Podnikání
Poslední kontrola: 27/04/2021

Standardní formuláře pro nárokování dávek sociálního zabezpečení

Týká se vás brexit?

Formuláře stvrzující nárok na dávky sociálního zabezpečení v ostatních zemích EU

Využijí jich státní příslušníci zemí EU, kteří pobývají a/nebo pracují v jiné zemi Unie, popř. pokud v zahraničí pobývali či pracovali v minulosti.

Následující formuláře platí pro osoby, které se legálně zdržují na území některé z členských zemí EU, bez ohledu na jejich státní příslušnost.

Pozor!

Jednotlivé formuláře si můžete stáhnoutEnglish ze Střediska komunikačních a informačních zdrojů pro správní orgány, podniky a občany (CircaBC).

Formulář

Jeho účel

Vydávající orgán a použití

A1(dříve

E 101,

E 103)

Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům. Stvrzuje, že platíte příspěvky na sociální zabezpečení v jiné členské zemi EU. Využijete ho například, když budete vysláni do zahraničí nebo pracujete v několika zemích současně.

Tento formulář vystavuje úřad sociálního zabezpečeníDokument PDFen , u něhož jste v domovské zemi zaregistrováni.

S1Otevřít jako externí odkazDokument PDF(dříve

E 106,

E 109

a

E 121 – některé úřady ho i nadále vydávají)

Stvrzuje nárok na zdravotní péči v případě, že jste pojištěni v jiné zemi, než kde bydlíte. Poslouží především zaměstnancům vyslaným do zahraničí, přeshraničním pracovníkům, důchodcům, státním zaměstnancům a jimi vyživovaným osobám.

Obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu, kde vám poradí, který úřad formulář S1 vydává.

Formulář předložte zdravotní pojišťovně v zemi, kde máte bydliště.

S2(dříve

E 112)

Potvrzení nároku na plánovanou zdravotní péči v jiné členské zemi EU nebo ESVO. Mělo by s vámi být nakládáno jako s obyvateli dané země. Může se stát, že část nákladů budete muset uhradit předem.

Vydává poskytovatel zdravotního pojištění.

Formulář předložte zdravotní pojišťovně v zemi, kde vám má být zdravotní péče poskytnuta.

S3

Potvrzení o nároku na zdravotní péči v zemi, kde jste byli zaměstnáni. Využijí ho bývalí přeshraniční pracovníci, kteří jsou v důchodu a nejsou již pojištěni v zemi, kde byli zaměstnáni.

Vydává poskytovatel zdravotního pojištění.

Formulář předložte poskytovateli zdravotní péče v zemi, kde jste působili jako přeshraniční pracovník.

U1(dříve

E 301)

Potvrzení týkající se časových úseků, kdy osoba platila sociální pojištění a které budou brány v úvahu pro přiznání dávek v nezaměstnanosti.

Tento formulář vystavuje veřejná služba zaměstnanosti nebo příslušný úřad sociálního zabezpečeníen země či zemí, ve kterých jste naposledy pracovali.

Formulář předložte na pracovním úřadu či u jiné služby zaměstnanosti v zemi, ve které o dávky žádáte.

U2(dříve

E 303)

Povolení pro nepřetržité pobírání dávek v nezaměstnanosti během hledání práce v jiné zemi.

Tento formulář vystavuje veřejná služba zaměstnanosti nebo příslušný úřad sociálního zabezpečeníen země, ve které jste se stali nezaměstnanými.

Formulář předložte na pracovním úřadě či u jiné služby zaměstnanosti v zemi, kde si hledáte práci.

U3

Okolnosti, které pravděpodobně ovlivní nárok na dávky v nezaměstnanosti. Informuje pracovní úřad nebo službu zaměstnanosti v zemi, která vyplácí dávky, o změně vaší situace, jež by mohla vést k přehodnocení vašeho nároku na dávky, popř. jejich výše.

Vydává veřejná služba zaměstnanosti země, kde si hledáte práci, na základě formuláře U2.

DA1(dříve

E 123)

Opravňuje vás k využívání lékařské péče v jiné zemi EU v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání.

Vydává poskytovatel zdravotního pojištění.

Formulář předložte zdravotní pojišťovně v zemi, kde pobýváte.

P1

Přehled rozhodnutí, která každá příslušná země EU, v níž jste zažádali o starobní, invalidní či pozůstalostní důchod, učinila ve věci vaší žádosti o důchod.

Vydává příslušný úřad důchodového zabezpečení, u něhož o důchod žádáte.

Příslušný orgán vydá přehled rozhodnutí poté, co obdrží rozhodnutí ostatních úřadů, které se vaší věcí zabývaly.

Časté otázky

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: