotekāros kredītus piedāvā bankas, celtniecības kompānijas un citi kreditori, un tie bieži vien ir nodrošināti ar jūsu īpašuma ķīlu.

Hipotekārajam kredītam parasti ir zemāka procentu likme un ilgāks dzēšanas periods salīdzinājumā ar patēriņa kredītu. Tomēr, ja nepildāt savas atmaksāšanas saistības un jūsu hipotekārais kredīts ir nodrošināts ar jūsu īpašuma ķīlu, kreditori var konfiscēt un pārdot jūsu mājas, lai dzēstu aizņēmumu.

Bankas var pēc saviem ieskatiem lemt, vai pieņemt jūsu hipotekārā kredīta pieteikumu. Pirms piedāvāt hipotekāro kredītu, kreditoram ir jānovērtē jūsu kredītspēja, t.i., vai jūs varat atļauties ņemt kredītu.

Principā varat saņemt hipotekāro kredītu arī no kreditoriem, kas atrodas citās ES valstīs. Tomēr jūsu dzīvesvietas valsts, vieta, kur strādājat, vai īpašuma atrašanās vieta var ietekmēt to, kā kreditors novērtē jūsu pieteikumu.

Ir svarīgi zināt, kā novērtē jūsu kredītspēju.

Kredītspējas novērtējums

Pirms piekrist aizņēmuma izsniegšanai, kreditoriem ir jānovērtē jūsu kredītspēja. Viņi veiks savu novērtējumu, pamatojoties uz vairākiem kritērijiem, tostarp šādiem:

 • jūsu finansiālais stāvoklis (aktīvi, parādi utt.);
 • tā īpašuma vērtība, ar kuru ir nodrošināts aizdevums.

Līdz ar to jums būs jāinformē kreditors par saviem ienākumiem, lai viņš varētu pārbaudīt, vai spēsiet atmaksāt aizņēmumu.

Aizdevuma sniedzējs jums var piedāvāt hipotekāro kredītu tikai tad, ja novērtējums liecina, ka jums būtu jāspēj atmaksāt kredītu.

Bankas bieži vien atsakās piešķirt hipotekāros kredītus īpašumiem, kuri atrodas citās valstīs, vai personām, kuru ienākumu avots vai dzīvesvieta neatrodas attiecīgās bankas mītnes valstī, bet citur. Tomēr tās nedrīkst diskriminēt ES pilsoņus, pamatojoties tikai uz viņu valstspiederību.

Ja uzskatāt, ka kāda banka attiecībā uz jums ir pieļāvusi diskrimināciju jūsu valstspiederības dēļ, varat:

 • sazināties ar banku (tās sūdzību izskatīšanas biroju), lai saņemtu oficiālu rakstisku paziņojumu, kurā norādīti atteikuma iemesli;
 • ja atteikuma vienīgais iemesls ir jūsu valstspiederība, lūdziet padomu un palīdzību no FIN-NETEnglish (Eiropas tīkls finanšu strīdu izšķiršanai), kas darbojas kā starpnieks pārrobežu strīdos starp patērētājiem un finanšu pakalpojumu sniedzējiem, tādiem kā bankas.

Pamatinformācija piedāvājumu novērtēšanai un salīdzināšanai

Pirms pieņemt lēmumu par hipotekārā kredīta ņemšanu, ir ieteicams salīdzināt dažādu kreditoru piedāvājumus. Kad kreditors nāk klajā ar saistošu piedāvājumu, viņam ir jums jāsniedz Eiropas standartizētā informācijas lapa (ESIL). Šī standarta dokumenta mērķis ir jums palīdzēt pēc iespējas labāk saprast piedāvātā hipotekārā kredīta noteikumus un nosacījumus.

ESIL sniedz šādu informāciju:

 • aizņēmuma apmērs;
 • aizņēmuma ilgums;
 • procentu likmes veids;
 • kopējā atmaksājamā summa:
 • efektīvā gada izmaksu procentu likme jeb skaitlis, kas parāda kredīta kopējās izmaksas, kuras izteiktas kā gada procentu likme (GPL). Tā tiek norādīta, lai jums palīdzētu salīdzināt dažādus piedāvājumus;
 • visi izdevumi, kuri ir jāsedz regulāri vai vienreizēji;
 • jūsu maksājumu skaits, biežums un apmērs;
 • informācija par nosacījumiem, kas attiecas uz aizdevuma atmaksāšanu pirms termiņa, un izdevumiem, kuri jums būtu jāsedz, ja nolemjat atmaksāt savu aizņēmumu pirms termiņa;
 • ja ņemat kredītu ārvalstu valūtā: piemēri, kas paskaidro valūtas maiņas kursa izmaiņu iespējamo ietekmi uz jūsu hipotekāro kredītu.

ESIL jums dod arī iespēju salīdzināt dažādus kreditoru piedāvājumus un izvēlēties to, kurš jums der vislabāk. Ja neesat saņēmis ESIL, varat to pieprasīt.

Vismaz 7 dienas piedāvājuma izskatīšanai un iespējai atteikties no līguma

Saskaņā ar ES tiesībām kreditoram vai kredīta starpniekam ir jādod jums vismaz 7 dienas piedāvājuma novērtēšanai; dažu ES valstu noteikumi jums dos vairāk laika.

Atkarībā no valsts, kurā iesniedzāt aizdevuma pieteikumu, tas varētu būt:

 • pārdomu periods, kurā varat apsvērt, vai piedāvājums jums der;
 • periods, kurā varat atteikties no kredītlīguma, kuru jau esat parakstījis;
 • abu kombinācija.

Jūsu hipotekārā kredīta atmaksāšana pirms termiņa

Parasti daļu parāda vai to visu var atmaksāt pirms termiņa. Tas jums dod iespēju pārtraukt maksāt procentus par nesamaksāto parādu vai noslēgt izdevīgāku hipotekārā kredīta līgumu, tostarp ar citu kreditoru.

Šajā gadījumā valsts noteikumi nosaka, vai kreditors var prasīt no jums, lai maksājat kompensāciju, ja hipotekāro kredītu atmaksājat agrāk nekā paredzēts.

Šāda kompensācija, ja tāda tiek pieļauta, nedrīkst pārsniegt kreditora finansiālos zaudējumus.

Ar hipotekārajiem kredītiem saistīta apdrošināšana un citi pakalpojumi

Ar aizņēmumu saistītu apdrošināšanu izmanto tad, ja klienti nevar atmaksāt savu parādu, piemēram, nāves, slimības un darba zaudēšanas gadījumā.

Aizdevēji var prasīt, lai viņu klienti iegādājas šī veida apdrošināšanu.

Viņi var jums piedāvāt apdrošināšanas polisi komplektā ar jūsu hipotekāro kredīta līgumu; tomēr viņi nevar uzstāt, ka tas ir hipotekārā kredīta saņemšanas nosacījums.

Jūs vienmēr varat izšķirties par izdevīgāku piedāvājumu no cita apdrošinātāja puses, ja vien garantijas līmenis ir tāds pats.

Toties kreditori var prasīt, lai pie viņiem atverat maksājumu vai noguldījumu kontu, no kura maksāsiet savu parādu.

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.