Poslední kontrola: 06/07/2022

Ochrana soukromí na internetu

Na vašich internetových stránkách můžete používat různé typy cookies. Zda budete muset vyžadovat předchozí souhlas uživatele, záleží na účelu, k němuž se soubor cookie používá.

Cookies, u nichž není souhlas potřeba

Níže uvádíme určité případy, kdy není nutné vyžadovat souhlas uživatele:

Cookies, u nichž se souhlas vyžaduje

V případě některých cookies musíte nejdříve uživatele požádat o souhlas, že o něm můžete pomocí těchto cookies shromažďovat určité údaje. To znamená, že cookies nemohou být nastaveny již v okamžiku, kdy uživatel otevře danou internetovou stránku poprvé. Tyto cookies můžete začít používat k získávání informací až poté, co vám k tomu dá uživatel souhlas. Rovněž informace získané pomocí těchto cookies můžete používat pouze se souhlasem uživatele.

Níže uvádíme určité případy, kdy je souhlas uživatele nutný:

Zamýšlený účel cookies

Pokud používáte soubory cookies, které vyžadují souhlas uživatele, musíte osobě prohlížející si vaše internetové stránky poskytnout jasné a úplné informace o tom, jaké cookies na svých stránkách používáte a za jakým účelem. Uživatel musí mít možnost udělit specifický souhlas v závislosti na účelu různých typů cookies, které přijímá. Například souhlas s používáním cookies pro účely sledování by měl být po uživateli požadován odděleně od souhlasu s používání ostatních cookies.

Odvolání souhlasu

Musíte zajistit, aby bylo pro uživatele stejně snadné odvolat souhlas s používáním cookies, jako bylo snadné jej dát. Pokud uživatel svůj souhlas s používáním cookies odvolá, musíte mu i tak poskytnout určitou minimální službu, tzn. že bude moci navštívit alespoň část vašich internetových stránek.

Ochrana údajů a soukromí na internetu – Časté otázkyOtevřít jako externí odkaz

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: