Развиване на бизнес
Последна проверка: 24/01/2019

Пътни документи за членове на семейството от държави извън ЕС

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

Членовете на вашето семейство нуждаят ли се от виза?

Ако сте гражданин на ЕС, но имате членове на семейството, които не са, те могат да ви придружават или да се присъединят към вас в друга страна от ЕС.

Те трябва винаги да носят валиден паспорт, а на границата може да им бъде поискана входна виза в зависимост от това на коя държава са граждани.

За да избегнете проблеми, свържете се достатъчно рано с консулството или посолството на страната, за която пътувате, за да разберете какви документи ще трябва да представи на границата членът на вашето семейство, който не е гражданин на ЕС.

Освобождаване от виза

Съпрузи от страни извън ЕС, родители, деца, внуци, баби и дядовци не се нуждаят от виза за държавата, за която пътуват, ако:

или

Страни в Шенгенското пространство:

Страни извън Шенгенското пространство:

Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешка република, Швейцария, Швеция

България, Ирландия, Кипър, Обединено кралство, Румъния, Хърватия

Разрешение за пребиваване, издадено от държава извън Шенгенското пространство, не дава право на членове на семейството от страни извън ЕС да пътуват без виза до държави от Шенгенското пространство.

Лична история

Дори и да имате национално разрешение за пребиваване, ще ви е необходима входна виза, за да пътувате до страна извън Шенген

Джойс от Нигерия живее в Нидерландия със своя холандски съпруг Люк. Като член на семейството на нидерландски гражданин Джойс е получила национално разрешение за пребиваване в Нидерландия. Тя иска да придружи Люк по време на неговата следваща командировка в Дъблин. Тъй като Ирландия не е част от Шенгенското пространство, Джойс трябва да получи входна виза, за да може да пътува с Люк.

Лична история

Притежателите на карта за пребиваване като член на семейството на гражданин на ЕС не се нуждаят от виза, ако пътуват с гражданин на Съюза

Ин, китайка, омъжена за германец, който живее във Финландия, получава карта за пребиваване като член на семейството на гражданин на ЕС във Финландия. Ин и съпругът ѝ искат да пътуват до Румъния за кратка почивка през есента. Тъй като Ин има валиден паспорт и карта за пребиваване, тя няма нужда от входна виза, за да пътува до Румъния със съпруга си.

Ако притежавате карта за пребиваване като член на семейството на гражданин на ЕС и пътува до друга държава от ЕС/ЕИП без вашия съпруг/съпруга от ЕС, трябва да кандидатствате за виза, за да можете да влезете в съответната държава.

Можете да поискате от властите в държава от ЕС официално да признаят вашия регистриран партньор и други ваши роднини – братя и сестри, братовчеди, лели, чичовци и т. н. – за членове на семейството на гражданин на ЕС. Държавите от ЕС не са задължени да ги признаят за членове на вашето семейство, но поне трябва да разгледат молбата.

Кандидатстване за виза

Ако членове на вашето семейство, които не са граждани на ЕС, се нуждаят от входна виза, те трябва да кандидатстват предварително за виза в консулството или посолството на страната, до която искат да пътуват. Ако ще пътуват заедно с вас или ще се присъединят към вас в друга страна от ЕС, тяхното заявление за виза трябва да бъде обработено бързо и безплатно.

Документите, които членовете на вашето семейство трябва да приложат към заявлението си за виза, може да се различават в отделните страни. Преди да тръгнете на път, проверете какви документи са нужни, в консулството или посолството на страната, в която отивате.

Визите, издадени от една страна от Шенгенското пространство, са валидни за всички страни от това пространство.

Ако живеете извън ЕС и членовете на вашето семейство от страни извън Съюза ви придружават или пътуват до държавата от ЕС, на която сте гражданин, трансграничните правила на ЕС не се прилагат непременно и на членовете на вашето семейство от страни извън ЕС могат да бъдат наложени такси за виза.

Лична история

Брачно свидетелство — достатъчно за получаване на виза

Томас е ирландец и живее в Беларус със съпругата си Делия, която е гражданка на страната. Когато решават да посетят майката на Томас, която живее в Испания, те подават документи за входна виза за Делия.

Тя прилага брачното им свидетелство към заявлението за виза, но испанските власти искат също доказателство за настаняване в хотел в Испания и здравна осигуровка, преди да издадат визата.

Когато обаче Делия изтъква, че съгласно правото на ЕС не се изискват такива допълнителни документи, испанските власти се извиняват за грешката си и веднага издават входната виза.

На границата без входна виза

Винаги е добре членовете на семейството ви, които не са граждани на ЕС, да се информират добре предварително и да разполагат с всички необходими документи, преди да тръгнат на път.

Ако обаче се окажат на границата без входна виза, граничните власти трябва да им дадат възможност да докажат по друг начин, че са членове на вашето семейство. Ако успеят да докажат това, трябва да им бъде издадена входна виза на място.

Ако членовете на вашето семейство срещнат трудности при получаването на виза, можете да се свържете с нашите служби за помощ .

Отказ за влизане в страна

В много редки случаи държава от ЕС може да откаже достъп на вас или на членове на вашето семейство поради причини, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве.

В такъв случай властите трябва да докажат, че вие или членовете на вашето семейство представлявате „действителна, настояща и достатъчно сериозна опасност".

Имате право да получите това решение в писмена форма, като в него трябва да са посочени всички основания и как и в какви срокове можете да го обжалвате.

Процедури за влизане в ЕСen

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: