Poslední kontrola: 26/04/2019

Jak začít podnikat

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Dne 30. března 2019 se všechny právní předpisy EU přestanou vztahovat na Spojené království, pokud ratifikovaná dohoda o vystoupení nestanoví jiné datum nebo Evropská rada a Spojené království jednomyslně nerozhodnou o tom, že dvouleté období vyjednávání bude prodlouženo. Další informace o právních důsledcích pro podniky:

Máte-li v úmyslu začít podnikat v některé ze zemí EU nebo do těchto zemí expandovat, musíte znát předpisy, které v dané zemi platí, a vědět, na jaké kontaktní místo se kvůli založení firmy obrátit.

Seznam míst v jednotlivých zemích EU, které vám poskytnou potřebné informace:

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Jak mám postupovat?

Občané EU mají právo:

Požadavky

Požadavky jsou v každé zemi jiné. Unie však všechny státy nabádá, aby přijaly určitá pravidla, která založení nových podniků usnadní, například:

Financování a podpora

Pomoc začínajícím podnikům také nabízejí různé fondy EU. Na internetových stránkách Startup Europe Cluben se můžete podívat na jednotlivé možnosti financováníen a rozhodnout se, které nejlépe splňují vaše potřeby.

Potřebujete-li poradit s rozšířením či rozvojem vašeho podniku, můžete využít platformu Startup Europe Partnershipen

Chcete-li, aby se o vašem podnikatelském projektu dozvědělo co nejvíce lidí, můžete jej nechat zaregistrovat na Evropském portálu investičních projektů. Portál vám také umožní kontakt s potenciálními investory vašeho projektu.

Viz také:

Související témata

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Jednotná kontaktní místa

Informace o vnitrostátních předpisech při rozšiřování vašeho podnikání do jiné země EU

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: