Последна проверка: 12/09/2022

Трансграничен ДДС

Ако вашето предприятие е установено в ЕС, вие имате различни задължения по ДДС в зависимост от това къде купувате или продавате и дали търгувате със стоки или с услуги.

Например, ако продавате даден продукт на предприятие, регистрирано по ДДС в ЕС, което извършва дейност в друга страна от Съюза, не начислявате ДДС върху тази продажба. Ако продавате същия продукт на краен потребител в ЕС, възможно е да трябва да начислите ДДС по ставката, прилагана в неговата страна.

Научете повече за правилата, които ви се отнасят за вас, като използвате вариантите по-долу.

Искам да науча повече за трансграничния ДДС

Продажба на стоки на предприятия в друга страна от ЕС

Ако продавате стоки на предприятие и тези стоки се изпращат в друга страна от Съюза, вие не начислявате ДДС, ако клиентът има валиден идентификационен номер по ДДС в ЕС.

Все пак можете да приспаднете ДДС, който сте платили по свързани с тези продажби разходи, като разходи за стоки или услуги, купени специално за извършване на продажбите.

Ако клиентът няма валиден идентификационен номер по ДДС в ЕС, обикновено трябва да начислите ДДС върху продажбата по ставката, приложима във вашата страна.

Предупреждение

Имайте предвид, че съществуват няколко важни изключения de en fr от тези правила.

Продажба на стоки на краен потребител в друга страна от ЕС

За дистанционните продажби на клиенти в ЕС се прилага праг на ДДС от 10 000 евро. Под тази сума далекосъобщителните услуги, услугите за разпространение на радио и телевизия, електронните услуги и дистанционните продажби на стоки в ЕС могат да се облагат с ДДС в държавата от ЕС, в която е установено данъчно задълженото лице.

Ако сте онлайн продавач, включително на онлайн места за търговия и на платформи, можете да се регистрирате в една страна от ЕС за целите на декларирането и плащането на ДДС върху всички дистанционни продажби на стоки и трансгранично предоставяне на услуги на клиенти в ЕС.

Предупреждение

Имайте предвид, че съществуват няколко важни изключения de en fr от тези правила.

Освен това важат специални правила, ако продавате акцизни стоки или нови транспортни превозни средства, като автомобили, лодки или самолети.

Продажба на услуги на предприятия в друга страна от ЕС

Ако продавате услуги на предприятия, регистрирани по ДДС в друга страна от ЕС, обикновено не трябва да начислявате ДДС на вашите клиенти. Вашите клиенти ще платят ДДС върху получените услуги по ставката, приложима в тяхната страна (като използват механизма за обратно начисляване).

Все пак можете да приспаднете ДДС, който сте платили по свързани с тези продажби разходи, като разходи за стоки или услуги, купени специално за извършване на продажбите.

Предупреждение

Имайте предвид, че съществуват няколко важни изключения de en fr от тези правила.

Продажба на услуги на краен потребител в друга страна от ЕС

Обикновено трябва да начислявате ДДС на вашите клиенти по ставката, приложима във вашата страна, освен за телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и електронни услуги, които винаги се облагат с данък в страната, в която е клиентът (страната, в която дадено лице има постоянен адрес или в която обикновено пребивава, или страната, в която е установено данъчно незадължено лице).

Предупреждение

Имайте предвид, че съществуват няколко важни изключения de en fr от тези правила.

Купуване на стоки от друга страна от ЕС

Ако купувате и получавате стоки за бизнес цели от друга страна от ЕС, трябва да декларирате и платите ДДС върху сделката все едно, че самите вие сте продали тези стоки, по ставката, приложима във вашата страна.

Обикновено можете да приспаднете тази сума по-късно, когато подавате декларацията си по ДДС.

Предупреждение

Имайте предвид, че съществуват няколко важни изключения de en fr от тези правила.

Покупка на услуги от друга страна от ЕС

Ако купувате и получавате услуги за бизнес цели от друга страна от ЕС (В този случай 27-те държави от ЕС), трябва да декларирате и платите ДДС върху сделката все едно, че самите вие сте продали тези услуги, по ставката, приложима във вашата страна (като използвате механизма за обратно начисляване).

Обикновено можете да приспаднете тази сума по-късно, когато подавате декларацията си по ДДС.

Предупреждение

Имайте предвид, че съществуват няколко важни изключения de en fr от тези правила.

Правилата за ДДС трябва да се прилагат в целия ЕС, но за следните територии, принадлежащи на страни членки или свързани с тях, правилата не важат:

Специални територии

 • острови Оланд
 • френски отвъдморски департаменти fr
 • територията на Бюзинген
 • остров Хелиголанд
 • Планината Атон
 • Кампионе д'Италия
 • италианските води на езерото Лугано
 • Ливиньо
 • Канарски острови
 • Сеута
 • Мелиля

Имайте предвид, че правилата за ДДС в ЕС се прилагат в следните територии извън ЕС:

 • Монако

Продажба на стоки на клиенти извън ЕС

Ако продавате стоки на клиенти извън ЕС, не трябва да начислявате ДДС. Въпреки това, можете да приспаднете ДДС, който сте платили по свързани с тези продажби разходи, като разходи за стоки или услуги, купени специално за извършване на продажбите.

Продажба на услуги на клиенти извън ЕС

Ако продавате услуги на клиенти извън ЕС, обикновено не трябва да начислявате ДДС. Ако обаче услугата се използва в друга страна от ЕС, тази страна може да реши да я обложи с ДДС.

Все пак можете да приспаднете ДДС, който сте платили по свързани с тези продажби разходи, като разходи за стоки или услуги, купени специално за извършване на продажбите.

Купуване на стоки от страни извън ЕС

Ако купувате стоки за целите на вашия бизнес от доставчик извън ЕС, по принцип трябва да плащате ДДС на пункта, където се извършва вносът. de en fr

Ако извършвате облагаеми продажби, обикновено можете да приспаднете тази сума по-късно, когато подавате декларацията си по ДДС.

Купуване на услуги от страни извън ЕС

Ако получавате услуги за целите на вашия бизнес от доставчик със седалище извън ЕС, обикновено трябва да плащате ДДС по ставката, която е приложима във вашата страна, все едно че самите вие сте предоставили услугата (като използвате механизма за обратно начисляване).

Обикновено можете да приспаднете тази сума по-късно, когато подавате декларацията си по ДДС.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: