Τελευταίος έλεγχος: 10/04/2019

Αγορές

Όταν αγοράζετε προϊόντα και υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, έχετε τα ίδια δικαιώματα καταναλωτή όσον αφορά:

Δείτε επίσης:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: