Последна проверка: 06/05/2022

Родителска отговорност

Като родител вие носите отговорност за възпитанието, образованието и имуществото на вашите деца. Имате право също така да ги представлявате пред закона.

Във всички страни от ЕС майката автоматично носи родителска отговорност за детето си, както и бащата, сключил брак с нея. Обикновено родителите упражняват тази отговорност съвместно.

Но правилата за това дали баща, който няма сключен брак с майката, има тези права и задължения са различни в различните страни.

Научете какви са правилата за родителската отговорност в страната, която ви интересува:

Изберете държава:

 • Австрияatbg
 • Белгияbebg
 • Българияbgbg
 • Хърватияcrbg
 • Кипърcybg
 • Чехияczbg
 • Данияdken
 • Естонияeebg
 • Финландияfibg
 • Францияfrbg
 • Германияdebg
 • Гърцияgrbg
 • Унгарияhubg
 • Ирландияiebg
 • Италияitbg
 • Латвияlvbg
 • Литваltbg
 • Люксембургlubg
 • Малтаmtbg
 • Нидерландияnlbg
 • Полшаplbg
 • Португалияptbg
 • Румънияrobg
 • Словакияskbg
 • Словенияsibg
 • Испанияesbg
 • Швецияsebg

Родителски права и права на посещения

Правилата за упражняването на родителските права и правото на посещения са различни във всяка страна от ЕС. Националните закони определят:

Всички страни от ЕС обаче признават, че децата имат право на лични отношения и пряк контакт с двамата си родители дори ако те живеят в различни страни.

В случай на развод или раздяла е важно да се определи дали децата ще живеят само с единия родител или с всеки от тях поотделно, като се редуват. Вие и бившият ви партньор може да опитате да се споразумеете по този въпрос.

Отнасяне до съда на въпроса за упражняването на родителските права и правата на посещения

Ако не можете да се споразумеете за упражняването на родителските права или правата на посещения, вероятно ще отнесете въпроса до съда.

При ситуации с участието на повече от една страна, например ако родителите не живеят в една и съща държава, компетентният съд е съдът в страната, в която обикновено живее детето.

Ако с вашия партньор изрично се споразумеете, решенията за родителската отговорност, свързани с вашия развод, могат да бъдат взети от същия съд, който се е произнесъл по развода.

Съдът, имайки предвид висшите интереси на детето, ще вземе решение за правата на упражняване на родителска отговорност и режим на посещения и ще определи мястото на пребиваване на детето.

Признаване и изпълнение

Съдебните решения за родителската отговорност, взети в една страна от ЕС, се признават във всяка друга страна от Съюза без необходимост от каквито и да било допълнителни процедури.

Прилагането на решенията се улеснява от използването на стандартна процедура.

Научете как решения за родителската отговорност, взети в една страна от ЕС, могат да бъдат признати и изпълнениОтваряне като външна връзка в друга.

Централните органи, компетентни по въпросите във връзка с родителската отговорност, могат да ви помогнат във вашия конкретен случай. Търсене на централни органи, занимаващи се с брачни дела и дела, свързани с родителска отговорностОтваряне като външна връзка

Предупреждение

Изключение — Дания

Правилата на ЕС за родителската отговорност, например относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения, не важат в Дания.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: