Poslední kontrola: 27/03/2019

Zeměpisná označení

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Pokud má váš produkt specifický zeměpisný původ a dobrou pověst (díky své jakosti nebo jiným svým vlastnostem, které jsou s tímto zeměpisným původem v zásadní míře spojovány), můžete jej nechat ochránit zeměpisným označením.

Zeměpisná označení chrání:

Vaše práva v rámci ochrany zeměpisného označení

Zeměpisné označení chrání váš produkt před zneužitím zapsaného názvu a jeho napodobeninami a zaručuje zákazníkům původ produktu. Tím je zaručeno, že vy a všichni výrobci v dané zeměpisné oblasti máte v souvislosti s daným produktem kolektivní práva, pokud jsou splněny určité požadavky.

Režimy jakosti

V rámci evropských režimů jakosti jsou chráněny názvy výrobků, u nichž existuje neoddělitelná souvislost mezi jakostí nebo vlastnostmi produktu a zeměpisným původemen. Existují tyto režimy:

Další informace o evropských režimech jakostien.

Seznam názvů produktůen, u kterých bylo požádáno o ochranu, nebo které jsou nyní zaregistrovány jako CHOP, CHZO nebo ZO

Více informací o ochraně zeměpisných označení ve vaší zemi:

Zvolit zemi
 • Lichtenštejnskoli
 • Litvalt
 • Lotyšskolv
 • Lucemburskoludeenfr
 • Maltamt
 • Maďarskohu
 • Nizozemskonl
 • Norskonoen
 • Německodedeen
 • Polskoplenpl
 • Portugalskopt
 • Rakouskoatdeen
 • Rumunskoro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinskosiensl
 • Spojené královstvígben
 • Českoczcsen
 • Řeckogr
 • Španělskoesenes
 • Švédskoseensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Jak zaregistrovat chráněné zeměpisné označení

Jak zaregistrovat název vašeho produktuen v rámci režimu jakosti EU.

Související témata

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: