Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 21/03/2017

Професионални квалификации

Ако искате да работите в друга страна от ЕС и професията ви е регулирана там, може да е необходимо вашите професионални квалификации (обучение и професионален опит) да бъдат официално признати, преди да започнете работа в приемащата страна.

Научете повече за:

Този раздел е посветен на признаването на вашите професионални квалификации, за да можете да работите в чужбина. Това не важи, ако искате да учите в чужбина. Научете повече за признаването на дипломи за висше образование.

Обществени консултации