Pēdējā pārbaude: 20/05/2020

Dokumenti un formalitātes

Vai jūs skar “Brexit”?

Apliecinātas kopijas un zvērinātu tulkotāju tulkojumi

Lai pārliecinātos par jūsu dokumentu, piemēram, kvalifikācijas sertifikātu īstumu, iestādes var prasīt dažu svarīgu dokumentu apliecinātas kopijas un/vai apliecinātus tulkojumus.

Iestādēm ir pienākums pieņemt jebkurā ES dalībvalstī veiktus zvērināta tulkotāja tulkojumus (proti, notāra apliecinātus). Iestādes nedrīkst prasīt, lai iesniedzat savas identifikācijas kartes, pases vai citu ar jūsu kvalifikāciju nesaistītu dokumentu tulkojumus, ko veicis zvērināts tulkotājs.

Valodas zināšanu pārbaude

Jūsu jaunā mītnesvalsts var jums likt pierādīt, ka jau kaut kādā līmenī protat šīs valsts valodu(-as). It īpaši tajā gadījumā, ja valodas(-u) zināšanas ir svarīgas, lai varētu strādāt jūsu profesijā. Tomēr valodu zināšanām izvirzītās prasības nedrīkst pārsniegt līmeni, kāds objektīvi nepieciešams darbam jūsu profesijā.

Ja valodas zināšanas nav jūsu kvalifikācijas daļa, pieprasījums atzīt jūsu profesionālo kvalifikāciju un prasība pierādīt valodas zināšanas nav savstarpēji saistīti. Līdz ar to jūsu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu nedrīkst atteikt vai atlikt tāpēc, ka nezināt valodu.

Ko uzskata par pietiekamu valodas zināšanu apliecinājumu

Valodu zināšanu pierādīšanai pietiek ar kādu no šiem dokumentiem:

Ja nevarat iesniegt nevienu no šiem dokumentiem, jums var likt, lai piedalāties intervijā vai kārtojat pārbaudījumu (mutiski un/vai rakstiski).

Pirms sākat strādāt

Kad jūsu kvalifikācija ir atzīta, iestādēm jums jāļauj izmantot jūsu akadēmisko titulu, kāds jums bija izcelsmes valstī, un, iespējams, tā saīsināto formu jūsu izcelsmes valsts valodā, kā arī profesionālo nosaukumu, kuru izmanto jūsu jaunajā mītnesvalstī.

Ja valstī, kurā vēlaties strādāt, jūsu profesiju reglamentē kāda apvienība vai organizācija (tāda sistēma bieži pastāv juristiem un ārstiem), jums būs jākļūst par tās biedru, lai varētu izmantot savu profesionālo nosaukumu.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Kopīgot šo lapu: