Живот и пътуване
Последна проверка: 22/11/2022

Намиране на финансиране

Финансиране от ЕС за туризма

Ръководството за финансирането от ЕС за туризма съдържа преглед на програмите, включени в новия бюджет на ЕС за подкрепа на туристическия сектор. Достъп до подходящите ресурси, които най-добре отговарят на вашите нужди.

Използвайте инструмента за достъп до финансиране, за да потърсите възможности за финансиране, които биха били подходящи за вашето предприятие: заеми, микрофинансиране, гаранции и рисков капитал, подкрепени от Европейския съюз.

Научете по кои програми на ЕС за финансиране можете да кандидатствате. Вижте какво трябва да направите, за да кандидатствате за финансиране от ЕС, кои видове дружества и сектори са допустими и какви са наличните видове финансиране.

Споделяне на страницата: