Последна проверка: 04/07/2022

Географски указания

Ако вашият продукт има специфичен географски произход и репутация — определено качество или други характеристики, с които се свързва продуктът — можете да го защитите с географско означение.

Географските означения защитават:

Вашите права във връзка със защитата на географските означения

Географските означения защитават вашите продукти срещу злоупотреба или имитация на регистрираното наименование и гарантират истинския произход на продукта пред вашите клиенти. Тези правила гарантират, че вие и всички производители във въпросния географски район имате колективни права върху продукта, при условие че са изпълнени определени изисквания.

Схемите за качество накратко

При схемите на ЕС за качество наименованията на продуктите, за които има тясна връзка между качествата и характеристиките на продукта и географския им произход en , са защитени. Съществуват:

Научете повече за схемите на ЕС за качество en .

Вижте списъка с наименования на продуктите en , които са кандидатствали за защита или вече са регистрирани като ЗНП, ЗГУ или ГУ.

Как да се регистрирате за защита на географско указание

Вижте как да регистрирате наименованието на вашия продукт en  по схема на ЕС за качество.

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Европейско бюро за помощ по въпросите на интелектуалната собственост

Безплатни съвети и обучение по въпросите на управлението на интелектуалната собственост за съфинансирани от ЕС проекти или транснационални стопански сделки.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: