Последна проверка: 10/10/2022

Стандарти в Европа

Стандартите и другите публикации относно стандартизацията са незадължителни насоки, съдържащи технически спецификации за продукти, услуги и процеси — от предпазни каски за сектора на промишлеността или зарядни устройства за електронни изделия до равнища на качество на услугите в областта на обществения транспорт. Стандартите се разработват от частни организации за стандартизация, обикновено по инициатива на заинтересовани страни, според които прилагането на стандарти е необходимо.

Въпреки че стандартите сами по себе си са незадължителни, използването им е доказателство, че дадени продукти и услуги са достигнали определено равнище на качество, безопасност и надеждност.

Предупреждение

Понякога в законодателството има препратки към стандарти като предпочитан начин или дори като задължително изискване за съблюдаване на определено законодателство (например законодателство за безопасността или изисквания за оперативна съвместимост).

Основни ползи от използването на стандарти

Стандартизирането на качеството и безопасността на продуктите помага на вашето предприятие да завоюва доверието на потребителите. Например инструменти и оборудване, проектирани и изпитани съобразно определени стандарти, осигуряват по-добра защита на пожарникари и медицински персонал.

Услуги, които отговарят на стандарти за услугите en , например курсове за водолази, гарантират високо качество и безопасност на потребителите.

Стандартите помагат за опазване на околната среда и здравето на потребителите. Така например стандартите предоставят методи за измерване, за да се следи и контролира замърсяването на въздуха. Стандартите за хигиена на храните предоставят класификация и методи за тестване на материали, които влизат в контакт с храни.

По-лесен достъп до пазари: стандартите могат да помогнат за отваряне на пазари, като направят вашите продукти или услуги съвместими и съпоставими. 

Стандартите помагат за повишаване на оперативната съвместимост на продукти или услуги. Така например в стандартите са включени съвети за размера на междурелсията, за да се гарантира безопасността на влаковете.

Европейски стандарти

Европейските стандарти се приемат от една от трите европейски организации за стандартизация:

На национално равнище стандартизацията се управлява от националните органи за стандартизация, които приемат и публикуват национални стандарти. Националните органи за стандартизация също така транспонират всички европейски стандарти като идентични национални стандарти и оттеглят всички противоречащи национални стандарти.

Изберете държава, за да намерите съответния национален орган за стандартизация:

Изберете държава

Европейските стандарти се разработват в тясно сътрудничество с промишлеността и други членове или партньори на европейските организации за стандартизация.

Малките и средните предприятия са представени в процеса на създаване на стандарти от Асоциацията за стандарти за малкия бизнес en .

Хармонизирани стандарти

Хармонизираните стандарти en са специална категория европейски стандарти, разработени от някоя европейска организация за стандартизация в резултат на искане, наричано „мандат", от страна на Европейската комисия.  Около 20 % от всички европейски стандарти се изготвят в резултат от искане за стандартизация от Европейската комисия.

Можете да използвате хармонизирани стандарти, за да докажете, че вашите продукти или услуги съответстват на техническите изисквания на съответния закон на ЕС.

Предупреждение

Техническите изисквания, посочени в законодателството на ЕС, са задължителни, докато обикновено използването на хармонизирани стандарти е доброволно. 

С хармонизираните стандарти се определят технически спецификации, смятани за подходящи или достатъчни, за да се спазят техническите изисквания в законодателството на ЕС.

В повечето случаи използването на хармонизирани стандарти е доброволно. Като производител или доставчик на услуги, можете да изберете друго техническо решение, за да изпълните законовите изисквания.

Как да намерите стандарт

Можете да използвате една от търсачките на порталите на европейските организации за стандартизация, за да търсите европейски стандарт:

Всеки от националните органи за стандартизация има своя търсачка. За да научите повече за стандартите, които са в сила във всяка страна, изберете страна от списъка по-горе и следвайте указанията.

Вж. също:

Вижте също

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Звено за контакт относно продукти

Вашето звено за контакт относно продукти може да ви информира за националното законодателство за продуктите и да ви помогне да получите достъп до други пазари в ЕС.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: