Последна проверка: 23/04/2019

Професионални квалификации

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

Вашата професия може да е регулирана в страната от ЕС, в която се премествате. Ако искате да работите в друга страна, може да се наложи професионалните ви квалификации да бъдат официално признати, преди да можете да започнете работа там. В зависимост от професията ви и продължителността на вашия престой важат специални условия.

Научете повече за:

Този раздел е посветен на признаването на вашите професионални квалификации, за да можете да работите в друга страна от ЕС. Това не важи, ако искате да учите в друга страна от ЕС. Научете повече за признаването на дипломи за висше образование.

Споделяне на страницата: