Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 18/04/2017

Пътни документи за членове на семейството от държави извън ЕС

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

 • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.English
 • Публикации на ЕС за БрекзитEnglish
 • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно БрекзитEnglish

Нужна ли им е виза?

Ако сте гражданин на ЕС, но някои от членовете на вашето семейство не са, те могат да ви придружават или да се присъединят към вас в друга страна от ЕС.

Те трябва винаги да носят валиден паспорт, а на границата може да им бъде поискана входна виза в зависимост от това на коя държава са граждани.

За да избегнете проблеми, свържете се навреме с консулството или посолствотоEnglish на страната, за която пътувате, за да разберете какви документи ще трябва да представи на границата членът на вашето семейство, който не е гражданин на ЕС.

Ако срещнете трудности, винаги можете да се свържете с нашите служби за помощ.

Освобождаване от виза

Съпрузи, родители, деца, внуци, баби и дядовци от страни извън ЕС не се нуждаят от виза за държавата, за която пътуват, ако:

 • имат разрешение за пребиваване или виза за друга страна в Шенгенското пространство (вижте списъка по-долу) и страната, за която пътуват, е част от това пространство.

Шенгенско пространство

Австрия

Унгария

Норвегия

Белгия

Исландия

Полша

Чешка република

Италия

Португалия

Дания

Латвия

Словакия

Естония

Лихтенщайн

Словения

Финландия

Литва

Испания

Франция

Люксембург

Швеция

Германия

Малта

Швейцария

Гърция

Нидерландия

 

Разрешение за пребиваване, издадено от държава извън Шенгенското пространство, не дава право на членове на семейството от страни извън ЕС да пътуват без виза до държави от Шенгенското пространство.

Лична история

Дори и да имате разрешение за пребиваване ще ви е необходима входна виза, за да пътувате до страна извън Шенген

Джойс от Нигерия живее в Нидерландия със своя нидерландски съпруг Люк. Като член на семейството на нидерландски гражданин Джойс е получила разрешение за пребиваване в Нидерландия. Тя иска да придружи Люк по време на неговата следваща командировка в Лондон. Тъй като Обединеното кралство не е част от Шенгенското пространство, Джойс трябва да получи разрешение за пребиваване за член на семейството на гражданин на ЕИП (входна виза), за да може да пътува с Люк.

 • имат карта за пребиваване като член на семейството на гражданин на ЕС, издадена съгласно правилата на Съюза от която и да е държава членка (с изключение на страната на която сте гражданин), и пътуват с вас или за да се присъединят към вас в друга страна от ЕС. В картата за пребиваване трябва ясно да се посочва, че нейният притежател е член на семейството на гражданин на ЕС.

Лична история

Притежателите на карта за пребиваване като член на семейството на гражданин на ЕС не се нуждаят от виза, ако пътуват с гражданин на Съюза   

Ин, китайка, омъжена за германец, който живее във Финландия, получава карта за пребиваване като член на семейството на гражданин на ЕС във Финландия. Ин и съпругът ѝ искат да пътуват до Румъния за кратка почивка през есента. Тъй като Ин има валиден паспорт и карта за пребиваване като член на семейство на гражданин на ЕС, тя няма нужда от входна виза, за да пътува до Румъния със съпруга си.

Лична история

Съпруг трябва да си извади виза, когато пътува сам

Браян от Южна Африка живее във Франция със съпругата си, която е от Словакия. Браян притежава карта за пребиваване като член на семейството на гражданин на ЕС, издадена от Франция. Тъй като жена му е заета, Браян възнамерява да посети свои приятели в Гърция сам. Понеже ще пътува сам, той трябва да кандидатства за виза, за да може да пътува до Гърция.

Вашият регистриран партньор и други ваши роднини - братя и сестри, братовчеди, лели, чичовци и т. н. - могат да поискат от властите в държава от ЕС официално да ги признаят за членове на семейството на гражданин на ЕС. Държавите от ЕС не са задължени да ги признаят за членове на вашето семейство, но поне трябва да разгледат молбата.

Кандидатстване за виза

Ако членове на вашето семейство, които не са граждани на ЕС, се нуждаят от входна виза, те трябва да кандидатстват предварително за виза в консулството или посолството на странатаEnglish, до която искат да пътуват. Ако ще пътуват заедно с вас или ще се присъединят към вас в друга страна от ЕС, тяхното заявление за виза трябва да бъде обработено бързо и безплатно.

 • Държавите, които са част от Шенгенското пространство, трябва да издават визи в срок от 15 дни с освен в редки случаи, при които властите трябва да обосноват решението си.
 • Всички други страни (България, Ирландия, Кипър, Обединеното кралство, Румъния и Хърватия) трябва да издават визи възможно най-бързо.

Възможно е документите, които членовете на вашето семейство трябва да приложат към заявлението си за виза, да се различават в отделните страни. Преди да тръгнете на път, проверете какви документи са нужни в консулството или посолствотоEnglish на страната, в която отивате.

Визите, издадени от една страна от Шенгенското пространство, са валидни за всички страни от това пространство.

Ако пребивавате постоянно в страна извън ЕС и членове на вашето семейство, които не се граждани на ЕС, ви придружават или пътуват до страната от ЕС, на която вие сте гражданин, трансграничните правила на ЕС не са непременно в сила и може да се наложи  да заплатите такси за издаване на виза.

Лична история

Брачно свидетелство — достатъчно за получаване на виза

Томас е ирландец и живее в Беларус със съпругата си Делия, която е гражданка на страната. Когато решават да посетят майката на Томас, която живее в Испания, те подават документи за входна виза за Делия.

Тя прилага брачното им свидетелство към заявлението за виза, но испанските власти искат също доказателство за настаняване в хотел в Испания и здравна осигуровка, преди да издадат визата.

Когато обаче Делия изтъква, че съгласно правото на ЕС не се изискват такива допълнителни документи, испанските власти се извиняват за грешката си и веднага издават входна виза.

На границата без входна виза

Винаги е добре членовете на семейството ви, които не са граждани на ЕС, да се информират добре и да разполагат с всички необходими документи, преди да тръгнат на път.

Ако обаче се окажат на границата без входна виза, граничните власти трябва да им дадат възможност да докажат по друг начин, че са членове на вашето семейство. Ако успеят да докажат това, трябва да им бъде издадена входна виза на място.

Ако членовете на вашето семейство срещнат трудности при получаването на виза, можете да се свържете с нашите служби за помощ.

Отказ за влизане в страна

В много редки случаи държава от ЕС може да откаже достъп на вас или на членове на вашето семейство поради причини, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве.

В такъв случай властите трябва да докажат, че вие или членовете на вашето семейство представлявате действителна, настояща и достатъчно сериозна опасност.

Имате право да получите това решение в писмена форма, като в него трябва да са посочени всички основания и как и в какви срокове можете да го обжалвате.

Повече за процедурите за влизане в ЕСEnglish

Законодателство на ЕС
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети