Poslední kontrola: 19/05/2022

Když se vám nepodaří práci najít

Zkrácení pobytu v zahraničí oproti údaji ve formuláři U2

Pokud se vrátíte do země vyplácející dávky před uplynutím doby uvedené ve formuláři U2, budete i nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti, které vám byly přiznány. Doba, po kterou jsou dávky vypláceny, a jejich výše, na níž máte nárok, se nemění.

Ukázkový příběh

V zemi, ve které jste se stali nezaměstnanými, máte nárok pobírat dávky po dobu 8 měsíců. První 2 měsíce jste pobírali dávky v této zemi a další 2 měsíce v zahraničí. Po vašem návratu máte nárok pobírat dávky ještě 4 měsíce.

Pokud nenajdete práci v první zemi, do které jste odešli, můžete začít hledat práci v jiné zemi. Jestliže chcete i nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti musíte:

Pozor!

Zeptejte se na úřadu práce, zda kvůli tomu musíte jet zpátky do své země nebo zda je možné vydat formulář na dálku.

Váš celkový pobyt  zahraničí (tj. ve všech zemích) by neměl být delší než 3 měsíce (je možné jej prodloužit až na 6 měsíců, pokud s tím úřad státu vyplácejícího dávky souhlasí).

Prodloužení pobytu v zahraničí oproti údaji ve formuláři U2

Jestliže zůstanete v zahraničí déle než 3 měsíce, aniž byste si našli práci a aniž byste požádali o prodloužení výplaty dávek, ztrácíte nárok na veškeré dávky v nezaměstnanosti po ukončení doby uvedené ve formuláři U2. Na tyto dávky budete muset nárok znovu získat. To znamená, že před tím, než vám nárok na dávky v nezaměstnanosti znovu vznikne, budete možná muset být po určitou dobu zaměstnaní.

Pokud již víte, že se do 3 měsíců nevrátíte, měli byste před uplynutím této lhůty kontaktovat úřad práce v zemi, ve které jste se stali nezaměstnanými, a požádat ho o prodloužení výplaty dávek během pobytu v zahraničí.

Pozor!

O prodloužení zažádejte co nejdříve a před uplynutím prvních třech

měsíců.

Ukázkový příběh

Nezapomeňte požádat o prodloužení včas

Ramón ze Španělska se rozhodl odejít do Maďarska. Vyzvedl si formulář U2 (bývalý formulář E 303) a vzal si ho s sebou, aby mohl během prvních 3 měsíců svého pobytu v zahraničí i nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti. V Maďarsku však zůstal déle z důvodu důležitého pracovního pohovoru. Po návratu do Španělska zjistil, že nárok na výplatu dávek v nezaměstnanosti ztratil.

Aby se to nestalo i vám, vždy podávejte žádost o prodloužení u vašeho úřadu práce před uplynutím lhůty 3 měsíců. Úřad práce může souhlasit s tím, že dobu, po kterou vám bude vyplácet dávky během pobytu v zahraničí, prodlouží o další tři měsíce. Jestliže neobdržíte odpověď nebo si nejste jisti, že prodloužení získáte, je lepší vrátit se před uplynutím 3 měsíců domů.

Pokud se vrátíte domů až po prvních 3 měsících nebo o prodloužení zažádáte až po uplynutí této doby, vystavujete se riziku, že stejně jako Ramón o dávky přijdete.

I když dávky v nezaměstnanosti nepobíráte, nemůže vás nikdo nutit hostitelskou zemi opustit, pokud můžete prokázat, že i nadále hledáte zaměstnání a máte reálnou šanci ho najít.

Pozor!

Schovávejte si kopie svých žádostí o místo, pozvánek na pohovory a dalších odpovědí dokládajících, že práci aktivně hledáte.

Nárok na dávky v nezaměstnanosti poté, co jste pracovali v zahraničí

Přijdete-li o práci, měli byste zpravidla požádat o podporu v nezaměstnanosti v zemi, ve které jste naposledy pracovali.

Pokud jste během svého posledního zaměstnání či výkonu samostatné výdělečné činnosti působili jako přeshraniční pracovník (žili jste v jedné zemi EU, ale pracovali jste v jiné a minimálně jednou za týden jste se vraceli do země svého bydliště), měli byste o dávky v nezaměstnanosti zažádat v zemi, ve které žijete. Nárok bude určen na základě doby, po kterou jste v zahraničí pracovali. Musíte požádat o vystavení formuláře U1 ( bývalý formulář E 301) v zemi, kde jste naposledy vykonávali výdělečnou činnost.

Pokud jste měli během svého posledního zaměstnání či výkonu samostatné výdělečné činnosti bydliště v jiné členské zemi, než ve které jste pracovali, ale vraceli jste se do země svého bydliště méně častěji než jednou za týden, můžete zažádat o podporu v nezaměstnanosti buď v zemi, kde máte bydliště, nebo v zemi, kde jste naposledy vykonávali výdělečnou činnost. Pokud se vracíte do země svého bydliště, budete muset zažádat o vystavení formuláře U1 ( bývalý formulář E 301) v zemi, kde jste naposledy vykonávali výdělečnou činnost.

Příslušný úřad, který se bude vaší žádostí zabývat, může sice získat potřebné informace přímo od dotčených zemí i bez tohoto formuláře, ale vyplněný formulář U1 mu pravděpodobné umožní vyřídit žádost mnohem rychleji.

Potřebujete-li zjistit, jaký je váš nárok na dávky v nezaměstnanosti, obraťte se na úřad práce v zemi, ve které chcete o dávky požádat.

Potřebné doklady

Tento formulář vám vystaví úřad práce země (nebo zemí), ve které jste naposledy pracovali. Poté ho předložíte úřadu práce v zemi, ve které žádáte o dávky.

Tento formulář vám vystaví úřad práce státu, ve kterém jste se stali nezaměstnanými. Budete ho muset předložit při registraci do evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce státu, ve kterém hledáte zaměstnání.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: