Senest tjekket: 25/08/2020

Information til og høring af ansatte

Brexit – hvad nu?

Hvis din virksomhed beskæftiger mindst 50 personer – herunder personer i tidsbegrænset ansættelse – i et EU-land (i dette tilfælde i alle 28 EU-lande) (eller 20 personer, hvis det er en filial af en større virksomhed), skal du ifølge loven:

Du skal også sørge for at informere dem i god tid, så medarbejderrepræsentanterne har tid til at forberede sig til at drøfte disse spørgsmål med dig.

Medarbejderrepræsentanter (og eventuelle eksperter, der hjælper dem) må ikke videregive fortrolige oplysninger, som du deler med dem, til de ansatte eller udenforstående.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Din EURES-vejleder

Din EURES-vejleder kan informere dig om arbejdsvilkår og hjælpe dig med rekrutteringsprocedurerne i dit land eller i din region i udlandet.

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: