Forretninger
Senest tjekket: 27/01/2020

Konfliktløsning for forbrugere uden retssag

Brexit – hvad nu?

Hvis du har et problem med et produkt eller en tjenesteydelse, du har købt, f.eks. hvis en forhandler nægter at reparere en vare eller give dig pengene retur, kan du forsøge at løse problemet uden for domstolene med proceduren for alternativ tvistbilæggelseen.

Hvis konflikten vedrører en vare eller en tjenesteydelse, du har købt på nettet, kan du også sende din klage online via websitet for onlinetvistbilæggelse.

Alternativ tvistbilæggelse er normalt en billig og enkel procedure, der kan spare dig for at skulle gå til domstolene.

Alternativ bilæggelse af tvister

Procedurerne for alternativ tvistbilæggelse varetages af neutrale udenretslige organer såsom forligsmænd, mæglere, voldgiftsmænd, ombudsmænd og klagenævn. De kan bringe dig og forhandleren sammen for at finde en løsning på tvisten. De kan også foreslå en løsning eller endda pålægge én.

Alternative tvistbilæggelsesorganer skal overholde strenge EU-kvalitetskrav, som sikrer, at de behandler jeres konflikt på en effektiv, retfærdig, uafhængig og gennemsigtig måde. De fleste af dem kan hjælpe dig gratis eller billigt. De når normalt til en løsning inden for 90 dage. Ifølge EU-reglerne kan du bruge disse organer til at behandle enhver kontraktmæssig uoverensstemmelse med en forhandler, som er etableret i EU.

Alternativ tvistbilæggelse kan anvendes inden for alle sektorer og typer af varer og serviceydelser (f.eks. transport, bankvæsen, telekommunikation, energi, elektronik, husholdningsapparater, billeje og renseri).

Find et alternativt tvistbilæggelsesorgan i dit eget land .

Eksempel

Tvistbilæggelsesorganer kan hjælpe dig

Arvidas fra Litauen fik en regning fra sin internetudbyder, der var højere end angivet i kontrakten.

Da han uden held havde forsøgt at løse problemet med forhandleren, henvendte han sig til det relevante alternative tvistbilæggelsesorgan i Litauen, hvor det lykkedes ham at finde en løsning uden det store besvær.

Onlinetvistbilæggelse

Hvis du har en uoverensstemmelse med en forhandler i et EU-land over varer eller tjenesteydelser, som du har købt på nettet, kan du bruge EU's website for onlinetvistbilæggelse. Websitet findes på alle EU-sprog, og det er gratis.

Hvis du indsender en klage gennem websitet for onlinetvistbilæggelse, skal du og forhandleren blive enige om, hvilket alternativt tvistbilæggelsesorgan der skal behandle jeres konflikt. Hvert organ har sine egne regler og procedurer, herunder muligvis gebyrer. Men bare rolig, du kan få hjælp og information fra dit nationale kontaktpunkt når som helst i løbet af proceduren.

Eksempel

Måske er onlinetvistbilæggelse løsningen på netop dit problem

Michaela fra Tjekkiet købte en ny smartphone på nettet af en forhandler i Tyskland. Telefonen svarede ikke til den, hun havde bestilt, men hun kunne ikke finde en løsning med forhandleren. Derfor sendte hun en klage gennem EU's website for onlinetvistbilæggelse.

Efter aftale med Michaela og forhandleren behandlede det relevante alternative tvistbilæggelsesorgan sagen, som endte med, at Michaela fik en ny smartphone. De fandt en løsning på en let og billig måde, og hele proceduren blev klaret online.

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Del denne side: