Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 30/04/2018

Родителска отговорност

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

 • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.English
 • Публикации на ЕС за БрекзитEnglish
 • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно БрекзитEnglish

Като родител вие носите отговорност за възпитанието, образованието и имуществото на вашите деца. Имате право също така да ги представлявате пред закона.

Във всички страни от ЕС майката автоматично носи родителска отговорност за детето си, както и бащата, сключил брак с нея. Обикновено родителите упражняват тази отговорност съвместно.

Но правилата за това дали баща, който няма сключен брак с майката, има тези права и задължения са различни в различните страни.

Научете какви са правилата за родителската отговорност в страната, която ви интересува:

Изберете държава:

Родителски права и права на посещения

Правилата за упражняването на родителските права и правото на посещения са различни във всяка страна от ЕС. Националните закони определят:

 • кой ще упражнява родителските права,
 • дали това ще става самостоятелно или съвместно,
 • кой ще взема решения за образованието на детето,
 • кой ще управлява имуществото на детето и други подобни въпроси.

Всички страни от ЕС обаче признават, че децата имат право на лични отношения и пряк контакт с двамата си родители дори ако те живеят в различни страни.

В случай на развод или раздяла е важно да се определи дали децата ще живеят само с единия родител или с всеки от тях поотделно, като се редуват. Вие и бившият ви партньор може да опитате да се споразумеете по този въпрос.

Отнасяне до съда на въпроса за упражняването на родителските права и правата на посещения

Ако не можете да се споразумеете за упражняването на родителските права или правата на посещения, вероятно ще отнесете въпроса до съда.

При ситуации с участието на повече от една страна, например ако родителите не живеят в една и съща държава, компетентният съд е съдът в страната, в която обикновено живее детето.

Ако с вашия партньор изрично се споразумеете, решенията за родителската отговорност, свързани с вашия развод, могат да бъдат взети от същия съд, който се е произнесъл по развода.

Съдът, имайки предвид висшите интереси на детето, ще вземе решение за правата на упражняване на родителска отговорност и режим на посещения и ще определи мястото на пребиваване на детето.

Признаване и изпълнение

Съдебните решения за родителската отговорност, взети в една страна от ЕС, се признават във всяка друга страна от Съюза без необходимост от каквито и да било допълнителни процедури.

Прилагането на решенията се улеснява от използването на стандартна процедура.

Научете как решения за родителската отговорност, взети в една страна от ЕС, могат да бъдат признати и изпълнени в друга.

Централните органи, компетентни по въпросите във връзка с родителската отговорност, могат да ви помогнат във вашия конкретен случай. Търсене на централни органи, занимаващи се с брачни дела и дела, свързани с родителска отговорност

Изключение — Дания

Правилата на ЕС за родителската отговорност, например относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения, не важат в Дания.

Законодателство на ЕС
 • Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителска отговорност čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети