Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος : 06/07/2018

Προσκόμιση ιατρικής συνταγής σε χώρα του εξωτερικού

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

Οι συνταγές από γιατρό της χώρας σας ισχύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, ένα φάρμακο που συνταγογραφείται σε μια χώρα μπορεί να μην υπάρχει σε μια άλλη ή να έχει άλλη ονομασία.

Μπορείτε να ζητήσετε από τον γιατρό σας να σας δώσει συνταγή που θα προορίζεται για χρήση σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, τη λεγόμενη «διασυνοριακή ιατρική συνταγή».

Ορισμένα φάρμακα μπορεί να μην επιτρέπεται να πωλούνται, ή να μην υπάρχουν, σε μια άλλη χώρα, ακόμη κι αν πρόκειται για κράτος μέλος της ΕΕ.

Μια ιατρική συνταγή με τα σωστά στοιχεία

Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη μορφή που πρέπει να έχουν οι ιατρικές συνταγές για να χρησιμοποιηθούν σε άλλες χώρες της ΕΕ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ούτως ή άλλως η συνταγή που θα χρησιμοποιούσατε στη χώρα σας θα περιέχει επαρκείς πληροφορίες για να τη χρησιμοποιήσετε και σε άλλη χώρα της ΕΕ. Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

Αν κρίνετε ότι θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη συνταγή στο εξωτερικό ή αν η συνταγή έχει γραφτεί στο εξωτερικό και πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε στη χώρα σας, βεβαιωθείτε ότι ο γιατρός έχει συμπεριλάβει όλα αυτά τα στοιχεία. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ο φαρμακοποιός σε άλλη χώρα της ΕΕ θα είναι σε θέση να κατανοήσει εύκολα τη συνταγή, το φάρμακο και τη δοσολογία που αναγράφεται.

Οι ιατρικές συνταγές υπόκεινται στους κανόνες της χώρας στην οποία χορηγούνται. Αυτό σημαίνει ότι ο φαρμακοποιός θα εφαρμόσει τους εθνικούς κανόνες χορήγησης φαρμάκων — για παράδειγμα, μπορεί να διαφέρει η ημερήσια δοσολογία.

Ηλεκτρονική συνταγή

Αν ο γιατρός σάς χορηγήσει ηλεκτρονική συνταγή, θα πρέπει να ζητήσετε αντίγραφο σε χαρτί, εφόσον σκοπεύετε να την χρησιμοποιήσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, καθώς η ηλεκτρονική συνταγή μπορεί να μην αναγνωρίζεται εκτός της χώρας σας.

 

Παράδειγμα

Αγορά φαρμάκου στο εξωτερικό με ιατρική συνταγή που έχει εκδοθεί στη χώρα σας

Η Άννα από τη Γερμανία πρόκειται να εργαστεί στη Σουηδία για έξι μήνες. Χρειάζεται να αγοράσει εκεί τα υπνωτικά της χάπια, ζητά λοιπόν από τον γιατρό της συνταγή που να μπορεί να χρησιμοποιήσει σε άλλη χώρα της ΕΕ. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη συνταγή που της έδωσε ο γιατρός της στη Γερμανία για να αγοράσει υπνωτικά χάπια από το φαρμακείο, έστω και αν διαμένει στο εξωτερικό.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: