Последна проверка: 29/01/2019

Намиране на финансиране

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Използвайте инструмента за достъп до финансиране, за да потърсите възможности за финансиране, които биха били подходящи за вашето предприятие: заеми, микрофинансиране, гаранции и рисков капитал, подкрепени от Европейския съюз.

Научете по кои програми на ЕС за финансиране можете да кандидатствате. Вижте какво трябва да направите, за да кандидатствате за финансиране от ЕС, кои видове дружества и сектори са допустими и какви са наличните видове финансиране.

Споделяне на страницата: