Последна проверка: 14/09/2020

Трансграничен ДДС

Засегнати сте от Брексит?

Ако вашето предприятие е установено в ЕС, вие имате различни задължения по ДДС в зависимост от това къде купувате или продавате и дали търгувате със стоки или с услуги.

Например, ако продавате даден продукт на предприятие, регистрирано по ДДС в ЕС, което извършва дейност в друга страна от Съюза, не начислявате ДДС върху тази продажба. Ако продавате същия продукт на краен потребител в ЕС, възможно е да трябва да начислите ДДС по ставката, прилагана в неговата страна.

Научете повече за правилата, които ви се отнасят за вас, като използвате вариантите по-долу.

Искам да науча повече за трансграничния ДДС

Продажба на стоки на предприятия в друга страна от ЕС

Ако продавате стоки на предприятие и тези стоки се изпращат в друга страна от Съюза, вие не начислявате ДДС, ако клиентът има валиден идентификационен номер по ДДС в ЕС.

Все пак можете да приспаднете ДДС, който сте платили по свързани с тези продажби разходи, като разходи за стоки или услуги, купени специално за извършване на продажбите.

Ако клиентът няма валиден идентификационен номер по ДДС в ЕС, обикновено трябва да начислите ДДС върху продажбата по ставката, приложима във вашата страна.

Имайте предвид, че съществуват няколко важни изключенияfrdeen от тези правила.

Продажба на стоки на краен потребител в друга страна от ЕС

Ако продавате стоки и ги изпращате на потребители в друга страна от ЕС, обикновено трябва да регистрирате вашето предприятие в съответната страна и да начислявате ДДС по ставката, приложима там, освен ако общата стойност на вашите продажби в страната за съответната данъчна година не е под определения там праг.

ДДС прагове за продажби в страни от ЕС

(Таблица, актуализирана за последен път през април 2018 г.)

Държава членка Специален режим за продажби от разстояние
  Национална валута Еквивалент в евро*
Австрия

35 000 EUR

 
Белгия 35 000 EUR  
България 70 000 BGN 35 791 EUR
Кипър 35 000 EUR  
Чешка република 1 140 000 CZK 44 873 EUR
Германия 100 000 EUR  
Дания 280 000 DKK 37 595 EUR
Естония 35 000 EUR  
Гърция 35 000 EUR  
Испания 35 000 EUR  
Финландия 35 000 EUR  
Франция 35 000 EUR  
Хърватия 270 000 HRK 36 291 EUR
Унгария   35 000 EUR
Ирландия 35 000 EUR  
Италия 35 000 EUR  
Литва 35 000 EUR  
Люксембург 100 000 EUR  
Латвия 35 000 EUR  
Малта 35 000 EUR  
Нидерландия 100 000 EUR  
Полша 160 000 PLN 37 859 EUR
Португалия 35 000 EUR  
Румъния 118 000 RON 25 305 EUR
Швеция 320 000 SEK 31 390 EUR
Словакия 35 000 EUR  
Словения 35 000 EUR  
Обединено кралство 70 000 GBP 80 197 EUR
*Референтни обменни курсове на еврото, публикувани от Европейската централна банка за 23 март 2018 г. (освен за Румъния, за която праговете, изразени в RON, се базират на стойностите на еврото за специални режими, изчислени по обменния курс в деня на присъединяване на страната към ЕС, т.е. 1.1.2007 г.)

Имайте предвид, че съществуват няколко важни изключенияfrdeen от тези правила.

Освен това важат специални правила, ако продавате акцизни стоки или нови транспортни превозни средства, като автомобили, лодки или самолети.

Продажба на услуги на предприятия в друга страна от ЕС

Ако продавате услуги на предприятия, регистрирани по ДДС в друга страна от ЕС, обикновено не трябва да начислявате ДДС на вашите клиенти. Вашите клиенти ще платят ДДС върху получените услуги по ставката, приложима в тяхната страна (като използват механизма за обратно начисляване).

Все пак можете да приспаднете ДДС, който сте платили по свързани с тези продажби разходи, като разходи за стоки или услуги, купени специално за извършване на продажбите.

Имайте предвид, че съществуват няколко важни изключенияfrdeen от тези правила.

Продажба на услуги на краен потребител в друга страна от ЕС

Обикновено трябва да начислявате ДДС на вашите клиенти по ставката, приложима във вашата страна, освен за телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и електронни услуги, които винаги се облагат с данък в страната, в която е клиентът (страната, в която дадено лице има постоянен адрес или в която обикновено пребивава, или страната, в която е установено данъчно незадължено лице).

Имайте предвид, че съществуват няколко важни изключенияfrdeen от тези правила.

Купуване на стоки от друга страна от ЕС

Ако купувате и получавате стоки за бизнес цели от друга страна от ЕС, трябва да декларирате и платите ДДС върху сделката все едно, че самите вие сте продали тези стоки, по ставката, приложима във вашата страна.

Обикновено можете да приспаднете тази сума по-късно, когато подавате декларацията си по ДДС.

Имайте предвид, че съществуват няколко важни изключенияfrdeen от тези правила.

Покупка на услуги от друга страна от ЕС

Ако купувате и получавате услуги за бизнес цели от друга страна от ЕС (В този случай 28-те държави – членки на ЕС.), трябва да декларирате и платите ДДС върху сделката все едно, че самите вие сте продали тези услуги, по ставката, приложима във вашата страна (като използвате механизма за обратно начисляване).

Обикновено можете да приспаднете тази сума по-късно, когато подавате декларацията си по ДДС.

Имайте предвид, че съществуват няколко важни изключенияfrdeen от тези правила.

Правилата за ДДС трябва да се прилагат в целия ЕС, но за следните територии, принадлежащи на страни членки или свързани с тях, правилата не важат:

Специални територии

 • острови Оланд
 • френски отвъдморски департаментиfr
 • територията на Бюзинген
 • остров Хелиголанд
 • Планината Атон
 • Кампионе д'Италия
 • италианските води на езерото Лугано
 • Ливиньо
 • Канарски острови
 • Сеута
 • Мелиля
 • Англо-нормандски острови
 • Гибралтар

Имайте предвид, че правилата за ДДС в ЕС се прилагат в следните територии извън ЕС:

 • Монако
 • Остров Ман
 • базите на Обединеното кралство в Кипър

Продажба на стоки на клиенти извън ЕС

Ако продавате стоки на клиенти извън ЕС, не трябва да начислявате ДДС. Въпреки това, можете да приспаднете ДДС, който сте платили по свързани с тези продажби разходи, като разходи за стоки или услуги, купени специално за извършване на продажбите.

Продажба на услуги на клиенти извън ЕС

Ако продавате услуги на клиенти извън ЕС, обикновено не трябва да начислявате ДДС. Ако обаче услугата се използва в друга страна от ЕС, тази страна може да реши да я обложи с ДДС.

Все пак можете да приспаднете ДДС, който сте платили по свързани с тези продажби разходи, като разходи за стоки или услуги, купени специално за извършване на продажбите.

Купуване на стоки от страни извън ЕС

Ако купувате стоки за целите на вашия бизнес от доставчик извън ЕС, по принцип трябва да плащате ДДС на пункта, където се извършва вносът.defren

Ако извършвате облагаеми продажби, обикновено можете да приспаднете тази сума по-късно, когато подавате декларацията си по ДДС.

Купуване на услуги от страни извън ЕС

Ако получавате услуги за целите на вашия бизнес от доставчик със седалище извън ЕС, обикновено трябва да плащате ДДС по ставката, която е приложима във вашата страна, все едно че самите вие сте предоставили услугата (като използвате механизма за обратно начисляване).

Обикновено можете да приспаднете тази сума по-късно, когато подавате декларацията си по ДДС.

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: