Последна проверка : 15/03/2018

Професионални квалификации

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

  • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.en
  • Публикации на ЕС за Брекзитen
  • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно Брекзитen

Ако искате да работите в друга страна от ЕС и професията ви е регулирана там, може да е необходимо вашите професионални квалификации (обучение и професионален опит) да бъдат официално признати, преди да започнете работа в приемащата страна.

Научете повече за:

Този раздел е посветен на признаването на вашите професионални квалификации, за да можете да работите в чужбина. Това не важи, ако искате да учите в чужбина. Научете повече за признаването на дипломи за висше образование.

Споделяне на страницата: