Podnikání
Poslední kontrola: 08/06/2022

Trvalý pobyt (déle než 5 let) pro rodinné příslušníky ze zemí EU

Získání práva trvalého pobytu

Pokud jste v jiné zemi EU pobývali legálně a nepřetržitě alespoň 5 let, máte jako občan EU nárok získat povolení k trvalému pobytu automaticky. Jestliže těmto podmínkám vyhovujete, můžete si zažádat o doklad trvalého pobytu, kterým budete prokazovat právo v zemi pobývat trvale, aniž byste museli splnit jakékoli dodatečné podmínky.

Tento doklad se liší od osvědčení o registraci, které je v mnoha zemích povinné. Doklad trvalého pobytu povinný není.

Může se však hodit při vyřizování různých formalit. Orgány již po vás nesmí žádat doklady o tom, že máte zaměstnání, dostatečné finanční zdroje, zdravotní pojištění atd.

Podání žádosti o doklad o trvalém pobytu

Předpokladem získání dokumentu osvědčujícího právo na trvalý pobyt je předložení důkazu o tom, že jste legálně pobývali v dané zemi po dobu 5 let.

Spolu se žádostí je potřeba zaslat různé doklady. Záleží na vašem konkrétním případě (zaměstnanec, OSVČ, uchazeč o zaměstnání, důchodce, student). Může jít o:

Příslušné orgány jsou povinny vydat doklad o trvalém pobytu co nejdříve a nesmějí vám přitom účtovat více, než platí státní příslušníci dané země za vydání občanského průkazu. Pokud narazíte na problémy, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Doklad se automaticky prodlužuje, aniž by byly kladeny podmínky nebo požadavky. Jeho platnost se však může lišit podle toho, která země jej vydává.

Kritéria způsobilosti pro trvalý pobyt před dosažením 5 let

V některých z​vláštních případech si můžete zažádat o trvalý pobyt i dříve, než uplyne 5 let. Můžete si zažádat dříve?

Pozbytí práva trvalého pobytu

O povolení k trvalému pobytu můžete přijít, pokud se budete zdržovat mimo danou zemi nepřetržitě déle než 24 měsíců.

Trvalý pobyt pro rodinné příslušníky ze zemí EU

Tatáž práva se vztahují na vaše rodinné příslušníky ze zemí EU. Mají rovněž nárok na doklad o trvalém pobytu v zemi, kde s vámi legálně pobývali nepřetržitě alespoň 5 let.

Další informace o právo pobytu v EU rodinných příslušníků

Viz také jak vyřídit trvalý pobyt pro rodinné příslušníky ze zemí mimo EU

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: