Последна проверка: 26/04/2021

Родителска отговорност

Засегнати сте от Брексит?

Като родител вие носите отговорност за възпитанието, образованието и имуществото на вашите деца. Имате право също така да ги представлявате пред закона.

Във всички страни от ЕС майката автоматично носи родителска отговорност за детето си, както и бащата, сключил брак с нея. Обикновено родителите упражняват тази отговорност съвместно.

Но правилата за това дали баща, който няма сключен брак с майката, има тези права и задължения са различни в различните страни.

Научете какви са правилата за родителската отговорност в страната, която ви интересува:

Изберете държава:

 • Австрияatdeen
 • Белгияbefren
 • Българияbgbg
 • Хърватияcrhren
 • Кипърcyelen
 • Чехияczen
 • Данияdken
 • Естонияeeeten
 • Финландияfifien
 • Францияfrfr
 • Германияdedeen
 • Гърцияgrelen
 • Унгарияhuhuen
 • Ирландияieen
 • Италияiten
 • Латвияlvlven
 • Литваltlten
 • Люксембургlufren
 • Малтаmten
 • Нидерландияnlen
 • Полшаplplen
 • Португалияptpten
 • Румънияroroen
 • Словакияsksken
 • Словенияsislen
 • Испанияesesen
 • Швецияsesven

  Имате още въпроси?

  Родителски права и права на посещения

  Правилата за упражняването на родителските права и правото на посещения са различни във всяка страна от ЕС. Националните закони определят:

  Всички страни от ЕС обаче признават, че децата имат право на лични отношения и пряк контакт с двамата си родители дори ако те живеят в различни страни.

  В случай на развод или раздяла е важно да се определи дали децата ще живеят само с единия родител или с всеки от тях поотделно, като се редуват. Вие и бившият ви партньор може да опитате да се споразумеете по този въпрос.

  Отнасяне до съда на въпроса за упражняването на родителските права и правата на посещения

  Ако не можете да се споразумеете за упражняването на родителските права или правата на посещения, вероятно ще отнесете въпроса до съда.

  При ситуации с участието на повече от една страна, например ако родителите не живеят в една и съща държава, компетентният съд е съдът в страната, в която обикновено живее детето.

  Ако с вашия партньор изрично се споразумеете, решенията за родителската отговорност, свързани с вашия развод, могат да бъдат взети от същия съд, който се е произнесъл по развода.

  Съдът, имайки предвид висшите интереси на детето, ще вземе решение за правата на упражняване на родителска отговорност и режим на посещения и ще определи мястото на пребиваване на детето.

  Признаване и изпълнение

  Съдебните решения за родителската отговорност, взети в една страна от ЕС, се признават във всяка друга страна от Съюза без необходимост от каквито и да било допълнителни процедури.

  Прилагането на решенията се улеснява от използването на стандартна процедура.

  Научете как решения за родителската отговорност, взети в една страна от ЕС, могат да бъдат признати и изпълнениОтваряне като външна връзка в друга.

  Централните органи, компетентни по въпросите във връзка с родителската отговорност, могат да ви помогнат във вашия конкретен случай. Търсене на централни органи, занимаващи се с брачни дела и дела, свързани с родителска отговорностОтваряне като външна връзка

  Предупреждение

  Изключение — Дания

  Правилата на ЕС за родителската отговорност, например относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения, не важат в Дания.

  Често задавани въпроси

  Законодателство на ЕС

  Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

  Свържете се със специализираните служби за помощ

  Споделяне на страницата: