Senest tjekket: 27/03/2019

Designbeskyttelse

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Dine rettigheder

Designbeskyttelse garanterer dig eneret til at bruge et design , hvilket omfatter at fremstille, udbyde, markedsføre, importere, eksportere eller anvende det produkt, dit design indgår i eller anvendes på. Hvis du giver din tilladelse, kan andre bruge dit design i deres produkter.

Hvad dækker designbeskyttelse?

Du kan ansøge om designbeskyttelse, så du kan få beskyttet hele dit produkts udseende eller en del af det. Dit design kommer af dit produkts linjer, konturer, farver, form, tekstur og/eller materialer.

Sådan beskytter du et design

Hvis du skaber et nyt design, som opfylder kravene til nyhedsværdi og individuel karakter, skal du måske registrere det.

Hvis du kun har brug for at beskytte dit design i et enkelt EU-land, bør du registrere det hos den relevante patent- og varemærkemyndigheden .

Hvis du gør forretninger i flere EU-lande, kan du beskytte dit design med et registreret EF-design . Det koster 350 euro at få beskyttelse i 5 år, og du skal registrere dit design hos Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) .

 Hvis du kun har brug for at få dit design beskyttet på EU-plan i en kortere periode, f.eks. 3 år, kan du vælge ikke at registrere det og i stedet bruge et uregistreret EF-design. Du behøver ikke registrere det eller betale gebyr. Et uregistreret EF-design beskytter dit design fra det øjeblik, det offentliggøres. Når det er udløbet, kan det ikke fornyes.

Du kan få mere at vide om, hvilken form for registrering der passer bedst til din situation på Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsrets (EUIPO) designsideen.

Ud over denne slags designbeskyttelse er det også muligt at beskytte designs i henhold til reglerne om ophavsret, hvis de opfylder beskyttelsesreglerne for: originalitet hvad angår ophavsret samt nyhedsværdi og individuel karakter hvad angår designrettigheder.

Hvis du skaber et originalt design, begynder beskyttelsen af din ophavsret i det øjeblik, værket er skabt, uden at du behøver registrere det.

Eksempel

Kristel, som er skrædder i Estland, og som også sælger tøj til Letland og Litauen, har designet en ny cocktailkjole. Hun vil beskytte sit design og undgå, at konkurrenterne kan efterligne kjolen, så hun beslutter at registrere sit design. Selv om Kristel er klar over, at hendes nye kjole kan beskyttes gratis (uregistreret EF-design), kender hun begrænsningerne ved denne slags beskyttelse, som kun dækker bevidst efterligning af kjolen men ikke uafhængig frembringelse af et lignende design. Hun har lagt meget tid i kjolen og mener, at produktet bliver en succes (også i Letland og Litauen). Derfor foretrækker Kristel at beskytte sin frembringelse med et registreret EF-design, som koster 350 euro og gælder i fem. Det kan fornyes hvert femte år i op til 25 år.

Hvis du vil have international beskyttelse uden for EU, skal du registrere dit designesfren hos Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO)esfren . Det beskytter dine rettigheder i 67 landeen .

Relaterede emner

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Få råd om, hvilke EU-regler der gælder for din virksomhed / løs problemer med en offentlig myndighed

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: