Последна проверка: 02/01/2023

Работно време

Ако имате служители, трябва да знаете основните правила за работното време и да осигурите минималните стандарти, определени в директивите на ЕС. Трябва да спазвате правилата за минималните периоди за почивка на ден и на седмица, почивките през деня, нощния труд, както и за годишния отпуск и максималното работно време на седмица.

Във вашата страна от ЕС може да се прилагат правила, които са по-благоприятни за работниците. Можете да прочетете повече за законодателството относно работното време във вашата държава по-долу:

Изберете държава

Работно време и почивка

Като работодател трябва да гарантирате, че средното работно време на седмица на вашите служители, в това число извънредния труд, не надхвърля 48 часа за референтен период до 4 месеца. Вашите служители трябва да разполагат с поне 11 последователни часа дневна почивка и най-малко 24 часа непрекъсната седмична почивка на всеки 7 дни за референтен период от 2 седмици.

Почивки през деня

Ако служителите ви работят над 6 часа на ден, трябва да им осигурите почивка с продължителност, определена с колективен трудов договор или с национален закон.

Годишен отпуск

Освен периодите на дневен и седмичен отдих, вашите служители имат право на поне 4 седмици платен отпуск всяка година. Не можете да замените този отпуск със заплащане освен ако трудовият договор изтече преди съответното лице да е използвало целия си годишен отпуск.

Нощна работа

Ако вашите служители работят поне 3 часа от смяната си или определена част от годишното си работно време през период от 7 часа, определен с националното законодателство и включващ времето от полунощ до 5 часа сутринта, те се считат за нощни работници.

Нощните работници не могат да работят повече от средно 8 часа за 24 часов период. Ако работата им включва специални рискове или тежко физическо или умствено напрежение, трябва да осигурите дневно ограничение от 8 часа за всеки 24-часов период.

На нощните работници трябва също да бъдат осигурени безплатни здравни прегледи, при спазване на поверителността на медицинската информация, преди да започнат да извършват нощен труд и през определени периоди след това. Ако нощните служители страдат от здравни проблеми, свързани с факта, че работят през нощта, трябва да ги преместите на дневна служба, когато това е възможно.

Различни задължения, свързани с работното време

Възможни са дерогации за някои от задълженията, свързани с работното време, ако това е разрешено от националното право.

Ако часовете на работа на вашите служители не се измерват или не са определени предварително, като например за ръководните кадривъзможно е да не се налага да прилагате задълженията относно работното време.

Ако работата изисква непрекъснатост на присъствието, услугата или производството, можете да отложите периодите на почивка на вашите служители. Можете да го направите, ако наемате служители, работещи в:

Ако е разрешено от националното законодателство, можете да се споразумеете със служител за работа над ограничението от 48 часа. Вашите служители могат да откажат да дадат съгласието си или да го отменят във всеки един момент. Като работодател следва да зачитате решението им, без да им вредите или да променяте отношението си към тях. Трябва да водите актуален регистър на всички работници, които извършват такава работа. Това „изключение" се прилага единствено по отношение на 48-часовото ограничение, но не и за другите правила за работното време.

Когато вашите служители управляват транспортни средства за пътници или стоки по железопътен, въздушен, сухопътен или воден път, трябва да спазвате специални правила за работното време.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Вашият съветник от EURES

Вашият съветник от EURES може да ви информира за условията на труд и да ви помогне при процедурите за наемане на работа във вашата страна или във вашия трансграничен регион.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: