Последна проверка: 21/10/2021

Персонал в гражданското въздухоплаване

Работно време, платен отпуск и почивка

Ако имате служители в сектора на гражданската авиация, трябва да ограничите тяхното максимално годишно работно време до 2000 часа , като общото летателно време е максимално 900 часа.

Трябва да осигурите на мобилните служители в гражданската авиация най-малко 4 седмици платен годишен отпуск . Не можете да го замените с надбавка, освен когато служебното правоотношение се прекратява.

Трябва да осигурявате на вашите служители, работещи в областта на всички видове услуги, минимум:

Здраве и безопасност

Преди да започнат работа, те трябва да преминат безплатен медицински преглед , при спазване на лекарската тайна, и да го повтарят през определено време. Ако даден служител страда от здравословни проблеми, свързани с нощния труд, трябва да го прехвърлите винаги, когато това е възможно, на дневна работа.

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правилата на ЕС, които важат за вашия бизнес / разрешете проблеми с публичен орган

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница , например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Още услуги за помощ

Споделяне на страницата: