Последна проверка: 26/04/2019

Персонал в гражданското въздухоплаване

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Работно време, платен отпуск и почивка

Ако имате служители в сектора на гражданската авиация, трябва да ограничите тяхното максимално годишно работно време до 2000 часа, като общото летателно време е максимално 900 часа.

Трябва да осигурите на мобилните служители в гражданската авиация най-малко 4 седмици платен годишен отпуск. Не можете да го замените с надбавка, освен когато служебното правоотношение се прекратява.

Трябва да осигурявате на вашите служители, работещи в областта на всички видове услуги, минимум:

Здраве и безопасност

Преди да започнат работа, те трябва да преминат безплатен медицински преглед, при спазване на лекарската тайна, и да го повтарят през определено време. Ако даден служител страда от здравословни проблеми, свързани с нощния труд, трябва да го прехвърлите винаги, когато това е възможно, на дневна работа.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: