Развиване на бизнес
Последна проверка: 25/02/2020

Пътни документи за членове на семейството от държави извън ЕС

Коронавирус: Безопасно възобновяване на пътуванията

Пътуване в ЕС с членове на семейството от държави извън ЕС

Съгласно правилата на ЕС имате право да пътувате с основни членове на вашето семейство (съпруг/а, деца, родители или баби и дядовци на издръжка, които са от държави извън ЕС) в страна от Съюза, различна от тази, на която сте гражданин. Ако се преместите в друга страна от ЕС, те могат да се присъединят към вас там. Тези правила важат и за регистрирани партньори от държави извън ЕС, ако страната, в която пътуват, счита регистрираното партньорство за еквивалентно на брак.

Други „по-далечни" членове на семейството от държави извън ЕС, като братя и сестри, братовчеди, лели, чичовци, както и вашият регистриран партньор от страна извън ЕС (в държави, в които регистрираното партньорство не се счита за еквивалентно на брака), могат при определени обстоятелства да имат право на улесняване на влизането им в ЕС, когато пътуват с вас или когато се присъединяват към вас в друга страна от Съюза. Държавите от ЕС не са задължени автоматично да им предоставят това право, но трябва поне да разгледат молбата.

Членовете на вашето семейство трябва винаги да носят валиден паспорт, а на границата може да им бъде поискана входна виза в зависимост от това на коя държава са граждани.

Гражданите на някои страни (вж. Приложение II) не се нуждаят от виза за посещение в ЕС с продължителност до три месеца. Списъкът на държавите, чиито граждани имат нужда от виза при пътуване до Обединеното кралство и Ирландия, е малко по-различен от списъците в другите държави на ЕС.

Свържете се достатъчно рано с консулството или посолството на страната, за която пътувате, за да разберете какви документи ще трябва да представи на границата членът на вашето семейство, който не е гражданин на ЕС.

Прочетете повече за правата на пребиваване на членовете на семейството от държави извън ЕС при преместване с вас в друга страна от Съюза.

Членовете на вашето семейство, които не са граждани на ЕС, нуждаят ли се от виза?

Членът на вашето семейство, който не е гражданин на ЕС, може да провери дали се нуждае от виза за държавата, в която пътува, като използва инструмента по-долу:

Имате ли документ за пребиваване, издаден от държава от ЕС?

Нямате карта за пребиваване като член на семейството на гражданин на ЕС, издадена от държава от ЕС, или документ за пребиваване, издаден от държава от ЕС

В коя държава от ЕС е издадена вашата карта за пребиваване?

В коя държава от ЕС е издаден вашият документ за пребиваване?

До коя държава от ЕС ще пътувате?

До коя държава от ЕС ще пътувате?

До коя държава от ЕС ще пътувате?

До коя държава от ЕС ще пътувате?

Вашата карта за пребиваване е издадена от държава от Шенгенското пространство и пътувате до държава от Шенгенското пространство.

Вашата карта за пребиваване е издадена от държава от Шенгенското пространство, а пътувате до държава извън Шенгенското пространство.

Ако имате карта за пребиваване като член на семейството на гражданин на ЕС и ако не придружавате и не се присъединявате към вашия съпруг / партньор в държавата извън Шенгенското пространство, трябва да кандидатствате за входна виза за тази държава.

Лична история

Притежателите на карти за пребиваване като членове на семейството на граждани на ЕС не се нуждаят от виза, ако пътуват със съответния гражданин на Съюза

На Ин, китайка, омъжена за германец, който живее във Финландия, е издадена карта за пребиваване като член на семейството на гражданин на ЕС във Финландия. Ин и съпругът ѝ искат да пътуват до Румъния за кратка почивка през есента. Тъй като Ин пътува със съпруга си, има валиден паспорт и карта за пребиваване като член на семейството на гражданин на ЕС, от нея не се изисква да получи входна виза за пътуване в Румъния.

Вашата карта за пребиваване е издадена от държава извън Шенгенското пространство, а пътувате до държава от Шенгенското пространство.

Ако имате карта за пребиваване като член на семейството на гражданин на ЕС и ако не придружавате и не се присъединявате към вашия съпруг / партньор в държавата от Шенгенското пространство, трябва да кандидатствате за входна виза за тази държава.

Швейцария е изключение

Ще ви бъде необходима виза, ако пътувате в Швейцария с карта за пребиваване на член на семейството от страна извън ЕС, издадена от държава от ЕС извън Шенгенското пространство — това важи, ако пътувате сам, заедно със съпруга / партньора си от ЕС или ако се присъединявате към него в Швейцария.

Вашата карта за пребиваване е издадена от държава извън Шенгенското пространство и пътувате до държава извън Шенгенското пространство.

Ако имате карта за пребиваване като член на семейството на гражданин на ЕС и ако не придружавате и не се присъединявате към вашия съпруг / партньор в държавата извън Шенгенското пространство, трябва да кандидатствате за входна виза за тази държава.

Вашият документ за пребиваване е издаден от държава от Шенгенското пространство в стандартен формат в съответствие с правилата на ЕС и пътувате до държава в Шенгенското пространство. Или вашите документи за пребиваване са издадени в различен от стандартния формат, за който е изпратено уведомление до ЕС и форматът е публикуван онлайн в Публичния онлайн регистър на автентичните документи за пътуване и самоличност

Вашият документ за пребиваване е издаден от държава от Шенгенското пространство в стандартен формат в съответствие с правилата на ЕС и пътувате до държава извън Шенгенското пространство. Или вашите документи за пребиваване са издадени в различен от стандартния формат, за който е изпратено уведомление до ЕС и е публикуван онлайн в Публичния онлайн регистър на автентичните документи за пътуване и самоличност

Лична история

Дори ако имате национално разрешение за пребиваване, ще ви е необходима входна виза, за да пътувате до страна извън Шенгенското пространство

Джойс от Нигерия живее в Нидерландия със своя холандски съпруг Люк. Като член на семейството на нидерландски гражданин Джойс е получила национално разрешение за пребиваване в Нидерландия. Тя иска да придружи Люк по време на неговата следваща командировка в Дъблин. Тъй като Ирландия не е част от Шенгенското пространство, Джойс трябва да получи входна виза, за да може да пътува с Люк.

Вашият документ за пребиваване е издаден от държава извън Шенгенското пространство, а пътувате до държава от Шенгенското пространство.

Вашият документ за пребиваване е издаден от държава извън Шенгенското пространство и пътувате до държава извън Шенгенското пространство.

Кандидатстване за входна виза за краткосрочен престой до 90 дни

Ако членове на вашето семейство, които не са граждани на ЕС, се нуждаят от входна виза, те трябва да кандидатстват предварително за виза в консулството или посолството на страната, в която искат да пътуват. Ако те ще пътуват заедно с вас или ще се присъединят към вас в друга страна от ЕС, тяхното заявление за виза трябва да бъде обработено бързо и безплатно:

Членът на вашето семейство, който не е гражданин на ЕС, трябва ясно да посочи в заявлението за издаване на виза, че кандидатства за входна виза като член на семейството на мобилен гражданин на ЕС. Ако това не бъде посочено, може да му бъде издаден друг вид виза, за която се заплаща такса.

Заявление за издаване на виза — придружаващи документи

Членът на вашето семейство, който не е гражданин на ЕС, трябва да приложи следните документи към заявлението за издаване на виза:

Този списък е изчерпателен: от членовете на вашето семейство, които не са граждани на ЕС, не може да се изисква да представят каквито и да е други документи в подкрепа на заявлението си.

(Визите, издадени от една страна от Шенгенското пространство, са валидни за всички страни от това пространство.)

Ако живеете извън ЕС и членовете на вашето семейство от държави извън Съюза ви придружават или пътуват до държавата от ЕС, на която сте гражданин, трансграничните правила на ЕС не се прилагат непременно и може да се наложи тези членове на вашето семейство да заплатят такси за виза.

На границата без входна виза

Винаги е добре членовете на семейството ви, които не са граждани на ЕС, да се информират добре предварително и да разполагат с всички необходими документи, преди да тръгнат на път.

Ако обаче се окажат на границата с паспорт, но без входна виза, граничните власти трябва да им дадат възможност да докажат по друг начин, че са членове на семейството на мобилен гражданин на ЕС. Те могат да го направят, като представят доказателство за самоличността си и своите семейни връзки с гражданин на ЕС (например акт за сключен брак или акт за раждане), и доказателство, че придружават или се присъединяват към гражданина на ЕС (например, че гражданинът на ЕС вече живее в страната, до която се иска достъп). Ако успеят да докажат това, трябва да им бъде издадена входна виза на място.

Ако членовете на вашето семейство срещнат трудности при получаването на виза, можете да се свържете с нашите служби за помощ .

Отказ за влизане

В много редки случаи държава от ЕС може да откаже достъп на вас или на членове на вашето семейство поради причини, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве.

В такъв случай властите трябва да докажат, че вие или членовете на вашето семейство представлявате „действителна, настояща и достатъчно сериозна заплаха".

Имате право да получите решението за това в писмена форма, като в него трябва да са посочени всички основания и как и в какви срокове можете да го обжалвате.

Научете повече за процедурите за влизане в ЕСen

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Споделяне на страницата: