Последна проверка : 11/12/2018

Двойки

Партньорството между двама души може да е под различни форми – брак, регистрирано партньорство или просто фактическо съжителство.

Когато се премествате от една страна от ЕС в друга, за да живеете или работите там, осведомете се за правата и задълженията, които се отнасят до вашия вид връзка.

Научете повече по следните теми:

Споделяне на страницата: