Последна проверка: 14/12/2022

Права на пътуващите с автобус

Правилата на ЕС относно правата при пътуване с автобус се прилагат, когато вашето пътуване започва или завършва в държава от ЕС, предимно по отношение на автобусния превоз на дълги разстояния. Тези права важат, ако ползвате редовен превоз по определен маршрут, при който пътниците се качват и слизат на предварително определени места в съответствие с установено разписание. Дълго разстояние означава, че дължината на автобусната линия, а не на вашето индивидуално пътуване, е 250 км или повече.

Предупреждение

Държавите от ЕС могат да решат да освободят от тези правила изцяло вътрешните редовни услуги и услугите, при които голяма част от маршрута – включително спиране по разписание – се намира извън Съюза. Проверете, преди да си купите билет.

По време на пътуването ви автобусната компания трябва да ви предоставя ясна и точна информация за услугата и правата ви на пътник. Тази информация трябва да е налична и във формат, достъпен за хора с увреждания.

Какъв е проблемът?

Как да потърсите правата си?

Ако смятате, че правата ви не са спазени, можете да подадете жалба до автобусната компания в срок от 3 месеца след пътуването, по време на което е възникнал проблемът. Автобусната компания трябва да реагира в срок от 1 месец и да ви даде окончателен отговор в рамките на 3 месеца след получаването на жалбата ви. Ако не сте удовлетворен от отговора, можете да подадете жалба до компетентния национален орган en във вашата страна. Националният орган следва да ви предостави необвързващо правно становище относно вашата жалба.

Можете също така да опитате да уредите спора, като използвате извънсъдебни процедури или организация за алтернативно решаване на спорове. Ако сте купили билета си онлайн, можете да изпратите жалбата си чрез платформата за онлайн решаване на спорове. Алтернативното и онлайн решаването на спорове са достъпни само за гражданите на ЕС.

Можете също така да предприемете съдебни действия и да подадете иск за обезщетение съгласно правилата на ЕС, като използвате европейската процедура за искове с малък материален интерес. Освен това можете да отнесете въпроса и до съдилищата в страната, където е регистрирана автобусната компания. Сроковете за завеждане на дело срещу автобусна компания в национален съд са определени в съответствие с националните правила за давността във всяка страна от ЕС.

Можете също така да потърсите помощ и съвет от местния европейски потребителски център .

Вашето пътуване с автобус е отменено

Ако резервираното от вас пътуване по редовна автобусна линия е отменено или има закъснение, автобусната компания или операторът на автогарата трябва да ви информират за това възможно най-скоро и не по-късно от 30 минути след времето на заминаване по разписание. В случай на закъснение трябва да ви съобщят за очакваното време на заминаване веднага щом то стане известно.

Ако автобусният превоз на дълго разстояние (250 км или повече) е отменен поради дублиране на места или оперативни причини, компанията трябва да ви предложи избор между:

Ако автобусният превоз на дълго разстояние (250 км или повече) е отменен и продължителността на пътуването по разписание е над 3 часа, имате право и на:

Предупреждение

Ако пътуването с автобус е отменено поради лоши метеорологични условия или природно бедствие, превозвачът не е длъжен да покрие разходите за настаняване.

При вашето пътуване с автобус е имало закъснение при заминаването

Ако резервираното от вас пътуване по редовна автобусна линия е отменено или има закъснение, автобусната компания или операторът на автогарата трябва да ви информират за това възможно най-скоро и не по-късно от 30 минути след времето на заминаване по разписание. В случай на закъснение трябва да ви съобщят за очакваното време на заминаване веднага щом то стане известно.

Ако при автобусния превоз на дълго разстояние (250 км или повече) има закъснение при заминаването от повече от 2 часа, автобусната компания трябва да ви предложи избор между:

Ако превозвачът не ви предложи тези варианти, когато има закъснение, по-късно можете да подадете жалба и да поискате възстановяване на стойността на билета, както и обезщетение в размер на 50% от цената на билета.

Ако продължителността на автобусния превоз на дълго разстояние (250 км или повече) е над 3 часа по разписание и закъснението при заминаване е повече от 90 минути, имате право и на:

Предупреждение

Ако закъснението е причинено от лоши метеорологични условия или природно бедствие, превозвачът не е длъжен да покрие разходите за настаняване.

Вашият багаж е изгубен или повреден при произшествие

Ако вашият багаж или други лични принадлежности са изгубени или повредени поради произшествие с автобус при пътуване на дълго разстояние (250 км или повече), имате право на обезщетение. Точната сума на обезщетението е определена в националните правила, но максималният размер не може да е по-нисък от 1200 евро за единица багаж.

Ако вашата инвалидна количка или друго помощно средство за придвижване са повредени или загубени, имате право на обезщетение за покриване на разходите за замяна или ремонт.

Вие сте получили нараняване при произшествие с автобус

Ако получите нараняване при произшествие с автобус при пътуване на дълго разстояние (250 км или повече), имате право на обезщетение. Точната сума на обезщетението е определена в националните правила, но максималният размер не може да е по-нисък от 220 000 евро на пътник.

Автобусната компания трябва също така да помогне за осигуряването на първа помощ, например като извика линейка, и да се погрижи за задоволяване на всички други ваши непосредствени практически нужди, включително да ви предостави храна, дрехи и, ако е необходимо, настаняване

Вие сте лице на издръжка на лице, което е починало при произшествие с автобус

Ако сте лице на издръжка на лице, което е починало при произшествие с автобус, имате право на обезщетение, включително за покриване на разходите за погребение. Точната сума на обезщетението е определена в националните правила, но максималният размер не може да е по-нисък от 220 000 евро на пътник.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: