Последна проверка: 20/05/2022

Професионални квалификации

Вашата професия може да е регулирана в страната от ЕС, в която се премествате. Ако искате да работите в друга страна, може да се наложи професионалните ви квалификации да бъдат официално признати, преди да можете да започнете работа там. В зависимост от професията ви и продължителността на вашия престой важат специални условия.

Научете повече за:

Предупреждение

Този раздел е посветен на признаването на вашите професионални квалификации, за да можете да работите в друга страна от ЕС. Това не важи, ако искате да учите в друга страна от ЕС. Научете повече за признаването на дипломи за висше образование.

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Споделяне на страницата: