Τελευταίος έλεγχος : 10/10/2018

Αγορές: τα δικαιώματά σας

Όταν αγοράζετε προϊόντα και υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, έχετε τα ίδια δικαιώματα καταναλωτή όσον αφορά:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: