Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 12/10/2017

Προσκόμιση ιατρικής συνταγής σε χώρα του εξωτερικού

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017English
 • Εκδόσεις της ΕΕ για το BrexitEnglish
 • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το BrexitEnglish

Οι συνταγές από γιατρό της χώρας σας ισχύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, ένα φάρμακο που συνταγογραφείται σε μια χώρα μπορεί να μην υπάρχει σε μια άλλη ή να έχει άλλη ονομασία.

Μπορείτε να ζητήσετε από τον γιατρό σας να σας δώσει συνταγή που θα προορίζεται για χρήση σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, τη λεγόμενη «διασυνοριακή ιατρική συνταγή».

Ορισμένα φάρμακα μπορεί να μην επιτρέπεται να πωλούνται, ή να μην υπάρχουν, σε μια άλλη χώρα, ακόμη κι αν πρόκειται για κράτος μέλος της ΕΕ.

Μια ιατρική συνταγή με τα σωστά στοιχεία

Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη μορφή που πρέπει να έχουν οι ιατρικές συνταγές για να χρησιμοποιηθούν σε άλλες χώρες της ΕΕ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ούτως ή άλλως η συνταγή που θα χρησιμοποιούσατε στη χώρα σας θα περιέχει επαρκείς πληροφορίες για να τη χρησιμοποιήσετε και σε άλλη χώρα της ΕΕ. Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Στοιχεία του ασθενή: ονοματεπώνυμο (ολογράφως) και ημερομηνία γέννησης
 • Ημερομηνία έκδοσης της συνταγής
 • Στοιχεία του θεράποντος ιατρού: ονοματεπώνυμο (ολογράφως), επαγγελματικό τίτλο, στοιχεία απευθείας επικοινωνίας, διεύθυνση εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της χώρας) και υπογραφή (χειρόγραφη ή ψηφιακή)
 • Στοιχεία του συνταγογραφούμενου φαρμάκου: κοινή ονομασία (και όχι εμπορική ονομασία, η οποία μπορεί να είναι διαφορετική στις άλλες χώρες), μορφή (δισκίο, διάλυμα κ.λπ.), ποσότητα, περιεκτικότητα και δοσολογία.

Αν κρίνετε ότι θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη συνταγή στο εξωτερικό ή αν η συνταγή έχει γραφτεί στο εξωτερικό και πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε στη χώρα σας, βεβαιωθείτε ότι ο γιατρός έχει συμπεριλάβει όλα αυτά τα στοιχεία. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ο φαρμακοποιός σε άλλη χώρα της ΕΕ θα είναι σε θέση να κατανοήσει εύκολα τη συνταγή, το φάρμακο και τη δοσολογία που αναγράφεται.

Οι ιατρικές συνταγές υπόκεινται στους κανόνες της χώρας στην οποία χορηγούνται. Αυτό σημαίνει ότι ο φαρμακοποιός θα εφαρμόσει τους εθνικούς κανόνες χορήγησης φαρμάκων — για παράδειγμα, μπορεί να διαφέρει η ημερήσια δοσολογία.

Ηλεκτρονική συνταγή

Αν ο γιατρός σάς χορηγήσει ηλεκτρονική συνταγή, θα πρέπει να ζητήσετε αντίγραφο σε χαρτί, εφόσον σκοπεύετε να την χρησιμοποιήσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, καθώς η ηλεκτρονική συνταγή μπορεί να μην αναγνωρίζεται εκτός της χώρας σας.

 

Παράδειγμα

Αγορά φαρμάκου στο εξωτερικό με ιατρική συνταγή που έχει εκδοθεί στη χώρα σας

Η Άννα από τη Γερμανία πρόκειται να εργαστεί στη Σουηδία για έξι μήνες. Χρειάζεται να αγοράσει εκεί τα υπνωτικά της χάπια, ζητά λοιπόν από τον γιατρό της συνταγή που να μπορεί να χρησιμοποιήσει σε άλλη χώρα της ΕΕ. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη συνταγή που της έδωσε ο γιατρός της στη Γερμανία για να αγοράσει υπνωτικά χάπια από το φαρμακείο, έστω και αν διαμένει στο εξωτερικό.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές