Poslední kontrola: 11/04/2019

Ochrana soukromí na internetu

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Na vašich internetových stránkách můžete používat různé typy cookies. Zda budete muset vyžadovat předchozí souhlas uživatele, záleží na účelu, k němuž se soubor cookie používá.

Cookies, u nichž není souhlas potřeba

Níže uvádíme určité případy, kdy není nutné vyžadovat souhlas uživatele:

Cookies, u nichž se souhlas vyžaduje

V případě některých cookies musíte nejdříve uživatele požádat o souhlas, že o něm můžete pomocí těchto cookies shromažďovat určité údaje. To znamená, že cookies nemohou být nastaveny již v okamžiku, kdy uživatel otevře danou internetovou stránku poprvé. Tyto cookies můžete začít používat k získávání informací až poté, co vám k tomu dá uživatel souhlas. Rovněž informace získané pomocí těchto cookies můžete používat pouze se souhlasem uživatele.

Níže uvádíme určité případy, kdy je souhlas uživatele nutný:

Zamýšlený účel cookies

Pokud používáte soubory cookies, které vyžadují souhlas uživatele, musíte osobě prohlížející si vaše internetové stránky poskytnout jasné a úplné informace o tom, jaké cookies na svých stránkách používáte a za jakým účelem. Uživatel musí mít možnost udělit specifický souhlas v závislosti na účelu různých typů cookies, které přijímá. Například souhlas s používáním cookies pro účely sledování by měl být po uživateli požadován odděleně od souhlasu s používání ostatních cookies.

Odvolání souhlasu

Musíte zajistit, aby bylo pro uživatele stejně snadné odvolat souhlas s používáním cookies, jako bylo snadné jej dát. Pokud uživatel svůj souhlas s používáním cookies odvolá, musíte mu i tak poskytnout určitou minimální službu, tzn. že bude moci navštívit alespoň část vašich internetových stránek.

Ochrana údajů a soukromí na internetu – Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: