Последна проверка: 14/04/2020

Намиране на финансиране

Засегнати сте от Брексит?

Използвайте инструмента за достъп до финансиране, за да потърсите възможности за финансиране, които биха били подходящи за вашето предприятие: заеми, микрофинансиране, гаранции и рисков капитал, подкрепени от Европейския съюз.

Научете по кои програми на ЕС за финансиране можете да кандидатствате. Вижте какво трябва да направите, за да кандидатствате за финансиране от ЕС, кои видове дружества и сектори са допустими и какви са наличните видове финансиране.

Споделяне на страницата: