Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 28/02/2017

Двойки

Партньорството между двама души може да е под различни форми – брак, регистрирано партньорство или просто фактическо съжителство.

Когато се премествате от една страна от ЕС в друга, за да живеете или работите там, осведомете се за правата и задълженията, които се отнасят до вашия вид връзка.

Научете повече по следните теми:

Обществени консултации