Senest tjekket: 31/10/2022

Brug af recept i et andet EU-land

En recept fra en læge i ét EU-land er gyldig i alle andre EU-lande. Men et lægemiddel, ordineret i ét land, er ikke nødvendigvis tilgængeligt eller kan have et andet navn i et andet land.

Du kan bede din læge om en recept til brug i et andet EU-land, også kaldet en "grænseoverskridende recept".

Advarsel

Nogle lægemidler er måske ikke godkendt til salg eller ikke tilgængelige i et andet land, selv inden for EU.

Recept med korrekte oplysninger

Recepter, som skal bruges i et andet EU-land, skal ikke have noget bestemt format. I de fleste tilfælde indeholder recepterne allerede tilstrækkelige oplysninger til, at du kan bruge dem i et andet EU-land. Den skal mindst indeholde følgende oplysninger:

Hvis du tror, du får brug for at få udleveret et lægemiddel i udlandet, eller hvis du får en recept i udlandet, som du skal bruge, når du vender hjem, skal du sikre dig, at lægen har anført alle ovennævnte oplysninger. Så kan du være sikker på, at en apoteker i et andet EU-land let kan forstå recepten og finde det rigtige lægemiddel og den rette dosis.

Advarsel

Recepter er underlagt reglerne i det land, de bruges i. Det vil sige, at en apoteker holder sig til de nationale regler, når han eller hun udleverer dit lægemiddel – f.eks. kan udlevering af recepter have andre tidsbegrænsninger eller regler for dosis.

E-recepter

Hvis din læge har givet dig en e-recept, skal du som regel sørge for at bede om en papirudgave, hvis du har planer om at bruge den i et andet EU-land, da e-recepten ikke nødvendigvis findes uden for dit hjemland.

Der er dog nogle EU-lande, som har implementeret indbyrdes kompatible systemer for e-recepter. For eksempel kan e-recepter fra Finland bruges i Kroatien, Estland og Portugal uden en papirudgave. Du kan finde listen over tilgængelige elektroniske grænseoverskridende sundhedsydelser her.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: