Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 22/12/2017

ES pilsoņu pastāvīga uzturēšanās citā ES valstī (līdz 5 gadiem)

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

  • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsEnglish
  • ES publikācijas par "Brexit"English
  • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"English

Tiesības uz pastāvīgu dzīvesvietu

Ja esat ES pilsonis, jūs automātiski iegūstat tiesības pastāvīgi dzīvot citā ES dalībvalstī, kad esat tur bez pārtraukuma likumīgi nodzīvojis 5 gadus.  Ja atbilstat šai prasībai, varat lūgt, lai jums izsniedz pastāvīgas uzturēšanās dokumentu, kas apliecina jūsu tiesības dzīvot valstī, kur pašlaik dzīvojat, pastāvīgi un bez kādiem papildu noteikumiem.

Runa ir par dokumentu, kas nav reģistrācijas apliecība, kura daudzās valstīs ir obligāta. Pastāvīgās uzturēšanās dokuments nav obligāts.

Tomēr šis dokuments var jums noderēt iestādēs vai kārtojot administratīvas formalitātes. Tas nozīmē, ka iestādes vairs nevar no jums prasīt, lai pierādāt, ka jums ir darbs, pietiekami līdzekļi, veselības apdrošināšana u.t.t.

Pieteikšanās pastāvīgas uzturēšanās dokumenta saņemšanai

Lai saņemtu dokumentu, kas apliecina jūsu tiesības pastāvīgi uzturēties valstī, jums jāsniedz pierādījums, ka attiecīgajā valstī esat likumīgi nodzīvojis 5 gadus.

Iesniegumam jāpievieno dažādi apliecinoši dokumenti atkarībā no jūsu situācijas (darba ņēmējs, pašnodarbinātais, darba meklētājs, pensionārs, students). Tie varētu būt šādi:

  • derīga reģistrācijas apliecība, kas izsniegta, kad ieradāties uzņemošajā valstī;
  • pierādījumi, ka jūs esat dzīvojis šajā valstī, piemēram, rēķini par komunālajiem pakalpojumiem un īres līgumi;
  • pierādījumi, kas liecina par to, ka strādājat, studējat, esat pašnodarbināta vai pašnodrošināta persona, vai meklējat darbu, piemēram, algasaprēķins, bankas konta izraksti, nodokļu deklarācijas.

Iestādēm ir pienākums izsniegt pastāvīgas uzturēšanās dokumentu pēc iespējas ātrāk, un tās nedrīkst no jums pieprasīt lielāku maksu par personas apliecības saņemšanu nekā maksā šīs valsts pilsoņi. Ja iestādes tā nerīkojas, varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Šis dokuments ir automātiski atjaunojams bez kādiem papildu noteikumiem. Tomēr tā derīguma termiņš var atšķirties atkarībā no izdevējvalsts.

Pastāvīgas uzturēšanās atļaujas saņemšana, ja nav nodzīvoti 5 gadi

Dažos konkrētos gadījumos varat pieteikties pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai, pirms valstī esat nodzīvojis 5 gadus. Pārbaudiet, vai atbilstat noteikumiem.

Tiesību uz pastāvīgu dzīvesvietu zaudēšana

Jūs varat zaudēt pastāvīgās uzturēšanās tiesības, ja dzīvojat ārpus valsts ilgāk par diviem gadiem pēc kārtas.

Ģimenes locekļu, kuriem ir ES pilsonība, pastāvīga uzturēšanās ārzemēs

Tādas pašas tiesības ir jūsu ģimenes locekļiem, kam ir ES pilsonība. Viņiem ir tiesības arī uz pastāvīgas uzturēšanās atļauju valstī, kurā viņi ir bez pārtraukuma kopā ar jums likumīgi nodzīvojuši 5 gadus. 

Lasiet vairāk par jūsu ģimenes locekļu tiesībām dzīvot ES.

Skatiet arī, kā saņemt pastāvīgas uzturēšanās atļauju ģimenes locekļiem, kam nav ES pilsonības.

Sabiedriskās apspriešanas
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.