Poslední kontrola: 12/05/2020

Zeměpisná označení

Týká se vás brexit?

Pokud má váš produkt specifický zeměpisný původ a dobrou pověst (díky své jakosti nebo jiným svým vlastnostem, které jsou s tímto zeměpisným původem v zásadní míře spojovány), můžete jej nechat ochránit zeměpisným označením.

Zeměpisná označení chrání:

Vaše práva v rámci ochrany zeměpisného označení

Zeměpisné označení chrání váš produkt před zneužitím zapsaného názvu a jeho napodobeninami a zaručuje zákazníkům původ produktu. Tím je zaručeno, že vy a všichni výrobci v dané zeměpisné oblasti máte v souvislosti s daným produktem kolektivní práva, pokud jsou splněny určité požadavky.

Režimy jakosti

V rámci evropských režimů jakosti jsou chráněny názvy výrobků, u nichž existuje neoddělitelná souvislost mezi jakostí nebo vlastnostmi produktu a zeměpisným původemen. Existují tyto režimy:

Další informace o evropských režimech jakostien.

Seznam názvů produktůen, u kterých bylo požádáno o ochranu, nebo které jsou nyní zaregistrovány jako CHOP, CHZO nebo ZO

Více informací o ochraně zeměpisných označení ve vaší zemi:

Zvolit zemi
 • Lichtenštejnsko *li
 • Litva *lt
 • Lotyšsko *lv
 • Lucemburskoludeenfr
 • Malta *mt
 • Maďarsko *hu
 • Nizozemsko *nl
 • Norskonoen
 • Německodedeen
 • Polskoplenpl
 • Portugalsko *pt

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Jak zaregistrovat chráněné zeměpisné označení

Jak zaregistrovat název vašeho produktuen v rámci režimu jakosti EU.

Související témata

Veřejné konzultace

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Evropská asistenční služba pro otázky práv duševního vlastnictví

Bezplatné poradenství a školení v oblasti správy duševního vlastnictví u projektů spolufinancovaných Evropskou unií nebo mezinárodních obchodních transakcí.

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: