Poslední kontrola: 19/04/2022

Rovné zacházení se zaměstnanci

Zaměstnanci mají právo na rovné zacházení, pokud jde o jejich nábor, pracovní podmínky, povyšování, odměnu za práci, přístup k odbornému vzdělávání, zaměstnanecké penzijní pojištění a propouštění.

Pozor!

Diskriminace na základě státní příslušnosti je v celé EU zakázána. Občané EU, kteří pracují v zahraničí v jiné zemi Unie, musí požívat stejných pracovních práv jako jejich kolegové, kteří z daného místa pocházejí. 

Typy diskriminace

Zaměstnavatelé mají ze zákona zakázáno zaměstnance diskriminovat na základě:

Typy diskriminace na pracovišti

Přímá diskriminace: dochází k ní v případě, kdy zaměstnanec s někým zachází nerovným způsobem na základě některého z šesti výše uvedených důvodů. Může například odmítnout danou osobu najmout či povýšit, protože patří k určité etnické menšině.

Nepřímá diskriminace: jde o praktiku, politiku nebo pravidlo organizace či podniku, které se vztahuje na všechny zaměstnance, ale na určitou skupinu osob má negativní dopad. Například zavádění pravidel, která jsou nevýhodná pro zaměstnance pracující na částečný úvazek, může nepřímo diskriminovat ženy, neboť většinu pracovníků na částečný úvazek tvoří ženy.

Obtěžování: spočívá v nežádoucím chování, šikaně nebo jiném způsobu chování, které má za následek vytvoření nepřátelské atmosféry na pracovišti. Například pokud šéf nebo kolegové vyprávějí spolupracovníkovi, který je LGBTQ, vtipy založené na sexuální orientaci. 

Navádění k diskriminaci: jde o situaci, kdy osoba podněcuje jinou osobu k diskriminaci ostatních. Například jestliže zaměstnavatel žádá agenturu zprostředkovávající dočasné zaměstnání, aby vyhledávala pouze pracovníky ve věku do 40 let.

Viktimizace: dochází k ní v případě, že vedoucí pracovníci či kolegové přijímají odvetná opatření v reakci na stížnost týkající se diskriminace. Například pokud je někdo propuštěn nebo mu je zamítnuto povýšení, protože podal na svého šéfa stížnost kvůli diskriminaci.

Existují však i situace, kdy je možné připustit různý výklad diskriminačního jednání na základě jednoho ze zakázaných důvodů, a to vždy za dodržení přísných podmínek. Například lze ospravedlnit diskriminaci z důvodu věku, pokud je cílem podpora zaměstnanosti mladých lidí, jelikož podle vnitrostátních zákonů mají lidé určitého věku odejít do důchodu.

Vyhledat vnitrostátní orgán pro rovné zacházení en

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: