Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 09/03/2020

ES pilsoņu pastāvīga uzturēšanās citā ES valstī (līdz 5 gadiem)

Vai jūs skar “Brexit”?

Jautājumi un atbildes – ES un Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības saskaņā Izstāšanās līgumu

2021. gada 1. janvārī mainīsies noteikumi ES pilsoņiem, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē vai pārceļas uz turieni dzīvot. Tas pats attiecas uz Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kas dzīvo kādā ES valstī vai uz turieni pārceļas dzīvot.

Es pastāvīgi dzīvoju Apvienotajā Karalistē vai ES vai iegūšu pastāvīgas uzturēšanās atļauju pārejas periodā.

Principā jums un jūsu ģimenes locekļiem joprojām ir tiesības pastāvīgi dzīvot savā mītnesvalstī. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Tomēr Apvienotajā Karalistē jums ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai, lai iegūtu jaunu uzturēšanās statusu. Savukārt Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Es dzīvoju Apvienotajā Karalistē vai ES, bet man vēl nav tiesību tur uzturēties pastāvīgi

Principā jums un jūsu ģimenes locekļiem paliks pašreizējās tiesības dzīvot savā mītnesvalstī. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Tomēr Apvienotajā Karalistē jums ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai, lai iegūtu jaunu uzturēšanās statusu. Savukārt Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Vēlos pārcelties uz Apvienoto Karalisti vai ES

Līdz 2020. gada 31. decembrim jūs un jūsu ģimenes locekļi drīkst pārcelties uz Apvienoto Karalisti vai kādu ES valsti saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Apvienotajā Karalistē jums tad ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai. Savukārt Eiropas Savienībā sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jāreģistrējas un vai ir obligāti jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Vēlos uz neilgu laiku doties uz Apvienoto Karalisti vai ES

Pašreizējie noteikumi, kas regulē paziņošanu par ierašanos, uzturēšanās reģistrāciju ārzemēs, ģimenes locekļu, kuri ir ES pilsoņi, reģistrēšanu, kā arī ģimenes locekļu, kuri ir ārpussavienības valstu pilsoņi, reģistrēšanu joprojām būs spēkā vismaz līdz 2020. gada 31. decembrim.

Man vajadzīga palīdzība

Ja uzskatāt, ka netiek ievērotas jūsu tiesības, kas noteiktas ES tiesību aktos, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Detalizēta informācija par izstāšanās līguma īstenošanu un pilsoņu tiesībām

Tiesības uz pastāvīgu dzīvesvietu

Ja esat ES pilsonis, jūs automātiski iegūstat tiesības pastāvīgi dzīvot citā ES dalībvalstī, kad esat tur bez pārtraukuma likumīgi nodzīvojis 5 gadus.  Ja atbilstat šai prasībai, varat lūgt, lai jums izsniedz pastāvīgas uzturēšanās dokumentu, kas apliecina jūsu tiesības dzīvot valstī, kur pašlaik dzīvojat, pastāvīgi un bez kādiem papildu noteikumiem.

Runa ir par dokumentu, kas nav reģistrācijas apliecība, kura daudzās valstīs ir obligāta. Pastāvīgās uzturēšanās dokuments nav obligāts.

Tomēr šis dokuments var jums noderēt iestādēs vai kārtojot administratīvas formalitātes. Tas nozīmē, ka iestādes vairs nevar no jums prasīt, lai pierādāt, ka jums ir darbs, pietiekami līdzekļi, veselības apdrošināšana u.t.t.

Pieteikšanās pastāvīgas uzturēšanās dokumenta saņemšanai

Lai saņemtu dokumentu, kas apliecina jūsu tiesības pastāvīgi uzturēties valstī, jums jāsniedz pierādījums, ka attiecīgajā valstī esat likumīgi nodzīvojis 5 gadus.

Iesniegumam jāpievieno dažādi apliecinoši dokumenti atkarībā no jūsu situācijas (darba ņēmējs, pašnodarbinātais, darba meklētājs, pensionārs, students). Tie varētu būt šādi:

Iestādēm ir pienākums izsniegt pastāvīgas uzturēšanās dokumentu pēc iespējas ātrāk, un tās nedrīkst no jums pieprasīt lielāku maksu par personas apliecības saņemšanu nekā maksā šīs valsts pilsoņi. Ja iestādes tā nerīkojas, varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Šis dokuments ir automātiski atjaunojams bez kādiem papildu noteikumiem. Tomēr tā derīguma termiņš var atšķirties atkarībā no izdevējvalsts.

Pastāvīgas uzturēšanās atļaujas saņemšana, ja nav nodzīvoti 5 gadi

Dažos konkrētos gadījumos varat pieteikties pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai, pirms valstī esat nodzīvojis 5 gadus. Pārbaudiet, vai atbilstat noteikumiem.

Tiesību uz pastāvīgu dzīvesvietu zaudēšana

Jūs varat zaudēt pastāvīgās uzturēšanās tiesības, ja dzīvojat ārpus valsts ilgāk par diviem gadiem pēc kārtas.

Ģimenes locekļu, kuriem ir ES pilsonība, pastāvīga uzturēšanās ārzemēs

Tādas pašas tiesības ir jūsu ģimenes locekļiem, kam ir ES pilsonība. Viņiem ir tiesības arī uz pastāvīgas uzturēšanās atļauju valstī, kurā viņi ir bez pārtraukuma kopā ar jums likumīgi nodzīvojuši 5 gadus. 

Lasiet vairāk par jūsu ģimenes locekļu tiesībām dzīvot ES.

Skatiet arī, kā saņemt pastāvīgas uzturēšanās atļauju ģimenes locekļiem, kam nav ES pilsonības.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: