Poslední kontrola: 04/07/2022

Zeměpisná označení

Pokud má váš produkt specifický zeměpisný původ a dobrou pověst (díky své jakosti nebo jiným svým vlastnostem, které jsou s tímto zeměpisným původem v zásadní míře spojovány), můžete jej nechat ochránit zeměpisným označením.

Zeměpisná označení chrání:

Vaše práva v rámci ochrany zeměpisného označení

Zeměpisné označení chrání váš produkt před zneužitím zapsaného názvu a jeho napodobeninami a zaručuje zákazníkům původ produktu. Tím je zaručeno, že vy a všichni výrobci v dané zeměpisné oblasti máte v souvislosti s daným produktem kolektivní práva, pokud jsou splněny určité požadavky.

Režimy jakosti

V rámci evropských režimů jakosti jsou chráněny názvy výrobků, u nichž existuje neoddělitelná souvislost mezi jakostí nebo vlastnostmi produktu a zeměpisným původem en . Existují tyto režimy:

Další informace o evropských režimech jakosti en .

Seznam názvů produktů en , u kterých bylo požádáno o ochranu, nebo které jsou nyní zaregistrovány jako CHOP, CHZO nebo ZO

Jak zaregistrovat chráněné zeměpisné označení

Jak zaregistrovat název vašeho produktu en v rámci režimu jakosti EU.

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Evropská asistenční služba pro otázky práv duševního vlastnictví

Bezplatné poradenství a školení v oblasti správy duševního vlastnictví u projektů spolufinancovaných Evropskou unií nebo mezinárodních obchodních transakcí.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: