Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 29/01/2018

Recepter i udlandet

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

 • Spørgsmål og svar baseret på den fælles rapport af 8. december 2017 fra EU og StorbritannienEnglish
 • EU-publikationer om BrexitEnglish
 • Information og vejledning fra den britiske regering om BrexitEnglish

En recept fra en læge i dit hjemland er gyldig i alle EU-lande. Men et lægemiddel, ordineret i ét land, er ikke nødvendigvis tilgængeligt eller kan have et andet navn i et andet land.

Du kan bede din læge om en recept til brug i et andet EU-land, også kaldet en " grænseoverskridende recept".

Nogle lægemidler er måske ikke godkendt til salg eller ikke tilgængelige i et andet land, selv inden for EU.

Recept med korrekte oplysninger

Recepter, som bruges i udlandet, skal ikke have noget bestemt format. I de fleste tilfælde indeholder den recept, du ville bruge i dit hjemland, nok oplysninger til at kunne bruges i et andet EU-land. Den skal mindst indeholde følgende oplysninger:

 • Oplysninger om patienten: fornavn og efternavn (skrevet fuldt ud) samt fødselsdato
 • Dato for udskrivelsen af recepten
 • Oplysninger om lægen, som har udskrevet recepten: fornavn og efternavn (skrevet fuldt ud), erhvervsmæssig kvalifikation, direkte kontaktoplysninger, arbejdsadresse (inklusive land) og underskrift (håndskrevet eller digital)
 • Oplysninger om det ordinerede lægemiddel: fællesnavn (frem for varemærket, som kan være et andet i et andet land), format (tablet, opløsning osv.) mængde, styrke, dosis.

Hvis du tror, du får brug for at få udleveret et lægemiddel i udlandet, eller hvis du får en recept i udlandet, som du skal bruge, når du vender hjem, skal du sikre dig, at lægen har anført alle ovennævnte oplysninger. Så kan du være sikker på, at en apoteker i et andet EU-land let kan forstå recepten og finde det rigtige lægemiddel og den rette dosis.

Recepter er underlagt reglerne i det land, de anvendes i. Det vil sige, at en apoteker holder sig til de nationale regler, når han eller hun udleverer dit lægemiddel – f.eks. er det ikke sikkert, at du kan få udleveret dosis til samme antal dage.

E-recepter

Hvis din læge har givet dig en e-recept, skal du sørge for at bede om en papirudgave, hvis du har planer om at bruge den i et andet EU-land, da e-recepten ikke nødvendigvis accepteres uden for dit hjemland.

 

Eksempel

Medicin i udlandet på en recept hjemmefra

Anna fra Tyskland skal arbejde i Sverige i seks måneder. Under sit ophold har hun brug for at få udleveret sine sovepiller, så hun beder sin læge om en recept, hun kan bruge i et andet EU-land. Hun kan bruge recepten fra sin tyske læge til at få udleveret sovepiller på apoteket, selv om hun bor i udlandet.

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning