Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude : 09/03/2018

Profesionālās organizācijas un prasības attiecībā uz valodas zināšanām

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

  • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsen
  • ES publikācijas par "Brexit"
  • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"en

Profesionālie nosaukumi un profesionālās apvienības

Kad jūsu kvalifikācija ir atzīta, iestādēm jums jāļauj izmantot jūsu akadēmisko titulu, kāds jums bija izcelsmes valstī, un, iespējams, tā saīsināto formu, kā arī profesionālo nosaukumu, kuru izmanto jūsu jaunajā mītnesvalstī.

Ja valstī, kurā vēlaties strādāt, jūsu profesiju reglamentē kāda apvienība vai organizācija, jums būs jākļūst tās biedram, lai varētu izmantot attiecīgo profesionālo nosaukumu.

Pirms iesniedzat kvalifikācijas atzīšanas pieprasījumu, izlasiet ES rokasgrāmatu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Valodas zināšanu pārbaude

Jaunajā valstī jums var nākties pierādīt, ka jūs jau kaut kādā līmenī protat šīs valsts valodu(-as).

Valodas prasmi drīkst izvirzīt par prasību tikai vienam mērķim, — jums tā jāprot tādā līmenī, lai jūs jaunajā valstī spētu strādāt izvēlētajā profesijā.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: