Последна проверка: 19/02/2021

Географски указания

Засегнати сте от Брексит?

Ако вашият продукт има специфичен географски произход и репутация — определено качество или други характеристики, с които се свързва продуктът — можете да го защитите с географско означение.

Географските означения защитават:

Вашите права във връзка със защитата на географските означения

Географските означения защитават вашите продукти срещу злоупотреба или имитация на регистрираното наименование и гарантират истинския произход на продукта пред вашите клиенти. Тези правила гарантират, че вие и всички производители във въпросния географски район имате колективни права върху продукта, при условие че са изпълнени определени изисквания.

Схемите за качество накратко

При схемите на ЕС за качество наименованията на продуктите, за които има тясна връзка между качествата и характеристиките на продукта и географския им произходen, са защитени. Съществуват:

Научете повече за схемите на ЕС за качествоen.

Вижте списъка с наименования на продуктитеen, които са кандидатствали за защита или вече са регистрирани като ЗНП, ЗГУ или ГУ.

Как да се регистрирате за защита на географско указание

Вижте как да регистрирате наименованието на вашия продуктen по схема на ЕС за качество.

Свързани теми

Обществени консултации

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Европейско бюро за помощ относно интелектуалната собственостОтваряне като външна връзка

Безплатни консултации и обучение за управление на интелектуалната собственост за съфинансирани от ЕС проекти или транснационални бизнес сделки.

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница , например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Още услуги за помощ

Споделяне на страницата: