Последна проверка: 27/03/2019

Защита на промишлени дизайни

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Вашите права

Защитата на дизайна ви гарантира изключително право да използвате даден дизайн , което включва изработване, предлагане, пускане на пазара, внос, износ или използване на продукта, в който е вложен вашият дизайн или към който той се прилага. Ако дадете разрешение, трети страни могат да използват вашия дизайн в своите продукти.

Какво включва защитата на дизайна

Можете да поискате защита на промишлен дизайн за външния вид на вашия продукт или на част от него. Вашият дизайн е резултат от характеристиките на линиите, контурите, цветовете, формата, текстурата и/или материалите на вашия продукт.

Как защитавате дизайна

Ако създавате нов дизайн, който отговаря на изискванията за новост и оригиналност, може да се наложи да го регистрирате.

Ако трябва да защитите дизайна си само в една страна от ЕС, трябва да регистрирате промишления дизайн в съответната национална служба за интелектуална собственостen .

Когато извършвате бизнес в повече от една страна от ЕС, можете да защитите дизайна си с регистриран промишлен дизайн на Общността (RCD). Ще платите 350 евро за 5 години защита и трябва да регистрирате своя дизайн в Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост (EUIPO) .

 Ако имате нужда от защита за своя дизайн само на равнището на ЕС за кратък период от време, като например 3 години, можете да изберете да не го регистрирате, а да използвате нерегистриран промишлен дизайн на Общността. Не е необходимо да правите регистрация или да плащате каквито и да е такси. Нерегистрираният промишлен дизайн на Общността защитава вашия дизайн от момента на публичното оповестяване. След като изтече срокът на валидност, не можете да го подновите.

Можете да научите повече за регистрацията, която е подходяща за вас, на страницата за промишлен дизайнen на Службата на Европейския съюз за правата върху интелектуалната собственост (EUIPO) .

Освен чрез тази защита дизайните могат да бъдат защитени и съгласно законодателството за авторското право, ако отговарят на изискванията за: оригиналност — за авторското право и новост и индивидуален характер — за правата върху дизайн.

Ако създадете оригинален дизайн, защитата на авторското право започва незабавно от момента на създаване на произведението, без да е необходима регистрация на вашия дизайн.

Лична история

Кристел, моделиер със седалище в Естония, продаващ дрехи също в Латвия и Литва, създава нова коктейлна рокля. Тя иска да защити своето творение и да не позволи на своите бизнес конкуренти да копират роклята, така че решава да регистрира своя дизайн. Въпреки че Кристел знае, че новата рокля може да бъде защитена безплатно (нерегистриран промишлен дизайн на Общността), тя познава ограниченията на този вид защита — тя обхваща единствено умишленото копиране на роклята, но не и независимото разработване на подобен дизайн. Тъй като е отделила много време, за да създаде роклята, и счита, че тя ще бъде успешен продукт (също в Латвия и Литва), Кристел предпочита да защити своето творение с регистриран дизайн на Общността, който струва 350 евро и е със срок 5 години с възможност за подновяване на всеки пет години за период до 25 години.

За международна защита извън ЕС трябва да регистрирате своя дизайнesfren в Международното бюро за интелектуална собственост (WIPO)esfren . То защитава вашите права в 67 държавиen .

Свързани теми

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: