Τελευταίος έλεγχος: 27/09/2022

Γάμος

Ο πολιτικός γάμος είναι ένα νομικό καθεστώς που αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Για το σύμφωνο συμβίωσης και άλλες μορφές καταχωρισμένης συμβίωσης ή ελεύθερης συμβίωσης ισχύουν διαφορετικοί κανόνες από τους κανόνες που ισχύουν για τον γάμο.

Οι εθνικοί κανόνες περί γάμου διαφέρουν από τη μία χώρα της ΕΕ στην άλλη, ιδίως όσον αφορά τα εξής:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανόνες για τον γάμο και τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων.Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

«Διασυνοριακοί» γάμοι στην ΕΕ

Στους γάμους αυτούς εμπλέκονται διάφορες χώρες της ΕΕ, διότι παντρεύεστε, για παράδειγμα, πρόσωπο διαφορετικής ιθαγένειας ή διότι σκοπεύετε να μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ μετά τον γάμο σας.

Τι πρέπει να κάνετε πριν από τον γάμο; 

Ενημερωθείτε για το ποιας χώρας η νομοθεσία διέπει τον γάμο σας και τα περιουσιακά δικαιώματα των συζύγων. Οι πληροφορίες αυτές έχουν σημαντικές συνέπειες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως συζύγων.

Αν σκοπεύετε να παντρευτείτε σε διαφορετική χώρα της ΕΕ από εκείνη στην οποία ζείτε, ζητήστε από τις αρχές και των δύο χωρών πληροφορίες σχετικά με τις διατυπώσεις, ώστε ο γάμος σας να έχει πλήρη ισχύ και στις δύο χώρες. Ενδέχεται να απαιτείται δήλωση ή δημοσίευση στον Τύπο.

Τι πρέπει να κάνετε μετά τον γάμο;

Ο γάμος σας αναγνωρίζεται καταρχήν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Αυτό όμως δεν ισχύει απολύτως, όταν πρόκειται για γάμους ζευγαριών του ίδιου φύλου.

Αν παντρευτείτε σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα καταγωγής σας, θα ήταν σκόπιμο να δηλώσετε τον γάμο σας στη χώρα καταγωγής σας. Αυτό θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες της χώρας σας. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε από το προξενικό γραφείο της χώρας σας αν μπορείτε να δηλώσετε τον γάμο σας σ’ αυτό ή πρέπει να τον δηλώσετε στη χώρα σας.

Προειδοποίηση

Σε γενικές γραμμές, δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώσετε τον γάμο σας στη χώρα καταγωγής σας. Ωστόσο, εάν θέλετε να κάνετε χρήση της οικογενειακής σας κατάστασης (για παράδειγμα, για κληρονομικούς ή για φορολογικούς λόγους) στη χώρα καταγωγής σας ή σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορεί να πρέπει να τη δηλώσετε στο ληξιαρχείο ή στο δημοτολόγιο της συγκεκριμένης χώρας, προκειμένου να συμμορφωθείτε με τους κανόνες περί αναγνώρισης γάμου που ισχύουν εκεί.

Αν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ για λόγους εργασίας, ο/η σύζυγός σας μπορεί να σας συνοδεύσει και να ζήσει μαζί σας εκεί. Ενημερωθείτε για τους κανόνες διαμονής που ισχύουν για:

Παράδειγμα

Γάμος ζευγαριών του ίδιου φύλου, όταν οι εθνικές νομοθεσίες διαφέρουν

Η Έμμα, Βελγίδα υπήκοος, παντρεύτηκε με την Καρίν, Γαλλίδα υπήκοο, στο Βέλγιο. Όταν η Έμμα μετακόμισε στην Ιταλία για να εργαστεί, η Καρίν την ακολούθησε. Οι αρχές όμως δεν αναγνώρισαν τον γάμο, επειδή ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου δεν αναγνωρίζεται στην Ιταλία.

Ωστόσο, επειδή στην Ιταλία επιτρέπεται η καταχωρισμένη συμβίωση για άτομα του ίδιου φύλου, η Έμμα και η Καρίν μπορούν να έχουν δικαιώματα ίδια με αυτά που παρέχονται στα ζευγάρια που ζουν με το καθεστώς της καταχωρισμένης συμβίωσης σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία.

Συχνές ερωτήσεις

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: