Последна проверка: 30/06/2020

Програми на ЕС за финансиране

Засегнати сте от Брексит?

ЕС разполага с няколко различни програми за финансиране, по които можете да кандидатствате, в зависимост от естеството на вашата дейност или проект. Съществуват два вида: пряко финансиране и непряко финансиране.

Пряко финансиране

Предоставянето на пряко финансиране се управлява от европейските институции. Съществуват два вида финансиране — безвъзмездни средства и възлагане на договори. Можете да кандидатствате за безвъзмездни средства или да участвате в процедура за възлагане на обществена поръчка от Комисията на портала за финансиране и обществени поръчкиen.

Безвъзмездни средства

Безвъзмездни средства се предоставят за конкретни проекти във връзка с политиките на ЕС, обикновено след публична обява, известна като покана за представяне на предложения.

Кой може да кандидатства?

Можете да кандидатствате за безвъзмездни средства, ако ръководите бизнес или сродна организация (бизнес асоциация, организация за подпомагане на бизнеса, консултантска организация и др.), която осъществява проекти, подкрепящи интересите на ЕС, или ако допринасяте за изпълнението на програма или политика на Съюза.

Договори

Договорите се сключват от институциите на ЕС за покупка на услуги, стоки или строителни работи, необходими за тяхната дейност – като проучвания, обучения, организиране на конференции, информационно технологично оборудване.

Непряко финансиране

Непрякото финансиране се управлява от националните и регионалните органи и съставлява почти 80 % от бюджета на ЕС — основно в рамките на 5 големи фонда, обединени под общото наименование Европейски структурни и инвестиционни фондовеen.

Фондовете са:

Кандидатствайте за финансиране

За да получите финансиране от ЕС, трябва да кандидатствате посредством съответните регионални или национални органи (наричани управляващи органи) в държавата членка, в която имате регистрация.

Министерството на земеделиетоen във вашата страна отговаря за финансирането по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За да кандидатствате за финансиране по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство, трябва да се свържете с националните звена за контактpdfen .

Научете повече за финансирането от ЕСen.
 

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Обществени консултации

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: