Senest tjekket: 07/07/2022

Moms

EU-landene har forskellige typer momssatser: normalsatser, nedsatte satser og særlige satser. Læs mere om de forskellige satser i hvert EU-land og om, hvilke oplysninger der skal angives på momsfakturaer. Det er vigtigt at forstå de særlige regler om moms på salg og køb af varer og tjenesteydelser på tværs af grænserne både inden for og uden for EU.

Find ud af, hvornår du skal opkræve moms, hvordan du registrerer dig hos skattemyndighederne, hvornår du kan fratrække moms, og hvordan du kan anmode om momsrefusion.

Visse varer og tjenesteydelser er fritaget for moms. Der findes også særlige momsordninger for små virksomheder, som handler uden at opkræve moms og gradvis momsnedsættelse for visse sektorer.

Med værktøjet VIES kan du tjekke, om en virksomhed er momsregistreret til at handle på tværs af grænserne i EU. Resultaterne i VIES-værktøjet stammer fra nationale databaser og opdateres regelmæssigt.

Med mini-one-stop-shop-ordningen (MOSS) kan du levere digitale tjenesteydelser inden for EU uden at skulle registrere dig i hvert enkelt af de EU-lande, hvor du leverer tjenesten: Værktøjet kan benyttes af virksomheder både i og uden for EU.

Del denne side: